Drugi Dani Veljka Gortana u organizaciji Hrvatskog društva klasičnih filologa održat će se u ponedjeljak, 5. svibnja 2008. Prijave i sažeci izlaganja primaju se do 31. ožujka, odnosno 15. travnja.

Veljko Gortan (1907--1985): o stotoj obljetnici rođenja

znanstveni skup, 4. i 5. svibnja 2007, vijećnica Filozofskog fakulteta, I. Lučića 3, Zagreb

gortan.jpg

Program znanstvenog skupa

Petak, 4. svibnja 2007.

9 sati

 • Pozdravne riječi

Miljenko Jurković, dekan Filozofskog fakulteta
Olga Perić, pročelnica Odsjeka za klasičnu filologiju

Predsjeda Olga Perić

 • Vladimir Vratović: Veljko Gortan istraživač hrvatskog latinizma
 • Branimir Glavičić: Akademik Veljko Gortan kao tekstolog
 • Petar H. Ilievski: Udio profesora Veljka Gortana časopisu “Živa antika”
 • Kajetan Gantar: Veljko Gortan i suradnja u organizaciji “Eirene”
 • Pavao Galić: Pedagogija profesora Gortana

12 sati

Predstavljanje prigodnog izdanja o Veljku Gortanu i otvaranje izložbe njegovih radova u seminaru A-208.

14 sati

Predsjeda Darko Novaković

 • Olga Perić: Veljko Gortan i hrvatska medievistika
 • Bruna Kuntić Makvić: Metodologija rada na identificiranju izvora i literature u djelima hrvatskih latinista – primjer Gortanova rada na Govoru Vinka Pribojevića
 • Mate Križman: Nešto napomena o prikazima morfosintakse participa u našim školskim gramatikama – na primjeru Gortanove i Musić-Majnarićeve gramatike
 • Zlatko Šešelj: Gortanova “Gramatika” i pouka latinskog jezika
 • Stipe Botica: Prinos profesora Gortana ediciji “Pet stoljeća hrvatske književnosti”

Subota, 5. svibnja

9 sati

Predsjeda Mate Križman

 • Marina Bricko: Nikarhov skoptički epigram
 • Milenko Lončar: Zamjenica “isti” kao stilsko obilježje autora dalmatinskih poglavlja Porfirogenetova “De administrando imperio”
 • Nino Zubović: Novo ruho Kalijina natpisa – primjer digitalizacije antičkog epigrafskog spomenika
 • Emilio Marin: Natpisi ne pokazuju da bi Dalmacija bila ustupljena Istočnorimskom carstvu 437. godine
 • Mirjana Matijević Sokol: O natpisu Višeslavove krstionice

Stanka

11 sati

Predsjeda Damir Salopek

 • Vladimir Rezar: Antička mitologija u Benešinu epu “De morte Christi”
 • Gorana Stepanić: Đurđevićev latinski sonet i tradicija latinskih soneta
 • Darko Novaković: Epilij i protuepilij o obiteljskom skandalu: “De casibus domus atque familiae suae carmen allegoricum” Vladislava Gučetića (1679-1746)
 • Irena Bratičević: Hendecasyllaba Rajmunda Kunića
 • Neven Jovanović: Aenigmata Symposii – Varia Dalmatica
 
gortan-program.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki