Uvod u kronologiju

jeleni koji plivaju, 13.000 godina stari Nekoliko razdoblja:

  • 2.000.000–9.000 p. n. e. počeci čovječanstva: Klanac Olduvai, Clovis kultura
  • 9.000–3.000 p. n. e. nakon Ledenog doba: početak poljoprivrede
  • 4.000–2.000 p. n. e. prvi gradovi i države: Egipat, Sumer, Ind
  • 1.500–700 p. n. e. početak znanosti i književnosti: Egipat, Sumer, Minojska civilizacija
  • 1.100–300 p. n. e. nova kraljevstva: Kraljevstvo Juda, Asirija, Kuš, dinastija Chou (Zhou), Krez, Perzija
  • 500–300 p. n. e. doba Konfučija: Partenon, Olmeci, Aleksandar
  • 300 p. n. e. – 1 n. e. carstva: Ašoka, dinastija Han, Ptolemejevići, Rimljani
  • 1–600
  • 200–600 svjetske religije: budizam, hinduizam, zoroastrijanizam, kršćanstvo, dolazak islama

zlatnik s Aleksandrovom glavom

Preporučeno štivo: Povijest svijeta u sto predmeta, BBC (snimke su ovdje).

 
s/rkrr-kronologija-osnova.txt · Last modified: 21. 10. 2010. 23:02 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki