Genres in two neo-Latin literatures

Hrvatska

Radni popis književnih vrsta

Radni popis književnih vrsta nastao na osnovi Leksikona hrvatskih pisaca, s podacima o učestalosti. Popis očito treba revidirati i redigirati.

 • alegorijski autobiografski spjev : 1
 • algebra : 1
 • anagramska poezija : 1
 • arheolog : 1
 • arhitektura : 1
 • astronomija : 1
 • autobiografija : 2
 • biografija : 5
 • biografija : 8
 • biografije : 2
 • brošura : 1
 • carmen : 2
 • crkvene odredbe : 1
 • didaktička : 1
 • didaktički ep : 1
 • didaktični ep : 1
 • dijalozi : 1
 • dijalozi : 1
 • djelo o kotorskim biskupima : 1
 • dnevnik : 1
 • dnevnik : 1
 • dnevnik : 1
 • dnevnik? Povijest? : 1
 • drama : 1
 • drama : 3
 • drama u stihovima : 1
 • ekloga : 1
 • ekloge : 2
 • ekloge : 4
 • ekonomske i povijesno-geografske rasprave : 1
 • elaborati : 1
 • elegija : 15
 • elegija : 1
 • elegija : 1
 • elegija : 20
 • elegije : 1
 • elegije : 7
 • enciklopedijska pjesma : 1
 • enkomij : 1
 • ep : 1
 • ep : 2
 • ep : 8
 • epicedij : 4
 • epigrafija : 1
 • epigram : 19
 • epigram : 26
 • epigrami : 11
 • epigrami : 1
 • epigrami : 6
 • epilij : 2
 • epiliji - prigodnice : 1
 • epinikij : 1
 • epistolografija???? : 1
 • epistolografija : 2
 • epistolografski priručnik : 1
 • epitaf : 3
 • epitaf : 3
 • epitalamij : 4
 • farmakologija : 1
 • filologija? : 1
 • filologija : 2
 • filozofija : 1
 • filozofija : 3
 • filozofska : 1
 • filozofska rasprava : 1
 • filozofska rasprava ???? : 1
 • filozofske i teološke rasprave : 1
 • filozofske rasprave : 1
 • filozofski : 1
 • filozofski dijalozi : 1
 • filozofsko-poučni spjev : 1
 • filozofsko-teološka i znanstvena proza : 2
 • filozofsko-teološki dijalog : 1
 • filozofsko-znanstvena rasprava : 1
 • fizika : 2
 • genealogija : 1
 • genealogija : 3
 • geografija : 1
 • govor : 15
 • govor : 6
 • govori : 8
 • govori : 9
 • govorništvo : 1
 • gramatika : 1
 • gramatika : 2
 • grčki epitalamij : 1
 • heksametar : 4
 • heksametarska pohvala : 1
 • heksametarske poslanice : 1
 • heksametarski ep? : 1
 • heksametarski spjev : 1
 • heksametri : 1
 • heksametri : 1
 • herojska poema : 1
 • herojska poema : 1
 • hidrotehnika : 1
 • himan : 1
 • himne : 1
 • himni : 1
 • himni : 1
 • historiografija : 1
 • historiografija : 5
 • historiografija? biografija : 1
 • historiografski : 1
 • idila : 1
 • idila : 1
 • idile : 2
 • iluminacija rukopisa : 1
 • ispovjedna proza-polemike : 1
 • izlaganje : 1
 • izvješća : 1
 • izvještaj : 1
 • izvještaj : 1
 • jezikoslovlje : 1
 • katalog : 1
 • katalog : 3
 • katalozi : 1
 • katehetsko-gramatički udžbenik : 1
 • književnoteorijske rasprave : 1
 • komentar : 1
 • komentari : 1
