Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gortan-program [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +Drugi Dani Veljka Gortana u organizaciji Hrvatskog društva klasičnih filologa održat će se u ponedjeljak, 5. svibnja 2008. Prijave i sažeci izlaganja primaju se do 31. ožujka, odnosno 15. travnja.
 +
 +  * {{s:0803gortan-a.pdf|Obavijest o skupu}}
 +  * {{s:0803gortan-b.pdf|Obrazac za prijavu}}
 +
 +====== Veljko Gortan (1907--1985): o stotoj obljetnici rođenja ======
 +znanstveni skup, 4. i 5. svibnja 2007, vijećnica Filozofskog fakulteta, I. Lučića 3, Zagreb
 +
 +{{ gortan.jpg }}
 +
 +
 +
 +===== Program znanstvenog skupa =====
 +
 +==== Petak, 4. svibnja 2007. ====
 +9 sati
 +
 +  * Pozdravne riječi
 +**Miljenko Jurković**, dekan Filozofskog fakulteta\\
 +**Olga Perić**, pročelnica Odsjeka za klasičnu filologiju
 +
 +//Predsjeda Olga Perić//
 +
 +  * **Vladimir Vratović**: Veljko Gortan istraživač hrvatskog latinizma
 +  * **Branimir Glavičić**: Akademik Veljko Gortan kao tekstolog
 +  * **Petar H. Ilievski**: Udio profesora Veljka Gortana časopisu "Živa antika"
 +  * **Kajetan Gantar**: Veljko Gortan i suradnja u organizaciji "Eirene"
 +  * **Pavao Galić**: Pedagogija profesora Gortana
 +
 +12 sati 
 +
 +//Predstavljanje prigodnog izdanja o Veljku Gortanu i otvaranje izložbe njegovih radova
 +u seminaru A-208.//
 +
 +14 sati
 +
 +//Predsjeda Darko Novaković//
 +
 +  * **Olga Perić**: Veljko Gortan i hrvatska medievistika
 +  * **Bruna Kuntić Makvić**: Metodologija rada na identificiranju izvora i literature u djelima hrvatskih latinista – primjer Gortanova rada na Govoru Vinka Pribojevića
 +  * **Mate Križman**: Nešto napomena o prikazima morfosintakse participa u našim školskim gramatikama – na primjeru Gortanove i Musić-Majnarićeve gramatike
 +  * **Zlatko Šešelj**: Gortanova "Gramatika" i pouka latinskog jezika
 +  * **Stipe Botica**: Prinos profesora Gortana ediciji "Pet stoljeća hrvatske književnosti"
 +
 +
 +==== Subota, 5. svibnja ====
 +
 +9 sati
 +
 +//Predsjeda Mate Križman//
 +
 +  * **Marina Bricko**: Nikarhov skoptički epigram
 +  * **Milenko Lončar**: Zamjenica "isti" kao stilsko obilježje autora dalmatinskih poglavlja Porfirogenetova "De administrando imperio"
 +  * **Nino Zubović**: Novo ruho Kalijina natpisa – primjer digitalizacije antičkog epigrafskog spomenika
 +  * **Emilio Marin**: Natpisi ne pokazuju da bi Dalmacija bila ustupljena Istočnorimskom carstvu 437. godine
 +  * **Mirjana Matijević Sokol**: O natpisu Višeslavove krstionice
 +
 +//Stanka//
 +
 +11 sati
 +
 +//Predsjeda Damir Salopek//
 +
 +  * **Vladimir Rezar**: Antička mitologija u Benešinu epu "De morte Christi"
 +  * **Gorana Stepanić**: Đurđevićev latinski sonet i tradicija latinskih soneta
 +  * **Darko Novaković**: Epilij i protuepilij o obiteljskom skandalu: "De casibus domus atque familiae suae carmen allegoricum" Vladislava Gučetića (1679-1746)
 +  * **Irena Bratičević**: Hendecasyllaba Rajmunda Kunića
 +  * **Neven Jovanović**: Aenigmata Symposii – Varia Dalmatica
 +
 +
 +
 +
  
 
gortan-program.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki