Antički klasici u prijevodu: Euripidova Alkestida

Alkestida

Termin i prostor: petkom, 13:15–14, A-217

Važna napomena: za ovaj kolegij nije potrebno poznavanje grčkog jezika, ali jest potreban interes za dramu.

Mrežna verzija kolegija na Omegi

 • Ime nastavnika: Neven_Jovanović, docent
 • Naziv kolegija: Antički klasici u prijevodu: Euripidova Alkestida
 • Status kolegija: izborni (fakultetska ponuda)
 • Oblik nastave: predavanje (1 sat)
 • Broj ECTS bodova: 2
 • Trajanje: 1 semestar (ljetni)
 • Uvjeti: nema
 • Nije uvjet ni za jedan daljnji kolegij
 • Upisna kvota: 40
 • Ispit: pismeni stručni rad (mora biti predan i ocijenjen prije završetka kolegija), razgovor o temama dotaknutim tijekom nastave.
 • Ciljevi kolegija: Upoznati fenomen grčke tragedije, Euripidov opus, strukturu i postupke Alkestide. Promišljati načine evropske recepcije Alkestide, Euripida, grčke tragedije općenito. Promišljati problematiku prevođenja klasika i prevođenja za pozornicu.
 • Sadržaj kolegija: Euripid (starogrčki: Εὐριπίδης) (oko 480 pne – 406 pne) posljednji je od tri velika tragičara klasične Atene (ostali su Eshil i Sofoklo). Najranija od njegovih osamnaestak očuvanih drama jest Alkestida, prvi put prikazana na Gradskim Dionizijama 438 pne.

Na kolegiju ćemo prvo upoznati nekoliko okvira (dramsko djelo, grčka tragedija, Euripidov opus, recepcija antike, analiza dramske strukture), da bismo potom ispitali mogućnost smještanja Alkestide u njih.

Raspored rada po tjednima (okvirno)

 • Tjedni 1–5: grčka tragedija
  • Pristupi tragediji
  • Tragedija, komedija i satirska drama kao žanrovi grčke književnosti
  • Tragedija kao grčki kazališni događaj
  • Elementi tragedije: mit, dijelovi, glazba, produkcija
  • Recepcije
 • Tjedni 6–8: Euripid
  • Eshil i Sofoklo
  • Euripid
  • Teme
 • Tjedni 9–15: Alkestida
  • Mit
  • Struktura
  • Likovi
  • Pomno čitanje 1
  • Pomno čitanje 2
  • Pomno čitanje 3
  • Osvrt i ocjena

alkestida-plakat

Zadaci

 • Tjedni 1–3: pismeni izvještaj o prvom čitanju Alkestide
 • Tjedni 4–7: prikaz odabranog rada o grčkoj tragediji
 • Tjedni 8–11: leksikografska natuknica o temi vezanoj uz tragediju
 • Tjedni 12–13: pismeni izvještaj o drugom čitanju Alkestide

Literatura

 • Alkestida u hrvatskom prijevodu, dostupna ovdje (datoteka naziva 1002alkestida.pdf); bit će podijeljena i na satu.
 • Jedan od zadanih znanstvenih radova / eseja (popis naknadno, ovisno o interesima i lingvističkim sposobnostima prijavljenih).

Apolon, Admet, Alkestida i roditelji

 
s/klasici-alkestida.txt · Last modified: 14. 03. 2010. 02:06 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki