2012./2013. zimski semestar

Preddiplomski studij

I. SEMESTAR (zimski)


 

 

Krunoslav Lučić, zn. novak
Filmologija: Uvod u filmologiju /F
Syllabus
Tekstovi

Branislav Oblučar, zn. novak
Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo/K/P2
Syllabus

Ana Tomljenović, zn. novakinja
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti I /P1
Syllabus

Višnja Rogošić, zn. novakinja
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju /TD
Syllabus

Višnja Rogošić, zn. novakinja
Teatrologija i dramatologija: Radionica 2* /TD
Syllabus

dr.sc Luka Bekavac, v.asist.
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti /T
Syllabus

dr.sc. Maša Grdešić, v.asist.
Teorija književnosti: Prozne vrste /T
Syllabus

 


*Studenti koji sudjeluju u praktičnoj i terenskoj nastavi (dio predmeta Teatrologija, Opća povijest književnosti, Filmologija i/ili Komparativna književnost), tijekom preddiplomskog studija dodatno stječu 3 ECTS boda. Ti se bodovi upisuju odvojeno.


 

III./V. SEMESTAR (zimski)


 

 

dr.sc. Nikica Gilić, izv.prof.
Filmologija: Filmska genologija /F
Syllabus

dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Komparativna književnost: Manirizam /K/P1
Syllabus

Lovro Škopljanac, zn. novak
Komparativna književnost: Tipologija hrvatske epike /K/P1
Syllabus

dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.
Komparativna književnost: Komparativna povijest hrvatskog stiha /K
Syllabus
Ogledni tekstovi
Literatura 

dr.sc. Slaven Jurić, doc.
Opća povijest književnosti: Književne vrste europskog romantizma /P2/T
Syllabus

 

dr.sc. David Šporer, doc.
Opća povijest književnosti: Novi historizam /P/T
Syllabus

dr.sc. Boris Senker, red.prof
Teatrologija i dramatologija: Teatrologijska usmjerenja I /TD
Syllabus

dr.sc. Lada Čale Feldman, red. prof.
Teatrologija i dramatologija: Igra, običaj, ritual, kazalište /TD
Syllabus

dr.sc. Luka Bekavac, v.asist.
Teorija književnosti: Poststrukturalizam /T
Syllabus

dr.sc. Dean Duda, red.prof.
Teorija književnosti: Uvod u kulturalne studije /T
Syllabus

 

 

Diplomski studij

I./III. SEMESTAR (zimski)


 

dr.sc. Nikica Gilić, izv.prof.
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam /F
Syllabus

dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Komparativna književnost: Moderna naracija u stihu /K
Syllabus

dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.
Opća povijest književnosti: Novo srednjovjekovlje /P2
Syllabus
Literatura

dr.sc. Slaven Jurić, doc.
Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T.S. Eliota /P2
Syllabus

dr.sc. David Šporer, doc.
Opća povijest književnosti: Status autora i razvoj autorskih prava /P/T
Syllabus

dr.sc. Boris Senker, red.prof.
Teatrologija i dramatologija: Stanislavski - Brecht - Artaud /TD
Syllabus

dr.sc. Lada Čale Feldman, red.prof.
Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni studiji i kulturalne teorije /TD
Syllabus

dr.sc. Željka Matijašević, izv.prof.
Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika /T
Syllabus

dr.sc. Dean Duda, red.prof.
Teorija književnosti: Teorije popularne kulture /T
Syllabus

dr.sc. Tomislav Brlek, doc.
Teorija književnosti: Politika književnosti /T/K/P2
Syllabus