Raspored ispita

ISPITNI ROKOVI

2017./2018.

 

 

TERMINI DIPLOMSKIH ISPITA I OBRANE

DIPLOMSKIH RADOVA 

 

Diplomski ispit i diplomski rad prijavljuje se u tajništvu Odsjeka za komparativnu književnost najkasnije 14 dana prije ispitnog termina. Uz ispunjenu prijavnicu potrebno je priložiti i indeks (koji se vraća nakon 1-2 dana), te popis odabrane izborne literature u tri primjerka. 

Diplomski rad predaje se u 3 primjerka mentoru diplomskog rada.

Nakon obrane diplomskog rada, student je dužan u tajništvu Odsjeka za komparativnu književnost predati diplomski rad u elektroničkom obliku zajedno s ispunjenom i potpisanom Izjavom o pohrani.

 • 20.10.2017. u 11 sati
 • 17.11.2017. u 11 sati
 • 15.12.2017. u 11 sati
 • 19.01.2018. u 11 sati   
 • 16.02.2018. u 11 sati
 • 16.03.2018. u 11 sati
 • 20.04.2018. u 11 sati
 • 18.05.2018. u 11 sati
 • 15.06.2018. u 11 sati
 • 13.07.2018. u 11 sati
 • 21.09.2018. u 11 sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest za studente dodiplomskog (predbolonjskog) studija

Na temelju molbe studenata za produljenje roka za završetak studija po predbolonjskom programu do 28. veljače 2018. godine, Vijeće Filozofskog fakulteta je na sjednici održanoj 21. rujna 2017. donijelo odluku da se takvo produljenje odobrava za sve studente dodiplomskog (predbolonjskog) studija koji su položili sve ispite i izvršili sve studentske obveze osim obrane diplomskog rada, koji bi trebao biti prihvaćen od strane mentora i odobren na matičnom odsjeku. Takve studente (prema podacima iz molbe, ima ih 44) molimo da se ODMAH jave mentoru/ici, pristupe izradi diplomskog rada i njegovoj obrani. Studenti čiji mentori/ce nisu ovaj semestar na Fakultetu (studijske godine, boravci u inozemstvu) mole se da se hitno jave na matične odsjeke.

Ostale studente upućujemo da predaju molbu za prelazak na bolonjski studij (ukupno 83 studenta/ice prema navedenim podacima). Molbe se predaju na općem obrascu za molbe (molba) od 2. listopada do 15. prosinca 2017. e-mailom na prodekan.nastava@ffzg.hr, poštom ili osobno u urudžbeni ured Filozofskog fakulteta (radnim danom od 9 do 14 sati). Detalji: http://www.ffzg.unizg.hr/?p=7450#more-7450

 


dr. sc. Luka Bekavac, doc.

 

UVOD U PROUČAVANJE KNJIŽEVNOSTI

31. siječnja 2018. u 14:00 (A-214)

14. veljače 2018. u 14:00 (A-214)

21. veljače 2018. u 14:00 (A-214)

13. lipnja 2018. u 14:00 (A-214)

5. rujna 2018. u 14:00 (A-214)

19. rujna 2018. u 14:00 (A-214)

 

POSTSTRUKTURALIZAM

31. siječnja 2018. u 12:00 (B-212)

14. veljače 2018. u 12:00 (B-212)

21. veljače 2018. u 12:00 (B-212)

20. lipnja 2018. u 12:00 (B-212)

5. rujna 2018. u 12:00 (B-212)

19. rujna 2018. u 12:00 (B-212)

 

SUVREMENE KNJIŽEVNE TEORIJE

13. lipnja 2018. u 14:00 (A-214)

20. lipnja 2018. u 14:00 (A-214)

4. srpnja 2018. u 14:00 (A-214)

5. rujna 2018. u 14:00 (A-214)

19. rujna 2018. u 14:00 (A-214)

26. rujna 2018. u 14:00 (A-214)

 

BECKETT: GLASOVI I TIJELA

13. lipnja 2018. u 12:00 (B-212)

20. lipnja 2018. u 12:00 (B-212)

4. srpnja 2018. u 12:00 (B-212)

5. rujna 2018. u 12:00 (B-212)

19. rujna 2018. u 12:00 (B-212)

26. rujna 2018. u 12:00 (B-212)

 


dr. sc. Tomislav Brlek, doc.

