Ljetni semestar 2021/2022 (diplomski)

 

dr. sc. Luka Bekavac, doc.

Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela (P2)

Silab

[ponedjeljak, 12:30-14:45, A-214]

 

dr. sc. Tomislav Brlek, izv. prof.

Opća povijest književnosti: Pusta zemlja i povijest književnosti (P2/T)

Silab

[srijeda, 18:30-20:45, A-214]

 

dr. sc. Lada Čale Feldman, red. prof.

Teatrologija i dramatologija: Wilde i wildeolatrija (TD)

Silab

[utorak, 10:15-12:30, A-214]

 

dr. sc. Dean Duda, red. prof.

Teorija književnosti: Popularna književnost (T)

Silab

[četvrtak, 12:30-14:45, A-214]

 

dr. sc. Nikica Gilić, red. prof.

Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu (F)

Silab

[četvrtak, 14:45-17:00, A-214]

 

dr. sc. Kristina Grgić, doc.

Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu (K)

Silab

[petak, 08:00-10:15, A-214]

 

dr. sc. Višnja Kačić Rogošić, doc.

Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway (TD)

Silab

[četvrtak, 08:00-09:30, A-102; 09:30-10:15, B-212]

 

dr. sc. Željka Matijašević, red. prof.

Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih (P2/T)

Silab

[ponedjeljak, 17:00-18:30, A-214; 18:30-19:15, B-212]

 

dr. sc. David Šporer, izv. prof.

Teorija književnosti: Postmodernizam i marksistička kritika (T)

Silab

[srijeda, 10:15-12:30, A-214]

 

dr. sc. Cvijeta Pavlović, red. prof.

Komparativna književnost: Radionica

- terenska nastava; prijave za pohađanje radionice izravno prof. C. Pavlović na adresu: cvijeta.pavlovic@ffzg.hr