Croatica et Tyrolensia: analitika djela

Ono što je prema FRBR shemi djelo može sadržavati više drugih djela (zbirka pjesama ima više pjesama, ep ima predgovor i posvetno pismo).

U analitičkom nas opisu zanimaju sve osobe uključene u djelo, bez obzira jesu li hrvatski latinisti ili ne, i bez obzira jesu li autori ili priređivači (prevodioci) ili adresati, pa čak i slavljenici itd.

Ta druga djela – jednako kao i glavna djela u djelu (npr. ep De raptu Cerberi u De raptu Cerberi) — opisujemo pomoću posebnog obrasca. Primjer postoji kao Google dokument.

Tumačenje polja

 • ID.opisivač - šifra opisivača (može prema VIAF-u ako postoji, npr. NJ je viaf307178862)
 • ID.djelo - prema upitu u bazi croalabib, obrazac za upit pripremljen je ovdje (“Works in croalabib db”).
 • Opis.izvor.tip - prema čemu je opis napravljen? Ako je digitalizat na internetu – unosi se “internet”; ako je digitalizirano u CroALa, dovoljno je zapisati “CroALa”; ako je prema skenu ili fizičkom primjerku – naznačiti (“sken”, “fotokopije”, “knjiga u K HAZU”)
 • Opis.izvor.podatak - internetska adresa, ime datoteke u CroALa, signatura, mjesto gdje se može naći fotokopije…
 • ID.jedinica - jedinstvena oznaka djela koje se analitički opisuje; ako je cijelo djelo vitezov01-c16-1682, predgovor naslovljen “Praefatio” može biti vitezov01-c16-1682-praef. Odluku o dodatku donosi opisivač sam.
 • ID.jedinica.autor - šifra autora prema croalabib, po upitu u odgovarajućem obrascu: Search authors in croalabib db; ako je autor stranac (Seneka) ili nije latinist (Gundulić), pa nema šifru u croalabib, unosi se NEMA
 • Jedinica.autor.ime - prezime, ime autora
 • ID.jedinica.editor, Jedinica.editor.ime - prevodioci se tretiraju kao “priređivači” djela, pa dolaze ovamo (npr. Baković za Mažuranića, Getaldić za Gundulića). Opis po istom principu kao za autora
 • Jedinica.naslov.lat – latinski naslov djela koje se analitički opisuje
 • Jedinica.naslov.hrv – nije nužno popunjavati (tu je za svaki slučaj)
 • Jedinica.naslov.incipit – prvi stih ili prvih desetak riječi, na latinskom
 • Datum.odrednica – datum nastanka djela (točno znamo = when; ante quem = notAfter; post quem = notBefore
 • Datum.jedinica – datum nastanka analitičke jedinice (1522-04-01, ili 1522-04 ako se ne zna dan, ili 1522)
 • Datum.preciznost – za datume “oko 1522” u Datum.odrednica dolazi when, a u Datum.preciznost dolazi medium
 • Grad.jedinica – ako se zna gdje je djelo nastalo (Vitezovićeva pisma su odličan primjer)
 • ID.ref.adresat – ako je djelo nekome upućeno, treba ga naći u croalabib: http://solr.ffzg.hr/basex/. Ako adresata (još) nema, ovdje upisati NEMA, pa ćemo dodati
 • Ref.adresat.ime – prezime, ime (kao kod autora i priređivača)
 • ID.ref.ostali – Vitezović slavi Ricciardija, ali mu ne upućuje djelo izravno; takvi ulaze ovamo. Ako ima više “ostalih”, ne upisivati u istu kućicu, nego upozoriti na slučaj, pa ćemo ga riješiti izravno u XML bazi.
 • Ref.ostali.tip – odlučuje opisivač, pokušava biti dosljedan
 • Ref.ostali.ime – prezime, ime
 • Opseg.vrsta – za poeziju “stih”, za prozu (teoretski) broj riječi, ali može ostati prazno
 • Opseg.broj – koliko riječi ili stihova (nije nužno brojiti, iskoristiti postojeću numeraciju)
 • Opseg2.vrsta – načelno, broj stranica
 • Opseg2.broj – koliko stranica obaseže djelo?
 • Stranice.od-do – na kojim je stranicama (u tiskanom izdanju ili rukopisu)
 • Vrsta.opće – poezija ili proza?
 • Vrsta.detaljno – prema tipologiji koju razrađuje IG
 • Vrsta.metar – latinsko ime metra (naravno, primjenjivo za poeziju, za prozu prazno)
 • Eventualne bilješke dolaze u posljednji stupac

 
z/croat-tyrol-analitika.txt · Last modified: 04. 04. 2014. 15:46 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki