Diplomski rad i diplomski ispit

 

RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA

2023./2024.

 

 

 

 • 13. listopada 2023. u 11 sati
 • 17. studenog 2023.
 • 15. prosinca 2023.
 • 19. siječnja 2024.
 • 16. veljače 2024.
 • 15. ožujka 2024.
 • 12. travnja 2024.
 • 17. svibnja 2024.
 • 14. lipnja 2024.
 • 12. srpnja 2024.
 • 13. rujna 2024.

 

POSTUPAK PRIJAVE DIPLOMSKOG RADA

 

1. Studenti se javljaju na konzultacije nastavniku koji će im biti mentor ili, u iznimnom slučaju, komentor te dogovaraju naslov teme diplomskog rada.

2. Obrazac molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora diplomskog rada nalazi se na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta i u donjem dijelu ove obavijesti.

a) ako student namjerava pisati diplomski rad na jednopredmetnom, odnosno dva rada na oba dvopredmetna studija, ispunjava obrazac molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora diplomskog rada. Student u tom slučaju za svaki diplomski rad podnosi posebnu molbu.

b) ako student namjerava pisati jedan rad koji pokriva oba dvopredmetna studija u kombinaciji, ispunjava obrazac molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora jedinstvenoga diplomskog rada u dvopredmetnoj kombinaciji studija. Student u tom slučaju podnosi istu molbu obama odsjecima (ukoliko studije izvode različiti odsjeci), i to prema redoslijedu koji sam određuje (studiji su označeni kao A1 i A2). Svi studenti koji diplomski rad pišu uz komentora uz molbu predaju sažetak diplomskog rada (cca pola kartice teksta), a prijava će se unositi i u sustav ISVU.

Svi studenti, bez obzira na to kakav se diplomski rad odluče pisati, uz obranu diplomskog rada imaju i diplomski ispit (završni ispit).

Obrasci molbi mogu se preuzeti s poveznica u nastavku.

Prilozi:
1. Molba za odobrenje teme diplomskog rada i imenovanje mentora-komentora
2. Molba za odobrenje teme jedinstvenog diplomskog rada i imenovanje mentora-komentora

OBAVEZNI DIJELOVI DIPLOMSKOG RADA

Diplomski rad obavezno mora sadržavati:

 • sažetak
 • ključne riječi.

diplomski rad se pohranjuje na stranicama ODRAZ

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

Sažetak je cijeli rad ukratko prepričan.

Sažetak služi tome da čitatelj može odlučiti želi li čitati rad te treba li pročitati samo neka poglavlja ili cijeli rad.

Mora sadržavati sve bitne informacije i zaključke.

U sažetku ne smije biti govora o nečemu što nije objašnjeno u samom radu.

Sažetak mora biti cjelovit i mora se sve što piše moći razumjeti bez čitanja ostatka dokumenta, dakle, sažetak se ne može pozivati na nešto što je rečeno u nekom poglavlju (http://jezicna-pomoc.lss.hr/upute/Saetak.html).

 


POSTUPAK PRIJAVE DIPLOMSKIH ISPITA

Pristupnici prijavljuju diplomski ispit 14 dana prije ispitnog termina u Tajništvu Odsjeka i prijavom na otvoreni ispitni termin u ISVU sustavu.  

Za prijavu je potrebno predati u Tajništvo:

 • popis izborne literature za diplomski ispit*
 • ispuniti Obrazac za pristup obrani diplomskog rada koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom "Predaj". Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail potrebno je jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka. Student je povratni e-mail dužan čuvati do samog završetka studija, a elektronička kopija pohranjuje se u Tajništvu.
 • Uvjeti za završetak diplomskog studija: http://www.ffzg.unizg.hr/kompk/index.php?show=page.php&idPage=37

Nakon obrane diplomskog ispita:

 • ispuniti Obrazac za završetak diplomskog studija koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom "Predaj". Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail potrebno je jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka.
 • Hodogram za završetak diplomskog studija na stranici Studentske službe: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/obrasci/diplomski-studij/hodogram/

 


IZRADA I OBRANA DIPLOMSKOG RADA IZ KOMPARATIVNE KNJIŽEVNOSTI

Diplomski rad iz komparativne književnosti sastoji se od pisanog teksta (minimalno 30 kartica) i usmene obrane pred povjerenstvom. Obrana diplomskog rada sastoji se od izlaganja odabrane teme i provjere znanja iz šireg područja studija (diplomski ispit).

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita prijavljuje se u Tajništvu Odsjeka za komparativnu književnost te prijavom na otvoreni ispitni termin u ISVU sustavu najkasnije 14 dana prije ispitnog termina. Ukoliko se diplomski rad prijavljuje za jesenski rok, potrebno ga je predati najkasnije u prvom tjednu srpnja te godine. 

Za prijavu je potrebno predati u Tajništvo:

 • popis izborne literature za diplomski ispit*
 • diplomski rad u 3 primjerka
 • ispuniti Obrazac za pristup obrani diplomskog rada koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom "Predaj". Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail potrebno je jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka. Student je povratni e-mail dužan čuvati do samog završetka studija, a elektronička kopija pohranjuje se u tajništvu.
 • Uvjeti za završetak diplomskog studija: http://www.ffzg.unizg.hr/kompk/index.php?show=page.php&idPage=37

Nakon obrane diplomskog rada:

 • ispuniti Obrazac za završetak diplomskog studija koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom "Predaj". Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail potrebno je jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka.
 • Hodogram za završetak diplomskog studija na stranici Studentske službe: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/obrasci/diplomski-studij/hodogram/

 

*POPIS LITERATURE ZA DIPLOMSKI ISPIT (VRIJEDI OD 1.10.2018.):

 

Pristupnici se pripremaju prema zadanim uputnicama za svako od pet predmetnih područja i prema izbornoj literaturi. Literatura za uputnice nije propisana te je pristupnici sami odabiru na temelju popisa. Iz izborne literature studenti odabiru 3 naslova za svako od 5 predmetnih područja na temelju ponuđenog popisa niže navedene izborne literature.