Bivši nastavnici

dr. sc. Miroslav Beker, redoviti profesor

dr. sc. Ivo Hergešić, redoviti profesor

dr. sc. Maja Hribar-Ožegović, izvanredna profesorica

dr. sc. Breda Kogoj-Kapetanić, profesorica emerita

Tomislav Kurelec, prof.

dr. sc. Zoran Kravar, akademik i redoviti profesor

dr. sc. Đuro Novalić, izv. prof.

dr. sc. Gajo Peleš, redoviti profesor

dr. sc. Ante Peterlić, redoviti profesor

dr. sc. Svetozar Petrović, akademik i redoviti profesor

dr. sc. Gordana Slabinac, redovita profesorica u miru

dr. sc. Ivan Slamnig, akademik i redoviti profesor

Rudolf Sremec

dr. sc. Darko Suvin, profesor emeritus

dr. sc. Mirko Tomasović, akademik i redoviti profesor