 • komentari : 2
 • korespondencija : 1
 • kriptografija? : 1
 • kritike : 1
 • kronika : 1
 • kronika : 3
 • kronologija : 1
 • latinska gramatika : 1
 • latinski natpisi : 1
 • latinski predgovor zbirci hrvatskih propovijedi : 1
 • latinski prijevod hrvatskih poslovica : 1
 • latinski stihovi : 3
 • latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski rječnik : 1
 • lirika : 3
 • ljubavna : 1
 • ljubavna lirika : 1
 • matematika : 1
 • medicinska proza : 1
 • memoari : 1
 • meteorologija : 1
 • metrički priručnik : 1
 • molitva : 1
 • molitva??? : 1
 • molitvenik : 1
 • monografija : 1
 • monografija : 1
 • moralistički i teološki spisi : 1
 • nadgrobnica : 1
 • nadgrobnice : 1
 • narativno-dijaloška proza : 1
 • natpis : 3
 • navigacija : 1
 • nedovršeni spjev : 1
 • nekrolozi : 2
 • novela : 1
 • novela : 1
 • obrana : 1
 • obrana : 1
 • oda : 1
 • oda : 9
 • oda - kalendar? : 1
 • oda u sapfičkoj strofi : 1
 • ode : 2
 • ode : 7
 • odgovor : 1
 • ogledi o logici i etici : 1
 • o pastoralnoj teologiji : 1
 • opis : 1
 • opis otoka Brača : 1
 • optika : 1
 • panegirici : 1
 • panegirička : 1
 • panegirik : 2
 • parafraze : 1
 • pastorala : 1
 • pedagoška rasprava : 1
 • pisma : 10
 • pisma : 1
 • pisma : 6
 • pismo : 23
 • pismo - proglas : 1
 • pjesme : 1
 • pjesme : 1
 • pjesme : 3
 • pjesnička poslanica : 1
 • pjesnička poslanica : 1
 • poema : 2
 • poetika : 1
 • poezija : 1
 • poezija? : 1
 • poezija : 3
 • Poezija : 3
 • poezija : 48
 • poezija : 6
 • pogrebni govori : 1
 • pohvala : 1
 • pohvalnica : 1
 • pohvalnice : 1
 • pohvalni epigram : 1
 • pohvalni govor : 1
 • pohvalni govori : 1
 • pohvalni i žalbeni govori : 1
 • polemička : 1
 • polemička rasprava : 1
 • polemički spis : 1
 • polemički spisi : 1
 • polemika : 1
 • politička satira : 1
 • politički govori : 1
 • politički spis : 1
 • političkoj ekonomiji i statistici Ugarskoga Kraljevstva : 1
 • političkoj povijesti : 1
 • poljoprivreda : 1
 • popis : 1
 • popularno-znanstvene rasprave : 1
 • poslanica : 10
 • poslanice : 1
 • poslanice : 9
 • posmrtni govor : 1
 • posvetno pismo : 1
 • posvetno pismo : 2
 • povijesna : 1
 • povijesna monografija : 1
 • povijesne rasprave : 1
 • povijesni spisi : 1
 • povijesni zapis : 1
 • povijesno-zemljopisna prozna rasprava : 1
 • povijest? : 1
 • povijest : 26
 • povijest : 7
 • povijest : 9
 • povijest u stihovima : 1
 • povjesničar : 1
 • pozdravnica : 1
 • pravo : 2
 • pravopis : 1
 • predavanja iz filozofije? : 1
 • predgovor : 1
 • predgovor : 1
 • prepjevi : 1
 • prigodna lirika : 1
 • prigodna poezija : 1
 • prigodne i satiričke pjesme : 1
 • prigodne pjesme : 1
 • prigodnica : 2