Zimski ispitni rok:

2., 9. i 16. veljače

 

Ljetni ispitni rok:

14. i 21. lipnja te 5. srpnja

 

Jesenski ispitni rok:

6., 13. i 20. rujna

 

Svi se ispiti održavaju u B-211 s početkom u 13:00 sati.

 


dr. sc. Lada Čale Feldman, red. prof. 

 

Zimski ispitni rok:

8., 15. i 22. veljače

 

Ljetni ispitni rok:

14. i 28. lipnja te 5. srpnja

 

Jesenski ispitni rok:

6., 13. i 27. rujna

 

Ispiti iz preddiplomskih kolegija počinju u 11, a iz diplomskih kolegija u 12 i 30 h sati.

 


dr. sc. Dean Duda, red. prof.

 
Zimski ispitni rok:
8., 15. i 22. veljače
 
Ljetni ispitni rok:
21. i 28. lipnja
12. srpnja
 
Jesenski ispitni rok:
7., 14. i 21. rujna
 
Svi se ispiti održavaju u 11:00 sati u B-211.

 


dr. sc. Nikica Gilić, izv. prof.


Zimski ispitni rok:

Četvrtak, 1. veljače: 12h preddiplomski kolegiji, 12h30 diplomski kolegiji

Utorak, 13. veljače: 11h preddiplomski kolegiji, 12h diplomski kolegiji

Utorak, 20. veljače: 11h preddiplomski kolegiji, 12h diplomski kolegiji

 

Ljetni ispitni rok:

Utorak, 12. lipnja: 11h preddiplomski kolegiji, 12h diplomski kolegiji

Utorak, 26. lipnja: 11h preddiplomski kolegiji, 12h diplomski kolegiji

Utorak, 3. srpnja: 11h preddiplomski kolegiji, 12h diplomski kolegiji

 

Jesenski ispitni rok:

Utorak,  4. rujna: 11h preddiplomski kolegiji, 12h diplomski kolegiji

Utorak, 18. rujna: 11h preddiplomski kolegiji, 12h diplomski kolegiji

Utorak, 25. rujna: 11h preddiplomski kolegiji, 12h diplomski kolegiji

 

Svi se ispiti održavaju u B-216.


dr. sc. Maša Grdešić, doc.


Zimski ispitni rok:

29. 1. 

12. 2.

19. 2.

 

Ljetni ispitni rok:

11. 6.

18. 6.

9. 7.

 

Jesenski ispitni rok:

3. 9.

17. 9.

24. 9.

 

Pismeni ispiti iz kolegija Teorija romana i Uvod u naratologiju u održavaju se u 13.15 sati u A-214.

Usmeni ispiti iz kolegija Figura čitateljice te Feminizam i popularna kultura u 14 sati u B-212.

 


dr. sc. Kristina Grgić, doc.

 

Zimski ispitni rok:

Preddiplomski studij 29. siječnja i 12. veljače u 18.30h

Diplomski studij 2. i 16. veljače u 8h

 

Ljetni ispitni rok:

Preddiplomski studij 18. lipnja i 2. srpnja u 18.30h

Diplomski studij 15. lipnja i 6. srpnja u 8h

 

Jesenski ispitni rok:

Preddiplomski studij 3. i 17. rujna u 18.30h

Diplomski studij 7. i 21. rujna u 8h

 

Svi se ispiti održavaju u sobi B 212.

 


dr. sc. Slaven Jurić, izv. prof.

 

Zimski ispitni rok:

31. siječnja

15. veljače

22. veljače

 

Ljetni ispitni rok:

13. lipnja

27. lipnja

4. srpnja

 

Jesenski ispitni rok:

29. kolovoza

12. rujna

26. rujna

 

Svi ispiti održavaju se u sobi A-214 u 12 i 30 sati.

Studenti koji polažu ispit iz kolegija prethodne akademske godine dužni su se javiti nastavniku prije izlaska na ispit.

