Pitanja RKRR o arhajskom razdoblju, 8. 12. 2011.

 1. Tko se smatra najstarijim rimskim književnikom?
 2. Koji je pjesnik i zašto govorio da ima tri srca?
 3. Što je to fabula praetexta i koju je uveo?
 4. Koja je poznata Plautova komedija karaktera?
 5. Koji je prvi poznati spis o povijesti rimske književnosti i tko ga je napisao?
 1. Tko su bili Marko Pakuvije i Lucije Akcije? Kada i gdje su živjeli?
 2. Što je pisao Lucije Akcije? Zbog čega je značajan njegov spjev Didascalia?
 3. Usporedi jezik Marka Pakuvija i Lucija Akcija, te navedi njihove karakteristike.
 4. Kojim stihom Lucilije parodira Pakuvijev opis dupina?
 5. Koliko je tragedija napisao Marko Pakuvije i po čemu je značajna njegova preteksta Paulus ?
 1. Tko je u rimsku književnost uveo satiru, i kakve je još književne vrste pisao osim satira?
 2. Koji je najpoznatiji spjev Lucija Akcija i o čemu on govori?
 3. Tko se smatra najstarijim rimskim književnikom i koja su njegova najpoznatija djela?
 4. Nabroji glavne karakteristike rimske tragedije.
 5. Koji je rimski komediograf dosta utjecao na starije komediografe kao što su Držić, Shakespeare i Molière?
 1. Tko je i povodom čega izjavio “Nos sumus Romani,qui fuimus ante Rudini” ?
 2. Tko je pisac hilarotragedija i do kad je živio?
 3. Tko je dopustio osnivanje ” collegium scribarum histrionumque” i gdje mu je bilo sjedište?
 4. Tko su tvorci komedije rimskog kova,togate?
 5. Iz čega je nastala država po Ciceronu i što je njegova idealna država prema djelu “O državi”?
 1. Koji su događaji obilježili početak i svršetak arhajskoga razdoblja?
 2. Navedi naziv rimskih nacionalnih tragedija te im objasni značenje naziva.
 3. Tko je posljednji univerzalni rimski arhajski pjesnik?
 4. Koje književne vrste Kvint Enije unosi u rimsku književnost?
 5. Koje je najvažnije Enijevo književno djelo i u čemu je njegova važnost?
 1. U kojim je stihovima napisana Odusia Livija Andronika?
 2. Tko je tvorac rimskog nacionalnog epa i kako se ep zove?
 3. Kako se zove Enijev najpoznatiji povijesni ep?
 4. Kako se zovu dvije sačuvane pretekste Gneja Nevija?
 5. Nabrojite tri Plautove komedije.
 1. Tko je Enije, odakle dolazi, i što je rekao kada je dobio rimsko građansko pravo kao nagradu za svoje stvaralaštvo?
 2. Kako glasi prvi stih Odusie i kojim je stihom pisana?
 3. Što je togata i tko je njezin začetnik? Kojim djelom ju je začeo?
 4. Navedite barem 5 Plautovih komedija. Koje su komedije karakteristične za njega?
 5. Usporedite jezik Marka Pakuvija i Lucija Akcija, te navedi njihove karakteristike.
 1. Kako se zove prvi rimski nacionalni ep grčkog tipa?
 2. Tko je začetnik nacionalne rimske tragedije nazvane fabula praetexta?
 3. Koliko stihova ima ep Punski rat (Bellum Poenicum)?
 4. Nabroji barem šest Plautovih komedija.
 5. Po čemu se Plautovo kazalište razlikuje od novoatičke komedije?
 1. Što je i tko uvodi fabulu praetextu?
 2. Navedi 5 najvecih majstora komedije?
 3. Tko je napisao ep “Didascalica”?
 4. Navedi neke naslove Lucija Livija Andronika?
 5. Kojeg je podrijetla Publije Terencije Afer?
 1. Na kojem su jeziku pisali najstariji rimski povjesničari?
 2. Čiji je nadgrobni natpis glasio: “Obliti sunt Romai loquier lingua Latina”?
 3. Koliko je djela Akcije napisao i kako glasi znamenita rečenica njegove najpoznatije tragedije?
 4. Po čemu se sve Plautovo kazalište razlikovalo od novoantičke komedije?
 5. Kada se Livije prvi puta okušao u lirici?
 1. Iz kojega mjesta dolazi Kvint Enije, i zašto se za njega govorilo da ima tri srca?
 2. Zašto je Gnej Nevije važan (čega je začetnik), navedi njegovo najbitnije djelo i napiši kome je bio izravan uzor
 3. Tko je i povodom čega dopustio onivanje društva književnika i glumaca te gdje se nalazi sjedište?
 4. “Virum mihi Camena, insece versutum!” je prvi stih kojeg djela i kojeg autora. Tko su Camene?
 5. Tko je bio prvi Gal u rimskoj književnosti i sa kime je živio u istoj kući?
 1. Koje je promjene Kvint Enije uveo u rimsku književnost?
 2. Što je togata i tko su njezini tvorci?
 3. Što su atelane? Navedi njezina dva najpoznatija pjesnika.
 4. Nabroji tipizirane likove atelana.
 5. Tko su najpoznatiji pisci palijata?
 1. Koji je razlog Gnej Nevijevog progonstva u afričku Utiku ?
 2. Koja je tema i vrsta stiha povijesnog epa Anali ?
 3. Navedi teme novih atičkih komedija.
 4. Koje je to tipizirane likove i maske ustalila književna atelana ?
 5. Nabroji šest očuvanih Terencijevih komedija i godinu njihova nastanka ?
 
s/rkrr-pet-pitanja.txt · Last modified: 09. 12. 2011. 08:27 by filologanoga
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki