PROMJENE U STUDIJSKOM PROGRAMU LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Zagreb, 23. 05. 2006.

PROMJENE U BODOVANJU

U starom su programu za neke izborne kolegije koje studenti latinskog jezika biraju s drugih studijskih grupa bila predviđena 3 boda. U praksi se pokazalo da odsjeci koji nude izborne kolegije različito boduju svoje kolegije i da nije moguće u dogovoru s izvođačem zahtijevati manji ili veći broj bodova za studente latinskog. Stoga smo broj bodova odredili klizno, kao 2–5.

Izborni kolegiji kojima je promijenjeno bodovanje

IZBORNI KOLEGIJ BROJ BODOVA
Kolegij iz teorije književnosti 2-.5
Kolegij iz indoeuropeistike ili opće lingvistike 2-5
Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest staroga vijeka 2–5
Antička epigrafika 2–5
Osnove klasične arheologije 2–5
Rimska klasična arheologija 2–5
Antički gradovi u Hrvatskoj 2–5
Kolegij vezan uz antičku književnost 2–5
Kolegij vezan uz antičku umjetnost 2–5
Kolegij vezan uz antičku filozofiju 2–5
Kolegij vezan uz grčku književnost 2–5
Kolegij vezan uz ranokršćansku književnost 2–5
Kolegij vezan uz antičku dramu i kazalište 2–5
Modul iz predmeta Rimsko pravo po vlastitom izboru 2–5
Osnove pandektnog prava 2–5
Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 2–5
Kolegij iz starije hrvatske književnosti 2–5

PROMJENE U IZBORNOSTI

U dosadašnjoj verziji programa studenti su u prva četiri semestra morali birati izborne predmete iz triju određenih područja (teorija književnosti, antička povijest, indoeuropeistika), pritom izbjegavati ponavljanje tema kolegija i pokriti sva tri područja u prva četiri semestra studija. Zbog složenosti rasporeda predavanja pokazalo se da velik broj studenata ne može udovoljiti propisanim parametrima. Zbog toga, kao i zbog činjenice da stanovit dio studenata latinskog studira povijest, književnost ili lingvistiku te da bi njihov izbor bio još uži, odlučili smo dati studentima širu područja iz kojih će oni, uz obavezan dogovor s voditeljem studenata, birati izborne kolegije po vlastitoj želji.

PROMJENE U UVJETOVANOSTI

Precizirana je uvjetovanost za sve obvezne kolegije:

Kod Naziv Uvjeti
L 001 Tečaj latinskoga jezika I - nema uvjeta
L 002 Tečaj latinskoga jezika II Tečaj latinskoga jezika I (L 001)
L 010 Latinski jezik za romaniste I prethodno poznavanje latinskoga jezika (barem dvogodišnje učenje) ili položen Tečaj latinskoga jezika
L 011 Latinski jezik za romaniste II Latinski jezik za romaniste I (L 010)
L 012 Latinski jezik za talijaniste prethodno poznavanje latinskoga jezika (barem dvogodišnje učenje) ili položen Tečaj latinskoga jezika
L 100 Osnove latinskoga 1 nema uvjeta
L 101 Osnove latinskoga 2 Osnove latinskoga 1 (L 100)
L 150 Rimska književnost republikanskoga razdoblja nema uvjeta
L 151 Rimska književnost carskoga razdoblja Rimska književnost republikanskoga razdoblja (L 150)
L 200 Latinska sintaksa 1 Osnove latinskog 2 (L 101)
L 201 Latinska sintaksa 2 Latinska sintaksa 1 (L 200)
L 311 Prevođenje s hrvatskog na latinski Latinska sintaksa 2 (L 201)
L 220 Najstariji spomenici latinskoga jezika Osnove latinskog 2 (L 101)
L 221 Latinski jezik III. i II. st. pr.Kr. Najstariji spomenici latinskoga jezika (L 220)
L 250 Rimsko bukolsko pjesništvo Osnove latinskoga 2 (L 101), Rimska književnost carskog razdoblja (L 151)
L 251 Rimska epika Osnove latinskoga 2 (L 101), Rimska književnost carskog razdoblja (L 151)
L 252 Rimska ljubavna elegija Osnove latinskoga 2 (L 101), Rimska književnost carskog razdoblja (L 151)
L 253 Rimska komedija Osnove latinskoga 2 (L 101), Rimska književnost carskog razdoblja (L 151)
L 254 Rimski roman Osnove latinskoga 2 (L 101), Rimska književnost carskog razdoblja (L 151)
L 312 Prevođenje s latinskoga Latinska sintaksa 2 (L 200)
L 320 Vulgarni latinitet Latinska sintaksa 2 (L 200)
L 350 Rimsko govorništvo Latinska sintaksa 2 (L 200), Rimska književnost carskog razdoblja (L 151)
L 351 Rimska znanost o književnosti Latinska sintaksa 2 (L 200), Rimska književnost carskog razdoblja (L 151)
L 352 Rimska satira Latinska sintaksa 2 (L 200), Rimska književnost carskog razdoblja (L 151)
L 353 Rimska historiografija Latinska sintaksa 2 (L 200), Rimska književnost carskog razdoblja (L 151)
L 410 Latinska stilistika Latinska sintaksa 2 (L 200)
L 420 Srednjovjekovni latinitet Latinska sintaksa 2 (L 200)
L 450 Uvod u novolatinsku književnost jedan kolegij L 350- L353
L 451 Hrvatski latinizam u XV. i XVI. stoljeću Uvod u novolatinsku književnost (L 450)
L 452 Hrvatski latinizam u XVII. stoljeću Uvod u novolatinsku književnost (L 450)
L 453 Hrvatski latinizam u XVIII. i XIX. stoljeću Uvod u novolatinsku književnost (L 450)
L 520 Hrvatski srednjovjekovni latinitet Latinska sintaksa 2 (L 200), Srednjovjekovni latinitet (L 420)
L 600 Metodika nastave klasičnih jezika upisan diplomski studij latinskog jezika i književnosti

PROMJENE U NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE

Do sada u programu studija latinskog jezika i književnosti nije bila predviđena terenska nastava. U izmjenama i dopunama programa predvidjeli smo da se dio nastave izvodi terenski, i to: a)u obliku jednotjedne ekskurzije u Grčku ili Italiju (nastava iz kolegija vezanih uz rimsku književnost) b)u obliku jednotjednog boravka i rada u arhivima i knjižnicama u Republici Hrvatskoj (Split, Dubrovnik) – nastava iz kolegija vezanih uz hrvatski latinizam

 
p/latinski-promjene-2007.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:15 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki