Upute i uvjeti za upis (preddiplomski)

Upute za upis kolegija preddiplomskog studija:

 

Studenti 1. semestra jednopredmetnog studija komparativne književnosti upisuju:

1 kolegij iz predmeta Opća povijest književnosti (od ponuđena 2):

1 kolegij iz predmeta Teorija književnosti (od ponuđena 2):

1 kolegij iz ostalih izbornih predmeta (od 2 ponuđena):

1 kolegij iz stranog jezika za akademske potrebe

Kolegije iz vanjske izbornosti (10 bodova) – to mogu, ali ne moraju biti kolegiji iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost. Ukoliko student odabere kolegij iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost, to treba biti kolegij iz predmeta koji student nije slušao, ili ga je slušao manje od ostalih.

 

 

Studenti 1. semestra dvopredmetnog studija komparativne književnosti upisuju:

 

1 kolegij iz predmeta Opća povijest književnosti (od ponuđena 2):

1 kolegij iz predmeta Teorija književnosti (od ponuđena 2):

1 kolegij iz stranog jezika za akademske potrebe (za studente koji ne studiraju strani jezik kao drugu studijsku grupu) 

Ako student želi, može već tijekom preddiplomskog studija upisati drugi strani jezik, što će biti obveza studija komparativne književnosti na diplomskoj razini, uz preporuku da to učini što prije.

Kolegije iz vanjske izbornosti (3 ili 1 bod) – to mogu, ali ne moraju biti kolegiji iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost. Ukoliko student odabere kolegij iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost, to treba biti kolegij iz predmeta koji student nije slušao, ili ga je slušao manje od ostalih.

Za studente koji studiraju engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski i ruski jezik vrijedi obveza upisa izbornog kolegija koji nosi najmanje 3 boda; za studente koji ne studiraju te jezike vrijedi obveza upisa izbornog kolegija koji nosi najmanje jedan bod.

 

 

Studenti 2. semestra jednopredmetnog studija komparativne književnosti upisuju:

1 kolegij iz predmeta Opća povijest književnosti (od ponuđena 2):

1 kolegij iz predmeta Teorija književnosti (od ponuđena 2):

1 kolegij iz ostalih izbornih predmeta (od 2 ponuđena):

1 kolegij iz stranog jezika za akademske potrebe

Kolegije iz vanjske izbornosti (10 bodova) – to mogu, ali ne moraju biti kolegiji iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost. Ukoliko student odabere kolegij iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost, to treba biti kolegij iz predmeta koji student nije slušao, ili ga je slušao manje od ostalih.

 

 

Studenti 2. semestra dvopredmetnog studija komparativne književnosti upisuju:

 

1 kolegij iz predmeta Opća povijest književnosti (od ponuđena 2):

1 kolegij iz predmeta Teorija književnosti (od ponuđena 2):

1 kolegij iz stranog jezika za akademske potrebe (za studente koji ne studiraju strani jezik kao drugu studijsku grupu).

Ako student želi, može već tijekom preddiplomskog studija upisati drugi strani jezik, što će biti obveza studija komparativne književnosti na diplomskoj razini, uz preporuku da to učini što prije.

Kolegije iz vanjske izbornosti (3 ili 1 bod) – to mogu, ali ne moraju biti kolegiji iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost. Ukoliko student odabere kolegij iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost, to treba biti kolegij iz predmeta koji student nije slušao, ili ga je slušao manje od ostalih.

Za studente koji studiraju engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski i ruski jezik vrijedi obveza upisa izbornog kolegija koji nosi najmanje 3 boda; za studente koji ne studiraju te jezike vrijedi obveza upisa izbornog kolegija koji nosi najmanje jedan bod.