Nastavnici

dr. sc. Luka Bekavac, docent

 

dr. sc. Tomislav Brlek, izvanredni profesor

 

dr. sc. Lada Čale Feldman, redovna profesorica

 

dr. sc. Dean Duda, redovni profesor

 

dr. sc. Nikica Gilić, izvanredni profesor

 

dr. sc. Maša Grdešić, docentica

 

dr. sc. Kristina Grgićdocentica

 

dr. sc. Slaven Jurić, izvanredni profesor

 

dr. sc. Višnja Kačić Rogošićdocentica

 

dr. sc. Krunoslav Lučić, znanstveni novak

 

dr. sc. Željka Matijašević, redovna profesorica

 

dr. sc. Branislav Oblučar, docent

 

dr. sc. Pavao Pavličićprofesor emeritus

 

dr. sc. Cvijeta Pavlović, redovita profesorica

 

dr. sc. Boris Senker, redovni profesor u miru

 

dr. sc. Milivoj Solar, profesor emeritus

 

dr. sc. Lovro Škopljanac, viši asistent

 

dr. sc. David Šporerizvanredni profesor

 

dr. sc. Ana Tomljenović, znanstvena novakinja

 

dr. sc Andrea Zlatar, redovna profesorica