 • prigodnica : 2
 • prigodnice : 13
 • prigodnice : 25
 • prigodnice : 2
 • prigodnice : 7
 • prigodni epigrami : 2
 • prigodni govori : 1
 • prigodni govori : 1
 • prigodni i teološki govori : 1
 • prigodni sastavi : 1
 • prijepisi : 1
 • prijepis rukopisa : 1
 • prijepis rukopisa : 2
 • prijevodi : 1
 • prijevodi religioznih i homiletičkih djela : 1
 • prijevodi s grčkog : 2
 • prijevodi s grčkog i hrvatskog : 1
 • prijevodi s grčkog i talijanskog : 1
 • prijevodi s talijanskog : 1
 • prijevod s engleskog : 1
 • prijevod s grčkog : 1
 • priređivanje glagoljskih knjiga : 1
 • prirodoslovlje : 1
 • prirodoznanstvene rasprave : 1
 • priručnici iz teologije i logike : 1
 • priručnik : 3
 • priručnik skolastičke filozofije : 1
 • propovijed : 1
 • propovijedi : 1
 • propovijedi : 2
 • proročanstva? : 1
 • proza : 1
 • proza : 31
 • Proza : 4
 • prozna poslanica : 1
 • prozni ogledi : 1
 • prozni prijevodi s grčkog : 1
 • putopis : 2
 • putopis : 3
 • putopisi : 1
 • putopis/molitve : 1
 • rasprava : 1
 • rasprava : 1
 • rasprava? : 1
 • rasprava : 3
 • rasprava : 4
 • rasprava-priručnik : 1
 • rasprave : 1
 • rasprave : 4
 • rasprave : 4
 • rasprave i dijalozi : 1
 • razglednica : 1
 • religija : 1
 • religiozne pjesme : 1
 • religiozno-poučni : 1
 • retorička rasprava : 1
 • retoričke : 1
 • retorički priručnik : 1
 • rječnik : 2
 • rječnik : 4
 • satira : 1
 • satira : 1
 • satira : 1
 • satire : 3
 • šematizam : 1
 • službena i privatna korespondencija : 1
 • službeni dokument : 1
 • statut : 1
 • stihovani kalendar : 1
 • stilski priručnik : 1
 • teologija : 2
 • teološka i sociološka djela : 1
 • teološka proza : 1
 • teološka rasprava : 1
 • teološka rasprava : 1
 • teološka razmatranja : 1
 • teološke : 1
 • teološke i etičke rasprave : 1
 • teološke i filozofske rasprave : 1
 • teološke rasprave : 1
 • teološke rasprave : 2
 • teološki : 1
 • teološki povijesni traktati i govori : 1
 • teološki traktat : 1
 • teološki traktati : 1
 • teološki traktati : 1
 • teološko-pravne rasprave : 1
 • traduktološka rasprava : 1
 • traduktološka rasprava : 1
 • traktat : 1
 • udžbenik : 1
 • udžbenik logike : 1
 • vjerske i polemičke rasprave : 1
 • vjerski tekstovi : 1
 • vjersko-crkveni spisi : 1
 • vjersko-poučna proza : 1
 • vjersko-poučna proza i poezija : 1
 • zbirka oprosta i povlastica : 1
 • zbirka propovijedi : 1
 • zbornik : 1
 • zemljopis : 1
 • zemljopisna rasprava??? : 1
 • životopis : 1
 • znanstvena proza : 1
 • znanstvena proza : 1
 • znanstvena proza : 2
 • znanstvene i filozofske rasprave : 1
 • znanstveni rad : 1

XQuery

Ovaj je popis napravljen strojno, pomoću sljedećeg upita postavljenog bazi croalabib.

