NAJAVA – PREKID UPISA PREKO STUDOMATA 8. listopada 2017.

Tijekom nedjelje 8. listopada 2017. prekidaju se upisi preko Studomata radi upisa studenata 1. godine diplomskih studija u ISVU.

Od ponedjeljka, 9. listopada 2017. u 9 sati bit će moguć upis preko Studomata za studente preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija.