Nastavnici

dr. sc. Luka Bekavac, docent

 

dr. sc. Tomislav Brlek, izvanredni profesor

 

dr. sc. Lada Čale Feldman, redovita profesorica

 

dr. sc. Dean Duda, redoviti profesor

 

dr. sc. Nikica Gilić, redoviti profesor

 

dr. sc. Maša Grdešić, docentica

 

dr. sc. Kristina Grgićdocentica

 

dr. sc. Slaven Jurić, izvanredni profesor

 

dr. sc. Višnja Kačić Rogošićdocentica

 

dr. sc. Krunoslav Lučić, docent

 

dr. sc. Željka Matijašević, redovita profesorica

 

dr. sc. Branislav Oblučar, docent

 

dr. sc. Pavao Pavličićprofesor emeritus

 

dr. sc. Cvijeta Pavlović, redovita profesorica

 

dr. sc. Boris Senker, profesor emeritus

 

dr. sc. Milivoj Solar, profesor emeritus

 

dr. sc. Lovro Škopljanac, docent

 

dr. sc. David Šporerizvanredni profesor

 

dr. sc. Ana Tomljenović, docentica

 

dr. sc Andrea Zlatar Violić, redovita profesorica