element report { let $sq := <s>
<h> alegorijski autobiografski spjev</h>
<h> algebra</h>
<h> anagramska poezija</h>
<h> arhitektura</h>
<h> astronomija</h>
<h> autobiografija</h>
<h> biografija</h>
<h> crkvene odredbe</h>
<h> didaktička</h>
<h> didaktični ep</h>
<h> dijalozi</h>
<h> djelo o kotorskim biskupima</h>
<h> dnevnik</h>
<h> dnevnik </h>
<h> drama</h>
<h> ekloge</h>
<h> ekonomske i povijesno-geografske rasprave</h>
<h> elegija</h>
<h> elegija </h>
<h> elegije</h>
<h> enciklopedijska pjesma</h>
<h> enkomij</h>
<h> ep</h>
<h> epicedij</h>
<h> epigram</h>
<h> epigrami</h>
<h> epigrami </h>
<h> epilij</h>
<h> epiliji - prigodnice</h>
<h> epistolografija????</h>
<h> epitaf</h>
<h> epitalamij</h>
<h> farmakologija</h>
<h> filologija</h>
<h> filologija?</h>
<h> filozofija</h>
<h> filozofska</h>
<h> filozofska rasprava</h>
<h> filozofske i teološke rasprave</h>
<h> filozofski</h>
<h> filozofski dijalozi</h>
<h> fizika</h>
<h> genealogija</h>
<h> geografija</h>
<h> govor</h>
<h> govori</h>
<h> gramatika</h>
<h> heksametar</h>
<h> heksametarske poslanice</h>
<h> heksametarski spjev </h>
<h> heksametri </h>
<h> herojska poema</h>
<h> hidrotehnika</h>
<h> himan </h>
<h> himne</h>
<h> himni</h>
<h> historiografija</h>
<h> historiografski</h>
<h> idila</h>
<h> idila </h>
<h> idile</h>
<h> ispovjedna proza-polemike</h>
<h> izvještaj</h>
<h> izvješća</h>
<h> jezikoslovlje</h>
<h> katalog </h>
<h> katalozi </h>
<h> katehetsko-gramatički udžbenik</h>
<h> književnoteorijske rasprave</h>
<h> komentar</h>
<h> komentari</h>
<h> korespondencija</h>
<h> kriptografija?</h>
<h> kritike</h>
<h> kronika</h>
<h> kronologija</h>
<h> latinska gramatika</h>
<h> latinski natpisi</h>
<h> latinski prijevod hrvatskih poslovica</h>
<h> lirika</h>
<h> ljubavna</h>
<h> matematika</h>
<h> meteorologija</h>
<h> metrički priručnik</h>
<h> molitvenik</h>
<h> monografija</h>
<h> moralistički i teološki spisi </h>
<h> narativno-dijaloška proza</h>
<h> navigacija</h>
<h> nedovršeni spjev</h>
<h> novela</h>
<h> o pastoralnoj teologiji</h>
<h> obrana</h>
<h> oda</h>
<h> oda - kalendar?</h>
<h> ode</h>
<h> odgovor</h>
<h> opis</h>
<h> optika</h>
<h> panegirici</h>
<h> panegirička</h>
<h> pastorala</h>
<h> pisma</h>
<h> pjesme</h>
<h> pjesme </h>
<h> pjesnička poslanica</h>
<h> poetika</h>
<h> poezija</h>
<h> poezija </h>
<h> pogrebni govori</h>
<h> pohvala</h>
<h> pohvalni epigram</h>
<h> pohvalni govor</h>
<h> pohvalnice</h>
<h> polemika</h>
<h> polemička</h>
<h> polemički spis</h>
<h> polemički spisi</h>
<h> politička satira</h>
<h> politički govori</h>
<h> političkoj ekonomiji i statistici Ugarskoga Kraljevstva</h>
<h> političkoj povijesti</h>
<h> poljoprivreda</h>
<h> popis</h>
<h> popularno-znanstvene rasprave</h>
<h> poslanica</h>
<h> poslanice</h>
<h> posvetno pismo</h>
<h> povijesne rasprave</h>
<h> povijesni zapis</h>
<h> povijest</h>
<h> povijest?</h>
<h> pozdravnica</h>
<h> pravo</h>
<h> pravopis</h>
<h> predgovor</h>
<h> prigodna lirika</h>
<h> prigodni epigrami</h>
<h> prigodni govori</h>
<h> prigodni i teološki govori</h>
<h> prigodnica</h>
<h> prigodnice</h>
<h> prigodnice </h>
<h> prijepisi</h>
<h> prijevod s engleskog</h>
<h> prijevodi</h>
<h> prijevodi religioznih i homiletičkih djela</h>
<h> prijevodi s grčkog i hrvatskog</h>
<h> prijevodi s talijanskog</h>
<h> priređivanje glagoljskih knjiga</h>
<h> prirodoslovlje</h>
<h> propovijedi</h>
<h> proročanstva?</h>
<h> proza</h>
<h> prozna poslanica</h>
<h> prozni prijevodi s grčkog</h>
<h> putopis</h>
<h> putopis/molitve</h>
<h> rasprava</h>
<h> rasprava </h>
<h> rasprava?</h>
<h> rasprave</h>
<h> religija</h>
<h> religiozne pjesme</h>
<h> religiozno-poučni</h>
<h> retorički priručnik</h>
<h> rječnik</h>
<h> satira</h>
<h> satire</h>
<h> službena i privatna korespondencija</h>
<h> stilski priručnik</h>
<h> teologija</h>
<h> teološka i sociološka djela</h>
<h> teološka rasprava</h>
<h> teološka razmatranja </h>
<h> teološke i etičke rasprave</h>
<h> teološke i filozofske rasprave</h>
<h> teološke rasprave</h>
<h> teološki traktat</h>
<h> teološki traktati</h>
<h> traduktološka rasprava</h>
<h> udžbenik logike</h>
<h> vjerski tekstovi</h>
<h> vjersko-poučna proza</h>
<h> zbirka propovijedi</h>
<h> zbornik</h>
<h> zemljopis</h>
<h> zemljopisna rasprava???</h>
<h> znanstvena proza</h>
<h> znanstvena proza </h>
<h> životopis</h>
<h>Poezija</h>
<h>Proza</h>
<h>arheolog</h>
<h>biografija</h>
<h>biografije</h>
<h>brošura </h>
<h>carmen</h>
<h>didaktički ep</h>
<h>dijalozi</h>
<h>dnevnik</h>
<h>dnevnik? Povijest?</h>
<h>drama</h>
<h>drama u stihovima</h>
<h>ekloga</h>
<h>ekloge</h>
<h>elaborati</h>
<h>elegija</h>
<h>elegija </h>
<h>elegije</h>
<h>ep</h>
<h>ep </h>
<h>epigrafija</h>
<h>epigram</h>
<h>epigrami</h>
<h>epinikij</h>
<h>epistolografija</h>
<h>epistolografski priručnik</h>
<h>epitaf</h>
<h>filozofija</h>
<h>filozofska rasprava ????</h>
<h>filozofske rasprave</h>
<h>filozofsko-poučni spjev</h>
<h>filozofsko-teološka i znanstvena proza</h>
<h>filozofsko-teološki dijalog</h>
<h>filozofsko-znanstvena rasprava</h>
<h>genealogija</h>
<h>govor</h>
<h>govori</h>
<h>govorništvo</h>
<h>gramatika</h>
<h>grčki epitalamij</h>
<h>heksametarska pohvala</h>
<h>heksametarski ep?</h>
<h>heksametri </h>
<h>herojska poema</h>
<h>himni</h>
<h>historiografija</h>
<h>historiografija? biografija</h>
<h>iluminacija rukopisa</h>
<h>izlaganje</h>
<h>izvještaj</h>
<h>katalog</h>
<h>komentari</h>
<h>kronika</h>
<h>latinski predgovor zbirci hrvatskih propovijedi</h>
<h>latinski stihovi</h>
<h>latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski rječnik</h>
<h>ljubavna lirika</h>
<h>medicinska proza</h>
<h>memoari</h>
<h>molitva</h>
<h>molitva???</h>
<h>monografija</h>
<h>nadgrobnica</h>
<h>nadgrobnice</h>
<h>natpis</h>
<h>nekrolozi</h>
<h>novela</h>
<h>obrana</h>
<h>oda</h>
<h>oda u sapfičkoj strofi</h>
<h>ode</h>
<h>ogledi o logici i etici</h>
<h>opis otoka Brača</h>
<h>panegirik</h>
<h>parafraze</h>
<h>pedagoška rasprava</h>
<h>pisma</h>
<h>pisma </h>
<h>pismo</h>
<h>pismo - proglas</h>
<h>pjesme</h>
<h>pjesnička poslanica</h>
<h>poema</h>
<h>poezija</h>
<h>poezija </h>
<h>poezija?</h>
<h>pohvalni govori</h>
<h>pohvalni i žalbeni govori</h>
<h>pohvalnica</h>
<h>polemička rasprava</h>
<h>politički spis </h>
<h>poslanice</h>
<h>posmrtni govor</h>
<h>posvetno pismo</h>
<h>povijesna</h>
<h>povijesna monografija</h>
<h>povijesni spisi</h>
<h>povijesno-zemljopisna prozna rasprava</h>
<h>povijest</h>
<h>povijest </h>
<h>povijest u stihovima</h>
<h>povjesničar</h>
<h>predavanja iz filozofije?</h>
<h>predgovor</h>
<h>prepjevi</h>
<h>prigodna poezija</h>
<h>prigodne i satiričke pjesme</h>
<h>prigodne pjesme</h>
<h>prigodni govori</h>
<h>prigodni sastavi</h>
<h>prigodnica</h>
<h>prigodnice</h>
<h>prigodnice </h>
<h>prijepis rukopisa</h>
<h>prijepis rukopisa </h>
<h>prijevod s grčkog</h>
<h>prijevodi s grčkog </h>
<h>prijevodi s grčkog i talijanskog</h>
<h>prirodoznanstvene rasprave</h>
<h>priručnici iz teologije i logike</h>
<h>priručnik</h>
<h>priručnik skolastičke filozofije</h>
<h>propovijed</h>
<h>propovijedi</h>
<h>proza</h>
<h>prozni ogledi</h>
<h>putopis</h>
<h>putopisi</h>
<h>rasprava</h>
<h>rasprava </h>
<h>rasprava-priručnik </h>
<h>rasprave</h>
<h>rasprave </h>
<h>rasprave i dijalozi </h>
<h>razglednica</h>
<h>retorička rasprava</h>
<h>retoričke</h>
<h>rječnik</h>
<h>satira</h>
<h>satira </h>
<h>službeni dokument</h>
<h>statut</h>
<h>stihovani kalendar</h>
<h>teološka proza </h>
<h>teološka rasprava</h>
<h>teološke</h>
<h>teološke rasprave</h>
<h>teološki</h>
<h>teološki povijesni traktati i govori</h>
<h>teološki traktati</h>
<h>teološko-pravne rasprave</h>
<h>traduktološka rasprava</h>
<h>traktat</h>
<h>udžbenik</h>
<h>vjerske i polemičke rasprave</h>
<h>vjersko-crkveni spisi</h>
<h>vjersko-poučna proza i poezija</h>
<h>zbirka oprosta i povlastica</h>
<h>znanstvena proza</h>
<h>znanstvene i filozofske rasprave</h>
<h>znanstveni rad</h>
<h>šematizam</h>
</s>
let $gg := for $i in //*:person/*:occupation[@code]
order by string-join($i/text(), ' ')
return for $g in tokenize(
 replace(
  normalize-space(string-join($i//text(), ' ')), '\(.+\)', ''), ',|:|;')
order by $g
return $g
return for $y in $sq/h
return element gen { data($y) , ":" , count(index-of($gg, data($y))) }
}
 
z/croat-tyrol-genera.txt · Last modified: 02. 11. 2014. 21:44 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki