Struktura studija

ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST

 

Struktura studija

 

Prijediplomski sveučilišni jednopredmetni i dvopredmetni studij komparativne književnosti organiziran je u okviru pet predmetnih područja: Teorije književnosti, Opće povijesti književnosti, Komparativne književnosti, Teatrologije i dramatologije te Filmologije. Tijekom studija studenti/ce trebaju odslušati propisani broj kolegija iz svakoga područja u okviru izbornosti struke koja čini jezgru studija skupa s ostalim obveznim predmetima:

Opća povijest književnosti – 4 kolegija (od toga 2 P1 i 2 P2 kolegija)

P1 = povijest književnosti do romantizma; P2 = povijest književnosti od romantizma, P = može zamijeniti ili P1 ili P2

Teorija književnosti (T) – 3 kolegija

Komparativna književnost (K) – 2 kolegija

Teatrologija i dramatologija (TD) – 1 kolegij

Filmologija (F) – 1 kolegij

 

Ostali obvezni predmeti (6. semestar):

Prijediplomska radionica na studiju komparativne književnosti

Završni rad na studiju komparativne književnosti

Uvod u estetiku

 

Propisani broj bodova i kolegija jezgre isti je za student/ic/e jednopredmetnoga i dvopredmetnoga studija.

Studenti/ce također mogu odslušati dodatni broj kolegija iz svih pet područja studija u okviru slobodne izbornosti.