Zimski semestar 2014/15 (preddiplomski)

Preddiplomski studij

I. SEMESTAR (zimski)


 

Krunoslav Lučić, zn. novak
Filmologija: Uvod u filmologiju (F)
Syllabus
Tekstovi
[srijeda: 19.15 – 21.30]

dr. sc. Branislav Oblučar, zn. nov. – poslijedoktorand
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 (P1)
Syllabus
[utorak: 18.30 – 20.45]

Ana Tomljenović, zn. novakinja
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 (P1)
Syllabus
[četvrtak: 17.00 – 19.15]

dr.sc Luka Bekavac, v.asist.
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti  (T)
Syllabus
[utorak: 14.45 – 17.00]

dr.sc. Maša Grdešić, v.asist.
Teorija književnosti: Teorija romana (T)
Syllabus
[ponedjeljak: 14.00 – 16.15]

dr. sc. Lovro Škopljanac, v. asist.
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: povijest  (K)
Syllabus
[ponedjeljak: 16.15 – 18.30]

III./V. SEMESTAR (zimski)


dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Komparativna književnost: Manirizam (K, P1)
Syllabus
[utorak: 10.15 – 12.30]

dr. sc. Lovro Škopljanac, v. asist.
Komparativna književnost: Tipologija hrvatske lirike (K)
Syllabus
[petak: 8.00 – 10.15]

dr.sc. Višnja Rogošić, v. asist.
Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor (TD)
Syllabus
[četvrtak: 19.15 – 21.30]

dr.sc. Boris Senker, red.prof
Teatrologija i dramatologija: Analiza dramskog i scenskog teksta (TD)
Syllabus
[srijeda: 10.15 – 12.30]

Krunoslav Lučić, zn. novak
Filmologija: Teorija filmskog stila (F)
Syllabus
[petak: 17.00 – 19.15]

dr.sc. David Šporer, doc.
Teorija književnosti: Poetika renesansne kulture (P1, T)
Syllabus
[srijeda: 8.00 - 10.15]

dr.sc. Tomislav Brlek, doc.
Opća povijest književnosti: Roman do realizma I (P1)
Syllabus
[srijeda: 12.30 - 14.45]

dr.sc. Lada Čale Feldman, red. prof.
Teatrologija i dramatologija: Između moralizma i libertinizma: Moliere i Marivaux (TD, P1)
Syllabus
[četvrtak: 8.00 – 10.15]

dr.sc. Cvijeta Pavlović, izv. prof.
Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici (K, P1)
Silab
[ponedjeljak: 8.00 – 10.15]

dr.sc. Kristina Grgić, v. asist.
Komparativna književnost: Renesansni ep (K, P1)
Syllabus
[ponedjeljak: 19.15 – 21.30]

dr.sc. Dean Duda, red.prof.
Teorija književnosti: Uvod u kulturalne studije (T)
Syllabus
[četvrtak: 12.30 – 14.45]

dr.sc. Željka Matijašević, red.prof.
Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam (T)
Syllabus
[utorak: 17.00 – 19.15]