Dvopredmetni prijediplomski studij

DVOPREDMETNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

 

 

1. semestar

Izbornost struke – odabrati 12 ECTS (1 kolegij iz Teorije književnosti i 1 kolegij iz Opće povijesti književnosti)

Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti (6 ECTS)

Teorija književnosti: Teorija romana (6 ECTS)

Opća povijest književnosti:Razdoblja književne povijesti 1 (6 ECTS)

Opća povijest književnosti:Osnovni pojmovi povijesti književnosti I (6 ECTS)

 

Jezične kompetencije 1 (2 ECTS)

Engleski jezik za akademske potrebe 1

Njemački jezik za akademske potrebe 1

Francuski jezik za akademske potrebe 1

Talijanski jezik za akademske potrebe 1

Španjolski jezik za akademske potrebe 1

Ruski jezik za akademske potrebe 1

 

Zamjena za jezične kompetencije (odabrati 4 ECTS tijekom 1. godine studija)

Kolegiji iz fakultetske ponude za student/ic/e koji studiraju jedan od svjetskih jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski ili ruski jezik)

Na diplomskoj razini studija studenti/ce moraju položiti drugi strani jezik, no tu obavezu mogu riješiti već na prijediplomskoj razini ako žele.

Slobodna izbornost – tijekom studija odabrati 12 ECTS

Fakultetska ponuda i kolegiji s Odsjeka:

Filmologija: Uvod u filmologiju (6 ECTS)

Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti (6 ECTS)

Teorija književnosti: Teorija romana (6 ECTS)

Opća povijest književnosti:Razdoblja književne povijesti 1 (6 ECTS)

Opća povijest književnosti:Osnovni pojmovi povijesti književnosti I (6 ECTS)

 

2. semestar

Izbornost struke – odabrati 12 ECTS bodova (1 kolegij iz Teorije književnosti i 1 kolegij iz Opće povijesti književnosti)

Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme (6 ECTS)

Teorija književnosti: Suvremene književne teorije (6 ECTS)

Teorija književnosti:Uvod u naratologiju (6 ECTS)

Opća povijest književnosti:Razdoblja književne povijesti 2 (6 ECTS)

Opća povijest književnosti:Osnovni pojmovi povijesti književnosti II (6 ECTS)

 

Jezične kompetencije 2 (2 ECTS)

Engleski jezik za akademske potrebe 2

Njemački jezik za akademske potrebe 2

Francuski jezik za akademske potrebe 2

Talijanski jezik za akademske potrebe 2

Španjolski jezik za akademske potrebe 2

Ruski jezik za akademske potrebe 2

 

Zamjena za jezične kompetencije (odabrati 4 ECTS tijekom 1. godine studija)

Kolegiji iz fakultetske ponude za student/ic/e koji studiraju jedan od svjetskih jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski ili ruski jezik)

Na diplomskoj razini studija studenti/ce moraju položiti drugi strani jezik, no tu obavezu mogu riješiti već na prijediplomskoj razini ako žele.

Slobodna izbornost – tijekom studija odabrati 12 ECTS

Fakultetska ponuda i kolegiji s Odsjeka:

Filmologija: Struktura filmskog djela (6 ECTS)

Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme (6 ECTS)

Teorija književnosti: Suvremene književne teorije (6 ECTS)

Teorija književnosti:Uvod u naratologiju (6 ECTS)

Opća povijest književnosti:Razdoblja književne povijesti 2 (6 ECTS)

Opća povijest književnosti:Osnovni pojmovi povijesti književnosti II (6 ECTS)

 

3. semestar

Izbornost struke – odabrati 12 ECTS bodova

Slobodna izbornost – tijekom studija odabrati 12 ECTS

Fakultetska ponuda i kolegiji s Odsjeka

 

4. semestar

Izbornost struke – odabrati 12 ECTS bodova

Slobodna izbornost – tijekom studija odabrati 12 ECTS

Fakultetska ponuda i kolegiji s Odsjeka

 

5. semestar

Izbornost struke – odabrati 12 ECTS bodova

Slobodna izbornost – tijekom studija odabrati 12 ECTS

Fakultetska ponuda i kolegiji s Odsjeka

 

6. semestar

Obvezni kolegiji

Prijediplomska radionica na studiju komparativne književnosti (2 ECTS)

Završni rad na studiju komparativne književnosti (2 ECTS)

Uvod u estetiku (4 ECTS)

Izbornost struke – odabrati 6 ECTS bodova

Slobodna izbornost – tijekom studija odabrati 12 ECTS

Fakultetska ponuda i kolegiji s Odsjeka

 

PRIJEDIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ

 

semestar studija

Jezgra studija komparativne književnosti

bodovi po kolegijima komp. knjiž.

bodovi ukupno komp. knjiž.

bodovi za izborne kolegije na FF-u/Sveučilištu

bodovi  po semestru

(ukupno 90)

I.

2 kolegija

6 + 6

12

 

2 boda strani jezik (Jezične kompetencije 1)

(Zamjena za jezične kompetencije: 4 boda tijekom prve godine studija – za student/ic/e koji studiraju engl., njem., franc., tal., španj., port., rus. jezik)

 

12 bodova slobodna izbornost tijekom studija

15

II.

2 kolegija

6 + 6

12

 

2 boda strani jezik (Jezične kompetencije 2)

(Zamjena za jezične kompetencije: 4 boda tijekom prve godine studija – za student/ic/e koji studiraju engl., njem., franc., tal., španj., port., rus. jezik)

 

12 bodova slobodna izbornost tijekom studija

15

III.

2 kolegija

6 + 6

12

12 bodova slobodna izbornost tijekom studija

15

IV.

2 kolegija

6 + 6

12

12 bodova slobodna izbornost tijekom studija

15

V.

2 kolegija

6 + 6

12

12 bodova slobodna izbornost tijekom studija

15

VI.

1 kolegij

6

14

12 bodova slobodna izbornost tijekom studija

15

Uvod u estetiku

4

Prijediplomska radionica na studiju komparativne književnosti

2

 

Završni rad na studiju komparativne književnosti

2