Popis kolegija -- ljetni semestar 2011./2012.

Preddiplomski studij komparativne književnosti

I. godina studija, ljetni semestar

Ana Tomljenović, zn.novakinja
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 (P2)
Syllabus

Branislav Oblučar, zn. novak
Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo (P2)
Syllabus

dr.sc. Maša Grdešić, viša asist.
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju (T)
Syllabus

Luka Bekavac, zn.novak
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije (T)
Syllabus

Višnja Rogošić, zn. novakinja
Teatrologija: Uvod u teatrologiju (TD)
Syllabus

Krunoslav Lučić, zn. novak
Filmologija: Uvod u filmologiju (F)
Syllabus

 

 

II. i III. godina, ljetni semestar

dr.sc. Nikica Gilić, izv.prof.
Filmologija: Filmske stilske epohe (F)
Syllabus

Kristina Grgić, zn. novakinja
Komparativna književnost: Hrvatski postmodernizam (K)
Syllabus

Lovro Škopljanac, zn. novak
Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II (K/P2)
Syllabus

dr. sc. Željka Matijašević, izv. prof.
Opća povijest književnosti: Realistički roman (P2/T)
Syllabus

dr.sc. Tomislav Brlek, doc.
Opća povijest književosti: Roman do realizma II (P)
Syllabus

dr.sc.David Šporer, doc.
Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska (P1)
Syllabus

dr. sc. Boris Senker, red.prof.
Teatrologija: Renesansno kazalište (TD)
Syllabus

dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.
Teorija književnosti: Klasifikacije književnih djela (T)
Syllabus

Literatura

dr.sc. Dean Duda, red.prof.
Teorija književnosti: Semiotika književnosti (T)
Syllabus

dr.sc. Slaven Jurić, doc.
Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha (T)
Syllabus

Maša Grdešić, viša asist.
Teorija književnosti: Ženski žanrovi (T/P2)
Syllabus

 

 

 

 

Diplomski studij komparativne književnosti

Obrazac prijave za kolegije - ovdje

 

I. i II. godina studija

dr.sc. Nikica Gilić, izv. prof.
Filmologija: Poetika i stilistika nijemog filma (F)
Syllabus

dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu (K/TD/P2)
Syllabus

dr.sc. Cvijeta Pavlović, izv.prof.
Komparativna književnost: Konceptizam i kulteranizam (K/P1/TD)
Syllabus

dr.sc.Slaven Jurić, doc.
Opća povijest književnosti: Proust i esteticizam (P2)
Syllabus

dr.sc. David Šporer, doc.
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti (P)
Syllabus

dr.sc. Boris Senker, red.prof.
Teatrologija: Kazališna kritika (TD)
Syllabus

dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.
Teorija književnosti: Libreto kao dramska vrsta (T/P/TD)
Syllabus

Literatura                

Libreto: članak

dr.sc. Dean Duda, red.prof.
Teorija književnosti: Uvod u sociologiju književnosti (T)
Syllabus

dr.sc. Željka Matijašević, izv.prof.
Teorija književnosti: Lacan i lakanovci (T)
Syllabus

dr. Tomislav Brlek, doc.
Teorija književnosti: Literarnost i žanr (T)
Syllabus