Kontakti

Tajništvo

Administrator: Tena Leko 

Primanja: od ponedjeljka do petka od 10  12 sati i od 13 - 15 sati

Ured: B-217

Tel.: 4092-115 

E-mail: komparativna@ffzg.hr

 

Pročelništvo

Pročelnik: dr. sc. David Šporer, izv. prof.

Primanja: ponedjeljkom od 10  12 sati

Ured: B-214

Tel. 4092-114 (kućni 2114)

E-mail: david.sporer@ffzg.hr 

 

Zamjenik pročelnika: dr. sc. Luka Bekavac, doc.

Primanja: srijedom od 11:30 – 12:30 sati

Ured: B-212

Tel. 4092-113 (kućni 2113)

E-mail: lbekavac@ffzg.hr 

 

Knjižnica

Voditeljica zbirke: Željana Vučina

Lokacija: Knjižnica Fakulteta, soba 4.3.4. 

Tel. 01/4092-039; kućni 2039 

E-mail: zvucina@ffzg.hr

Zbirka za komparativnu književnost: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/komparativna

 

ISVU

Koordinator za preddiplomske studije: dr. sc. Krunoslav Lučić, poslijedoktorand

Primanja: četvrtkom od 16 – 17 sati

Ured: B-216

Tel. 4092-116 (kućni 2116)

E-mail: klucic@ffzg.hr

 

Koordinator za diplomske studijedr. sc. Maša Grdešić, doc.

Primanjaponedjeljkom od 11:30 – 12:30 sati

UredB-212

Tel4092-113 (kućni 2113)

E-mail: mgrdesic@ffzg.hr 

 

ECTS

Koordinatordr. sc. Branislav Oblučar, doc.

Primanja: utorkom od 11:30 – 12:30 sati

Ured: B-213

Tel. 4092-200 (kućni 2200)

E-mail: boblucar@ffzg.hr

 

Zamjenik koordinatoradr. sc. Luka Bekavac, doc.

Primanja: srijedom od 11:30 – 12:30 sati

UredB-212

Tel. 4092-113 (kućni 2113)

E-mail: lbekavac@ffzg.hr

 

*Informacije o međunarodnoj mobilnosti: Fakultet/International/Student

mobility/ Odlazni studenti http://www.ffzg.unizg.hr/international/

 

Satnica

Administrator: Tena Leko (zamjena Tina Horvat)

Ured: B-217 

Primanjaod ponedjeljka do petka od 10 - 12 sati i od 13 - 15 sati

Tel.: 4092-115 

E-mail: komparativna@ffzg.hr 

 

Internetska stranica

Administrator: Tena Leko (zamjena: Tina Horvat)

Ured: B-217

Tel.: 4092-115

E-mail: komparativna@ffzg.hr 

 

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije, dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture 

Voditelj studija: dr. sc. Tomislav Brlek, izv. prof.

Primanja: četvrtkom od 13:00 - 14:00 sati

Ured: B-211

E-mail: tbrlek@ffzg.hrtel. 4092-112 (kućni 2112)

 

Zamjenik voditelja studija: dr. sc. Slaven Jurić, izv. prof.

Primanja: srijedom od 11:00 - 12:00

Ured: B-211

E-mailsjuric@ffzg.hr; tel. 4092-112 (kućni 2112)

 

Tajništvo: Tena Leko (zamjena Tina Horvat)

Primanjaod ponedjeljka do petka 10  12 sati i 13 – 15 sati

Ured: B-217

Tel.: 4092-115 

E-mail: pdsknjiz@ffzg.hr

 

Studentski predstavnici 2018./2019.

Preddiplomski studij:

1. Lana Dervić (lana.dervic@gmail.com), Marta Kekez (martakekez0@gmail.com)

2. Arda Tanković-Dürukan (ardatankovic1337@gmail.com), Antun Kiseljak (antun.kiseljak@gmail.com)

3. Hana Samaržija (hana.samarzija@gmail.com), Josip Luković (flerusdumal@hotmail.com)

Diplomski studij:

4. godina: Ivori Sošić (ivori.sosic@gmail.com), Antonija Novaković (annovakovic000@gmail.com)

5. godina: Paula Fajt (paula.fajt@gmail.com)