Popis kolegija - zimski semestar 2010/2011.

Preddiplomski studij komparativne književnosti

Arhiviran popis literature za kolegije nalazi se ovdje.

I. godina studija, zimski semestar

Dr.sc. Maša Grdešić, zn.novakinja
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju (T)


Dr.sc. David Šporer, doc
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti (T)

 

Lovro Škopljanac, zn.novak
Komparativna književnost : Hrvatski književni kanon I (P1/K)

 

Kristina Grgić, zn. novakinja
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost I (povijest) (K)

 

Ana Tomljenović, zn. novakinja
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 (P1)

 

Branislav Oblučar, zn. novak
Opća povijest književnosti: Avangarda (P2)

 

Krunoslav Lučić, zn. novak
Filmologija: Uvod u filmologiju (F)

 


 

II. i III. godina, zimski semestar

dr.sc. Nikica Gilić, doc.
Filmologija: Filmska genologija (F)


dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Komparativna književnost: Poetike starih pisaca (K/P1)


dr.sc.Zoran Kravar, red.prof.
Komparativna književnost: Hrvatska versifikacija (K/T)
 


dr.sc. Cvijeta Pavlović, izv.prof.
Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti (K/P1)


dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.
Opća povijest književnosti: Vrste antičke književnosti (P1)


dr.sc. Dean Duda, red.prof.
Opća povijest književnosti: Krimić: kratka povijest žanra (P2)


dr.sc. Tomislav Brlek, doc.
Opća povijest književnosti: Hispanoamerička proza (P2)

 

dr.sc. Boris Senker, red.prof.
Teatrologija: Komedija (TD)

 

dr.sc. Lada Čale Feldman, red.prof.
Teatrologija: Život i smrt tragedije (TD)

 

dr.sc. Slaven Jurić, doc.
Teorija književnosti: Lotman i formalizam (T)

 

dr.sc. David Šporer, doc.
Teorija književnosti: Novi historizam (T)

 

Luka Bekavac, zn. novak
Teorija književnosti: Poststrukturalizam i dekonstrukcija (T)

 


 

Diplomski studij komparativne književnosti


 


 

Zimski semestar studija

I. i II. godina studija

dr.sc.Nikica Gilić, doc.
Filmologija: Kinematografija SAD-a (F)


dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske epike (K)


dr.sc. Cvijeta Pavlović, izv.prof.
Komparativna književnost: Corneille i Racine (K/P1)

 

dr.sc.Slaven Jurić, doc.
Komparativna književnost: Hrvatsko avangardno pjesništvo u europskom kontekstu (K)

 

dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.
Opća povijest književnosti: Reprezentacija tijela u književnosti (P)

 

dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.
Opća povijest književnosti: Kultura regresije (P2/T)

 

dr.sc. Boris Senker, red.prof.
Teatrologija: Kazališna režija (TD)

 

dr.sc. Lada Čale Feldman, red.prof.
Teatrologija: Teatar psihoanalize (TD)


dr.sc. Tomislav Brlek, doc.
Teorija književnosti: Pisanje: literarnost i žanr (T/P)

 

dr.sc. Dean Duda, red.prof.
Teorija književosti: Marksizam i književnost: Lukács (T)

 

Arhiviran popis literature za kolegije nalazi se ovdje.