Razvoj kršćanske književnosti od početka 4. st.

Koliko riječi?

Jedna digitalna zbirka latinskih tekstova (LLT, Brepolis) obuhvaća 60 milijuna riječi, 3100 djela, 950 autora.

Druga digitalna zbirka latinskih poganskih autora (PHI, Packard Humanities Institute) ima 7 milijuna riječi, 800 djela, 350 autora.

  • 60 - 7 = 53 milijuna “ne-poganskih” riječi
  • 3100 - 800 = 2300 “ne-poganskih” djela
  • 950 - 350 = 600 autora
  • Omjer – 8 : 1 u riječima, 3 : 1 u djelima, 2 : 1 u autorima

Ambrozije

Porijeklom iz ugledne plemićke obitelji grada Rima, obraćene na kršćanstvo. R. 333/334 ili 339/340 u Treveru (Trier), dok mu je otac bio praefectus praetorio Galliarum, obavljajući jednu od najviših dužnosti Rimskoga Carstva.

U Rimu je Ambrozije stekao obimno, prvenstveno retoričko obrazovanje i temeljito poznavanje grčkog. U državnoj službi bio je advocatus u Sirmiju (Sremska Mitrovica), oko 370. postao je consularis Liguriae et Aemiliae, upravitelj sjeverne Italije; sjedište mu je bilo u Mediolanu (Milano). 374. umro je Auksencije, biskup Mediolana, došlo je do sukoba radi nasljeđivanja (Crkvu razdire sukob arijanaca i pobornika Nicejskog vjerovanja). Ambrozije se pokušao umiješati po službenoj dužnosti; sukobljene su ga strane izabrale za biskupa, premda još nije bio kršten. Primjer visokog državnog dužnosnika, vrhunski obrazovanog, koji postaje biskup jesu i npr. Sinesije iz Kirene, Sidonije Apolinar.

Auzonije se borio za jedinstvo katoličke crkve (na osnovi Nicejskog vjerovanja) i neovisnost o državnoj vlasti. 384. se suprotstavio Simahu, prefektu grada Rima, koji je od cara Valentinijana II. tražio ponovno postavljanje oltara Viktorije u zgradi rimskog senata.

385/86 borio se protiv arijanstva (na poticaj carice majke Justine od carskog su dvora zatražili arijansku crkvu i biskupa u Mediolanu); Ambrozije se oslanjao na podršku širokih slojeva kršćanskog stanovništva; pritom su kršćani pjevali crkvene himne, koje je Ambrozije uveo po grčkom uzoru.

Napokon je 390. Ambrozije primorao moćnog cara Teodozija I. na javnu pokoru u crkvi (Teodozije je naredio pokolj tisuća ljudi u Tesalonici zbog pobune).

Ambrozije je umro 397; po njegovoj je smrti njegov tajnik Paulin, na Augustinov poticaj, sastavio Vita S. Ambrosii.

Ambrozijeva djela: tumačenja Biblije, nastala iz propovijedi; Stari zavjet tumači, po uzoru na grčke teologe, alegorijski i tipološki. Od moralističkih spisa ističe se De officiis, u izravnoj paraleli s istoimenim Ciceronovim spisom. Sastavio je još djela za obrazovanje katekumena, nekoliko govora, očuvano je 90 pisama.

Primjer: Ambros. ep. 17, hymn. Intende, qui regis Israel

Prudencije

Aurelius Prudentius Clemens, r. 348, Caesaraugusta (Saragossa) u bogatoj kršćanskoj obitelji. Odvjetnik, obavljao visoke državne dužnosti, dospio u blizinu cara Teodozija I. S 57 godina odrekao se svih dužnosti i odlučio hvaliti Boga (već je napisao nekoliko očuvanih pjesama). Umro nakon 405, kao najveći kršćanski pjesnik antike.

Djelo obuhvaća preko 10.000 stihova. Dvije skupine: lirske pjesme, u više od 18 metara: Cathemerinon liber, himni; Peristephanon liber, pjesme u slavu mučenika. Poučne pjesme u heksametrima: Apotheosis, o Trojstvu i Kristu; Hamartigenia, o nastanku zla; Psychomachia, alegorijski ep (imao središnje mjesto u zbirci); Contra Symmachum, kršćansko tumačenje Rima; Dittochaeon (“dvostruka duhovna hrana”): 48 ili 49 četverostiha, komentari slika s prizorima iz Starog i Novog zavjeta.

Prihvaća tradicionalno pogansko obrazovanje, njegove oblike izražavanja, poglede, vrijednosti, slično kao Paulin iz Nole, Sidonije Apolinar, Augustin.

Primjer: Prud.

Augustin

Jeronim

Paulin iz Nole

Salvian iz Marseillea

Sidonije Apolinar

Boetije

Kasiodor

 
s/rkcr-patres.txt · Last modified: 15. 06. 2012. 08:48 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki