O izbornim kolegijima za studente drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prema odluci prodekana za nastavu, na Odsjeku za klasičnu filologiju možemo evidentirati samo prijave studenata drugih fakulteta na izborne kolegije. Ti studenti, međutim, ne mogu odmah i upisati kolegij; prednost pri upisu imaju studenti Filozofskog fakulteta.

“Konačnu obavijest o tome da li su primljeni na neki kolegij studenti drugih fakulteta moći će dobiti tek 19. listopada 2007, kada čitav postupak upisa konačno završi” (citat iz prodekanove upute).

Studenti drugih fakulteta moraju i znati da su kvote na izbornim kolegijima ograničene zbog pedagoških standarda.

Sa popisa izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, za studente drugih fakulteta najprihvatljiviji su kolegiji tipa B.

 
izborni-za-druge-fakultete.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki