Sastanak sa studentima prve godine preddiplomskoga studija indologije

Sastanak sa studentima prve godine preddiplomskoga studija indologije održat će se u srijedu 3. listopada u 10.00 u dvorani A128.
Sastanak sa studentima starijih godina studija održat će se u 11.00 sati. Posebno molimo studente prve godine diplomskoga studija indologije da dođu u što većem broju zbog nekih važnih obavijesti oko upisivanja kolegija i izvedbe nastave iz izbornih kolegija.

Upisi u zimski semestar ak. god. 2018./2019.

Upisi započinju u ponedjeljak 10.rujna 2018.u 9.00 sati, a završavaju u petak 5. listopada 2018. u 14.00 sati.

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se ručno u Studentskoj referadi. Molimo te studente da upis dođu obaviti što ranije. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu. Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika. Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, donijeti i dokaz o uplati participacije u troškovima studiranja. Potvrde o studiranju moći će podići prilikom samog upisa, ali se potvrde neće izdavati bez dokaza o uplati.

Ispiti kod doc. dr. Ivana Andrijanića u jesenskome ispitnom roku

Sanskrtski seminari

  1. 4. rujna 2018. u 10:00 u B-023.
  2. 11. rujna 2018. u 10:00 u B-023.
  3. 18. rujna 2018. u 10:00 u B-023.

Osnove sanskrtske gramatike 1 i 2

  1. 29. kolovoza 2018. u 9:00 u A-128.
  2. 12. rujna 2018. u 9:00 u A-128.
  3. 19. rujna 2018. u 9:00 u A-128.
  4. 26. rujna 2018. u 9:00 u A-128.

Svi se ispiti obvezatno moraju prijaviti u ISVU. Ukoliko prijava iz nekog tehničkog razloga nije moguća, molim javiti se el. poštom najkasnije tri dana prije ispita na adresu iandrij@ffzg.hr.