Upute za upis godine-staro

Prije upisa godine na Studomatu, obavezno provjerite izvedbeni plan svog upisanog studija i raspored predavanja te se na matičnom odsjeku raspitajte za dodatne informacije o studiju. To je ujedno prilika da dobijete potrebne savjete i preporuke o odabiru izbornih (ponekad i obveznih) kolegija i steknete jasnu predodžbu o svom studiju. Za upis putem Studomata nabolje je napraviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija i o tome što vam odgovara po rasporedu predavanja (tako da izbjegnete kolizije). Popis bi, osim željenih kolegija, trebao sadržavati i eventualne rezervne kolegije, s obzirom da je upis na izborne kolegije ograničen upisnim kvotama. Nadalje, potrebno je detaljno proučiti niže opisani proces upisa godine na Studomatu. U slučaju da, iz bilo kojeg razloga, niste u mogućnosti na zadovoljavajući način dovršiti upis godine na Studomatu (željeni i rezervni kolegiji su popunjeni, trebate dodatne informacije i slično), završite s radom na Studomatu i pomoć potražite na matičnom odsjeku. Ovisno o problemu i rješenju problema, na odsjeku će vas uputiti u daljnji postupak. Upis kolegija i, na kraju, upis godine u ISVU, opet možete započeti ponovnim pristupanjem Studomatu.

NAPOMENA: nakon prijave na kolegije putem Studomata, odabrane kolegije ne upisujete u indeks rukom, već se ti podaci generiraju iz sustava, ispisuju na naljepnice i lijepe u indeks. Zato nakon početka nastave indeks trebate donijeti u Studentsku službu.

UPIS GODINE NA STUDOMATU – korak po korak

  • Na naslovnoj se stranici Studomata nalazi gumb ULAZ. Pritiskom na njega započinjete rad na Studomatu.
  • Na sljedećem ekranu, pritiskom na gumb PRIJAVA AAI@EduHr unesite Vašu korisničku oznaku i zaporku u odgovarajuće elemente sučelja. Korisničkom oznakom se smatra Vaš AAI@EduHr elektronički identitet. Unesite taj niz znakova u odgovarajući element sučelja, koristeći tipkovnicu sučelja. Ukoliko se, u tom trenutku, želite vratiti korak unazad tada pritisnite gumb POVRATAK NA GLAVNU STUDOMAT STRANICU.
  • Nakon unosa korisničke oznake i zaporke pritisnite PRIJAVI SE za prijelaz na idući ekran. Tim postupkom uspješno ste se prijavili na Studomat.
  • Prvi ekran, nakon valjane prijave na Studomat, naslovni je ekran personaliziranog dijela Studomata; elementi sučelja od ovoga trenutka nadalje odnose se isključivo na međuovisnost prijavljenog studenta i visokog učilišta na kojem studira. Studomatom se ovdje rukuje pomoću glavnog izbornika na desnoj strani ekrana te pomoću interaktivnih elemenata u njegovom glavnom prozoru. Elementi se prikazuju u ovisnosti o naredbama zadanima iz glavnog izbornika.
  • Najprije u sustav trebate unijeti obvezne osobne podatke; unosu pristupate pritiskom na gumb glavnog izbornika PODACI O STUDENTU. Izbornik je padajući i po pritisku nudi nekoliko mogućnosti; odaberite OSOBNI PODACI.
  • U glavnome prozoru Studomata pojavljuje se popis; dužni ste ispuniti sve podatke pored kojih se nalazi gumb – bijela strelica u narančastom kvadratu (strelica će na Studomatu uvijek predstavljati navigacijski element koji vodi u detaljniji pregled i postavljanje pojedinih stavki). Odabirom svake od strelica prelazite na novi ekran, gdje trebate izabrati odgovarajuće osobne podatke s popisa. Izbor potvrđujete pritiskom na gumb ODABERI.
  • Kada unesete sve osobne podatke, možete pristupiti odabiru kolegija putem elementa UPIS GODINE u glavnom izborniku. Odaberite UPIS GODINE u glavnom izborniku pa onda opet UPIS GODINE iz padajućeg izbornika. Na ekranu će se ispisati poruka o učitavanju; ako su svi osobni podaci valjano uneseni, pojavit će se ekran za upis godine; u protivnom ćete biti ponovo upućeni na unos osobnih podataka.
  • Od ovoga koraka nadalje, upute se djelomično razlikuju za studente dvopredmetnog ili jednopredmetnog studija; pri svakom idućem koraku bit će eksplicitno navedeno na koju se vrstu studija on odnosi.
  • Početni ekran u glavnom prozoru Studomata, koji se prikaže po završetku učitavanja iz 8. koraka, predstavlja polazište za postupak upis godine. Na njemu se stoga, u gornjem dijelu ekrana, nalaze podaci o trenutnom statusu studenta na visokom učilištu: nastavna godina, način upisa, temelj financiranja, podatak o plaćanju studija i slično. Druga rubrika odnosi se na upisani studij, odnosno studijske grupe.

Ako je student upisao jednopredmetni studij, postoji samo jedna rubrika, naslovljena nazivom upisanog studija, a ako je student upisao dvopredmetni studij, postoje dvije odgovarajuće rubrike – po jedna za svaki studij – te nadređena rubrika za tu dvopredmetnu kombinaciju – UPIS VIŠEPREDMETNE KOMBINACIJE. Svaka od ovih studijskih rubrika, kao i rubrika za dvopredmetnu kombinaciju, sadrži oznaku studija – na primjer, Studij: Arheologija (redovni) – gumb UPIŠI i gumb za odabir kolegija, naslovljen PREDMETI. Gumb UPIŠI može se pojaviti u dvije inačice: gumb s crvenim obrubom označava da upis nije moguć jer nisu zadovoljena pravila za upis i gumb sa zelenim obrubom koji označava da upis najvjerojatnije jest moguć. Međutim, prije upisivanja godine nužno je odabrati kolegije koje na toj godini namjeravate pohađati pa zanemarite kodiranje gumba zelenom i crvenom bojom te slijedite isključivo postupak opisan u ovim uputama i napomene voditelja upisnog postupka na fakultetu/odsjeku.

 • Dakle, za svaku od ponuđenih studijskih grupa, odaberite gumb sa strelicom i natpisom PREDMETI. Ovaj odabir vodi na stranice za izbor kolegija odgovarajuće studijske grupe. U naslovnoj rubrici na ovome ekranu, naveden je najmanji i najveći broj ECTS bodova koje trebate upisati za ovaj element studija te broj ECTS bodova koje zaista i jeste upisali korištenjem sučelja; taj broj je crven ako ste izvan propisanih okvira, a zelen ako su vaši odabiri valjani. Dakle, pristupite odabiru kolegija ponuđenih za taj element studija. Kolegije odabirete tako da slijedite narančastu strelicu za pojedine skupine kolegija te ih u dobivenom popisu označavate odabirom kućice iz stupca s imenom UPISATI. Jednom kada zbroj odabranih ECTS bodova zadovolji propisane okvire, na prethodni se ekran vraćate odabirom narančaste strelice za povratak u vrhu ekrana.
 • Opisani postupak trebate ponoviti za svaku studijsku grupu – ako ste upisali jednopredmetni studij, nakon odabira kolegija nastavljate postupak odabirom gumba UPIŠI. S druge strane, ako ste odabrali dvopredmetnu kombinaciju, nakon odabira kolegija za svaku studijsku grupu, valjanost izbora možete provjeriti odabirom odgovarajućeg gumba MOŽE UPIS?, a postupak upisa nastavljate odabirom gumba UPIŠI u rubrici UPIS VIŠEPREDMETNE KOMBINACIJE.
 • Kada su svi kolegiji odabrani na valjan način – tako da zadovoljavaju sva pravila vezana uz ECTS kvote – gumb UPIS (pod rubrikom studija za jednopredmetne, a pod rubrikom višepredmetne kombinacije za dvopredmetne) vodi na ekran za potvrdu upravo izvršenih odabira. Prikazani ekran predstavlja popis svih odabranih kolegija iz elemenata strukture upisanog studija: ovdje možete vidjeti koje ste obvezne i izborne kolegije odabrali, koliko ECTS bodova pojedinačno vrijede i koliko je nastavno opterećenje za predviđenu vrstu nastave. Ukoliko niste zadovoljni odabirom i želite odabrati drugačiju kombinaciju kolegija, odaberite gumb ODUSTANI. Ako ste zadovoljni izborom i želite ga konačno potvrditi, pritisnite gumb UPIŠI.
 • Pritiskom na gumb UPIŠI, sustav će još jednom provjeriti izbor kolegija i pokušati upis zabilježiti u bazi podataka; ako su unosi zaista valjani i na ovoj zadnjoj provjeri, na ekranu će se ispisati obavijest o uspješnoj operaciji i pritiskom na gumb U REDU završit ćete postupak upisivanja kolegija. U protivnom će se na ekranu ispisati detalji o pogreškama i bit ćete usmjereni na njihovo ispravljanje. Odabirom gumba U REDU vraćate se na početnu stranicu Studomata, gdje sada – odabirom PODACI O STUDENTU iz glavnog i UPISANE GODINE iz padajućeg izbornika – možete vidjeti da su odabrane studijske grupe i kolegiji zaista upisani u sustav te da ste time formalno obavili upis kolegija u ovoj akademskoj godini.
 • Sa Studomata se obvezno odjavite pritiskom na gumb KRAJ RADA u glavnom izborniku njegova korisničkog sučelja.

Nakon što obavite upis godine zadovoljivši pritom pravila upisa i pravilo minimalne kvote za semestar, pri svakom sljedećem pristupu Studomatu možete upisati kolegije iz skupa ponuđenih kolegija koje niste prethodno odabrali. Studomatu možete pristupati i upisivati kolegije sve dok ne dosegnete maksimalnu kvotu za semestar.

Za promjenu već odabranih i upisanih kolegija dužni ste se javiti u Studentsku službu gdje će vam obrisati upisani kolegij, a nakon toga možete ponovo pristupiti Studomatu i odabrati drugi kolegij.