Diplomski rad i diplomski ispit

POPIS LITERATURE ZA DIPLOMSKI ISPIT (VRIJEDI OD 1.10.2018.):

./modules/documentdownload.php?idDocument=842

 

RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA

2018./2019.

(u 11 sati)

 

 • 19.10.2018.
 • 16.11.2018.
 • 21.12. 2018.
 • 18.1.2019.
 • 15.2.2019.
 • 15.3.2019.
 • 19.4.2019.
 • 17.5.2019.
 • 14.6.2019.
 • 12.7.2019.
 • 20.9.2019.

POSTUPAK PRIJAVE DIPLOMSKOG RADA

 

1. Studenti se javljaju na konzultacije nastavniku koji će im biti mentor ili, u iznimnom slučaju, komentor te dogovaraju naslov teme diplomskog rada.

2. Obrazac molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora diplomskog rada nalazi se na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta i u donjem dijelu ove obavijesti.

a) ako student namjerava pisati diplomski rad na jednopredmetnom, odnosno dva rada na oba dvopredmetna studija, ispunjava obrazac molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora diplomskog rada. Student u tom slučaju za svaki diplomski rad podnosi posebnu molbu.

b) ako student namjerava pisati jedan rad koji pokriva oba dvopredmetna studija u kombinaciji, ispunjava obrazac molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora jedinstvenog diplomskog rada u dvopredmetnoj kombinaciji studija. Student u tom slučaju podnosi istu molbu obama odsjecima (ukoliko studije izvode različiti odsjeci), i to prema redoslijedu koji sam određuje (studiji su označeni kao A1 i A2). Svi studenti koji diplomski rad pišu uz komentora uz molbu predaju sažetak diplomskog rada (cca pola kartice teksta), a prijava će se unositi i u sustav ISVU.

Obrasci molbi mogu se preuzeti s poveznica u nastavku.

Prilozi:
1. Molba za odobrenje teme diplomskog rada i imenovanje mentora-komentora
2. Molba za odobrenje teme jedinstvenog diplomskog rada i imenovanje mentora-komentora

OBAVEZNI DIJELOVI DIPLOMSKOG RADA

Diplomski rad obavezno mora sadržavati:

 • sažetak
 • ključne riječi.

Molimo da se diplomski rad, uz izjavu o pohrani završnog ili diplomskog rada, dostavi na CD-u u .pdf formatu.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

Sažetak je cijeli rad ukratko prepričan.

Sažetak služi tome da čitatelj može odlučiti želi li čitati taj rad ili ne te treba li pročitati samo neka poglavlja ili cijeli rad.

To znači da u sažetku moraju biti sve bitne poruke, informacije i zaključci.

U sažetku ne može biti govora o nečemu što nije već objašnjeno u drugim poglavljima.

Sažetak mora biti cjelovit i mora se sve što piše moći razumjeti bez čitanja ostatka dokumenta, dakle, sažetak se ne može pozivati na nešto što je rečeno u nekom poglavlju (http://jezicna-pomoc.lss.hr/upute/Saetak.html).

Sažetak se piše na početku rada (nakon naslova). Sažetak treba biti jasan, koncizan i bez stranih riječi.

 


POSTUPAK PRIJAVE DIPLOMSKIH ISPITA

Pristupnici prijavljuju diplomski ispit 14 dana prije ispitnog termina u tajništvu Odsjeka i prijavom na otvoreni ispitni termin u ISVU sustavu.  

Za prijavu je potrebno donijeti:

 • ispunjenu prijavnicu
 • popis izborne literature* (u 3 primjerka)
 • ispuniti Obrazac za pristup obrani diplomskog rada koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom "Predaj". Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka. Student je povratni e-mail dužan čuvati do samog završetka studija, a elektronička kopija se pohranjuje u tajništvu.

Nakon obrane diplomskog ispita:

 • ispuniti Obrazac za završetak diplomskog studija koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom "Predaj". Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka.
 • Hodogram za završetak diplomskog studija: https://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/?page_id=756

 


IZRADA I OBRANA DIPLOMSKOG RADA IZ KOMPARATIVNE KNJIŽEVNOSTI

Diplomski rad iz komparativne književnosti sastoji se od pisanog teksta (30 kartica) i usmene obrane pred povjerenstvom. Obrana diplomskog rada sastoji se od izlaganja odabrane teme i provjere znanja iz šireg područja studija (diplomski ispit).

Obrana diplomskoga rada i diplomskog ispit prijavljuje se u tajništvu Odsjeka za komparativnu književnost te prijavom na otvoreni ispitni termin u ISVU sustavu najkasnije 14 dana prije ispitnog termina. Ukoliko se diplomski rad prijavljuje za jesenski rok, potrebno ga je predati najkasnije u prvom tjednu srpnja te godine. 

Za prijavu je potrebno donijeti:

 • popis izborne literature* (u 3 primjerka)
 • diplomski rad (predaje se u 3 primjerka mentoru diplomskog rada)
 • ispuniti Obrazac za pristup obrani diplomskog rada koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom "Predaj". Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka. Student je povratni e-mail dužan čuvati do samog završetka studija, a elektronička kopija se pohranjuje u tajništvu.

Nakon obrane diplomskog rada:

 • ispuniti Obrazac za završetak diplomskog studija koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom "Predaj". Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka.
 • student je dužan u tajništvu Odsjeka za komparativnu književnost predati diplomski rad u elektroničkom obliku zajedno s ispunjenom i potpisanom Izjavom o pohrani.
 • Hodogram za završetak diplomskog studija: https://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/?page_id=756 

 

POPIS LITERATURE ZA DIPLOMSKI ISPIT (VRIJEDI OD 1.10.2018.):

./modules/documentdownload.php?idDocument=842

 

POPIS LITERATURE ZA DIPLOMSKI ISPIT (VRIJEDI DO 1.10.2018.):

./modules/documentdownload.php?idDocument=841

 

*VAŽNO: Pristupnici koji polažu diplomski ispit do 1. listopada 2018. sami odabiru hoće li polagati ispit po starom ili novom popisu literature.

Pristupnici se pripremaju prema zadanim uputnicama za svako od pet predmetnih područja i prema izbornoj literaturi. Literatura za uputnice nije propisana te je pristupnici sami odabiru na temelju popisa. Iz izborne literature studenti odabiru 3 naslova za svako od 5 predmetnih područja na temelju ponuđenoga popisa niže navedene izborne literature.