Upute i uvjeti za upis (diplomski)

Upis na diplomski studij

Odsjeka za komparativnu književnost

(jednopredmetni i dvopredmetni)

 

ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI STUDIJ: preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih i humanističkih znanosti

KVALIFIKACIJSKI ISPIT: nema

RAZREDBENI POSTUPAK: kandidati se rangiraju na temelju prosjeka ocjena preddiplomskog studija

RAZLIKOVNE OBVEZE: O razlikovnim obvezama studenata koji su završili srodne, ali neistovjetne, preddiplomske studije odlučivat će odsječko povjerenstvo na temelju uvida u završeni preddiplomski studij. 

 

Detaljnije informacije:

POVJERENSTVO

Klasifikacijski postupak pri upisu na diplomski studij na Odsjeku za komparativnu književnost provodi tročlano povjerenstvo u koje se na sjednici Vijeća Odsjeka imenuju članovi iz redova nastavnika. Komisija procjenjuje i razmatra kandidature isključivo onih prijava koje se smatraju valjanima i potpunima u skladu s općim i posebnim zakonskim propisima te u skladu sa sadržajem Natječaja za upis u diplomski studij koji raspisuje Filozofski fakultet. Jedan član komisije je pročelnik/ca ili zamjenik/ca pročelnika.

KRITERIJI I POSTUPAK

Dva temeljna kriterija pri procjeni prijava jesu sadržaj završenoga sveučilišnoga predidplomskoga studijskog programa te prosjek ocjena na preddiplomskom studiju.

Nakon uvida u  dokumentaciju i provjere usklađenosti s potrebnim kriterijima komisija sastavlja popis studenata upisanih na diplomski studij te popis razlikovnih obaveza (navodi se broj i vrsta kolegija te potreban broj ECTS-a koji se mora ostvariti) i popis dostavlja relevantnim službama. Popis kandidata koji su ostvarili pravo upisa objavljuju službe Filozofskog fakulteta, dok popis razlikovnih obaveza objavljuje tajništvo Odsjeka za komparativnu književnost, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

1. PRETHODNI STUDIJ

Uvjet za upis u I. semestar diplomskog studija komparativne književnosti završen je predidplomski sveučilišni studij iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Kandidati su dužni priložiti dokumentaciju iz koje je vidljiv program i društveno-humanistički profil prethodnog studija (prijepis ocjena). Vrstu dokumenata koji ispunjavaju tu svrhu propisuju zakonske odredbe i natječaj Filozofskog fakulteta. Kandidature koje takvu dokumentaciju ne sadrže neće biti razmatrane.

2. PROSJEK OCJENA

Kandidati se rangiraju na temelju prosjeka ocjena završenoga preddiplomskog studija.