Upute i uvjeti za upis (diplomski)

 

O D L U K A

o klasifikacijskom postupku pri upisu na diplomski studij

Odsjeka za komparativnu književnost

 

 

  1. KOMISIJA

 

Klasifikacijski postupak pri upisu na diplomski studij na Odsjeku za komparativnu književnost provodi tročlana komisija u koju se na sjednici Vijeća Odsjeka imenuju članovi iz redova nastavnika. Komisija procjenjuje i razmatra kandidature isključivo onih prijava koje se smatraju valjanima i potpunima u skladu s općim i posebnim zakonskim propisima te u skladu sa sadržajem Natječaja za upis u diplomski studij koji raspisuje Filozofski fakultet. Jedan član komisije je pročelnik/ca ili zamjenik/ca pročelnika.

 

  1. KRITERIJI I POSTUPAK

 

Dva temeljna kriterija pri procjeni  prijava su sadržaji prethodno odslušanog sveučilišnog predidplomskog studijskog programa te prosjek ocjena na preddiplomskom studiju. U slučaju potrebe komisija može, u svrhu procjene kandidata provoditi i dodatne vrste provjera poput razgovora s kandidatima o prethodnom studiju i motivaciji za upis na diplomski studij komparativne književnosti te usmenu ili pismenu provjeru predznanja.  U slučaju provođenja dodatnih oblika provjere (razgovor i testiranje predzanja), komisija objavljuje obavijest o mjestu i vremenu te obliku provođenja dodatnih provjera na web-stranicama i na oglasnoj ploči Odsjeka, a u skladu s odlukama Vijeća FF-a o rokovima za provođenje upisa na diplomski studij.

Nakon uvida u  dokumentaciju i provjere usklađenosti s potrebnim kriterijima komisija sastavlja popis  studenata upisanih na diplomski studij te popis razlikovnih obaveza (navodi se broj i vrsta kolegija te potreban broj ECTS-a koji se mora ostvariti) i popise dostavlja relevantnim službama. Popis kandidata koji su ostvarili pravo upisa objavljuju službe Filozofskog fakulteta, dok popis razlikovnih obaveza objavljuje tajništvo Odsjeka za komparativnu književnost,  u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 

  1. PRETHODNI STUDIJ

 

Uvjet za upis u I. semestar diplomskog studija komparativne književnosti je završen predidplomski sveučilišni studij iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Kandidati su dužni priložiti dokumentaciju iz koje je vidljiv program i društveno-humanistički profil prethodnog studija. Vrstu dokumenata koji ispunjavaju tu svrhu propisuju zakonske odredbe i natječaj Filozofskog fakulteta. Kandidature koje takvu dokumentaciju ne sadrže neće biti razmatrane.

 

  1. PROSJEK OCJENA

 

Uvjet za upis u I. semestar diplomskog studija komparativne književnosti je i zadovoljavajući prosjek ocjena  na predidplomskom sveučilišnom studiju iz područja društvenih i humanističkih znanosti i to kako opći prosjek ocjena, tako i prosjek ocjena užih stručno relevatnih kolegija. Kandidati su dužni priložiti dokumentaciju, u skladu s uvjetima natječaja i zakonskim odredbama,  iz koje je jasno vidljiv opći prosjek ocjena u prethodnom studiju. Prosjek stručno relevantnih predmeta, na temelju priložene dokumentacije, utvrđuje komisija.

a) Potreban prosjek ocjena iz programa studija na preddiplomskoj razini (min. VI. semestara) prilikom upisa u I. semestar jednopredmetnog diplomskog studija komparativne književnosti:

  • za prvostupnike/-ce komparativne književnosti, studente/-ice bilo kojeg filološkog/neofilološkog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili drugih sveučilišta u Hrvatskoj najmanje 3,5 (opći prosjek) i najmanje 4,0 iz stručno relevantnih predmeta (književnosti, teatrologije i filmologije);
  • za studente/-ice ostalih programa humanističkih i društvenih znanosti na Filozofskom fakultetu, na Sveučilištu u Zagrebu ili na drugim sveučilištima najmanje 3,5 (opći prosjek), najmanje 4,0 iz stručno relevantnih predmeta (književnost, teatrologija i filmologija), te ostvaren vrlo dobar ili odličan uspjeh iz kolegija/predmeta koji su povezani sa studijem komparativne književnosti (poput estetike, povijesti kulture i umjetnosti, sociologije kulture, medijske kulture i sl.).

b) Potreban prosjek ocjena iz programa studija na preddiplomskoj razini (min. VI. semestara) prilikom upisa u I. semestar dvopredmetnog diplomskog studija komparativne književnosti:

  • za prvostupnike/-ce komparativne književnosti, studente/-ice bilo kojeg filološkog/neofilološkog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili drugih sveučilišta u Hrvatskoj najmanje 3,5 (opći prosjek) i najmanje 4,0 iz stručno relevantnih predmeta (književnosti, teatrologije i filmologije);
  • za studente/-ice ostalih programa humanističkih i društvenih znanosti na Filozofskom fakultetu, na Sveučilištu u Zagrebu ili na drugim sveučilištima najmanje 3,5 (opći prosjek), najmanje 4,0 iz stručno relevantnih predmeta (književnost, teatrologija i filmologija), te ostvaren vrlo dobar ili odličan uspjeh iz kolegija/predmeta koji su povezani sa studijem komparativne književnosti (poput estetike, povijesti kulture i umjetnosti, sociologije kulture, medijske kulture i sl.).

 

 

Odluka je donesena na sjednici Vijeća Odsjeka za komparativnu književnost održanoj 10. V. 2019.