 


dr. sc. Krunoslav Lučić, zn. novak – poslijedoktorand 

 

Zimski ispitni rok:

1.02.2018.

8.02.2018.

15.02.2018.

 

Ljetni ispitni rok:

14.06.2018.

21.06.2018.

28.06.2018.

 

Jesenski ispitni rok:

6.09.2018.

13.09.2018.

20.09.2018.

 

Svi ispiti počinju u 15 sati u sobi B-216.

 


  dr. sc. Željka Matijašević, red. prof.

 

Zimski ispitni rok:

05.02.2018, 17 h, A 214

12.02.2018, 17 h, A 214

19.02.2018, 17 h, A 214.

 

Od 01.03.2018. do 01.03.2019. prof. dr. sc. Željka Matijašević koristit će slobodnu studijsku godinu te su ispitni rokovi u tom razdoblju sljedeći:

 

- ljetni ispitni rok: 18.06.2018., 17 h, A 214

- jesenski ispitni rok: 24.09.2018., 17h, A 214

 


 

dr. sc. Branislav Oblučar,  zn. novak – poslijedoktorand

 

Zimski ispitni rok:

6. 2. 2018. u 12 h, A-214

13. 2. 2018. u 12 h, A-214

20. 2. 2018. u 12 h, A-214

 

Ljetni ispitni rok:

19. 6. 2018. u 12 h, A-214

26. 6. 2018. u 12 h, A-214

3. 7. 2018. u 12 h, A-214

 

Jesenski ispitni rok:

4. 9. 2018. u 10 h, A-214

11. 9. 2018. u 10 h, A-214

18. 9. 2018. u 10 h, A-214

 


 

dr. sc. Pavao Pavličić, red. prof.

 

Za polaganje kolegija prof. P. Pavličića potrebno je javiti se prof. C. Pavlović (konzultacije: petak, 10-11 sati, B-215; cvijeta.pavlovic@ffzg.hr).


 

dr. sc. Cvijeta Pavlović, izv. prof. 

Sonet i srodni oblici:

ponedjeljak 29. I., 5. II. i 12. II.; 11. VI.; 3. IX., 10. IX. 2018. u 8.30h B-215

 

Prepjev i adaptacija:

utorak 30. I., 6. II. i 13. II., ponedjeljak 11. VI, 3. IX., 10. IX. u 8.30h B-215

 

Tumačenje soneta:

ponedjeljak 11. VI., 18. VI., 2. VII., 3. IX., 10. IX., 17. IX. u 8.30h B-215

 


 

dr. sc. Višnja Rogošić, doc.

Zimski ispitni rok:

25. siječnja, 1. i 8. veljače

 

Ljetni ispitni rok:

7., 14. i 21. lipnja

 

Jesenski ispitni rok:

13., 20. i 27. rujna

 

Svi se ispiti održavaju u vrijeme konzultacija (10:15-11:45) u sobi B-216.

 


 

dr. sc. Boris Senker, red. prof.

 

 


 

dr. sc. Lovro Škopljanac, viši asistent

 

Zimski ispitni rok:

2., 9. i 16. veljače 

 

Ljetni ispitni rok:

15. i 29. lipnja, 6. srpnja

 

Jesenski ispitni rok:
7., 14. i 21. rujna

 

Svi ispiti počinju u 9 sati u B-216.

 


 

dr. sc. David Šporer, doc.

 

*Na slobodnoj studijskoj godini od ljetnog semestra 2016./2017. do ljetnog semestra 2017./2018. Za dogovor oko ispita pisati na dsporer@ffzg.hr.

 

Ljetni ispitni rok:

11. VI. 2018.

27. VI. 2018.

9. VII. 2018.

 

Jesenski ispitni rok:

7. IX. 2018.

17. IX. 2018.

27. IX. 2018.

 

Svi ispiti počinju u 9 sati u B-214.


 

dr. sc. Ana Tomljenović, zn. novakinja – poslijedoktorandica 

 

Zimski ispitni rok:

Razdoblja književne povijesti I

5. 2. 2018. u 11 h

12. 2. 2018. u 11 h

19. 2. 2018. u 11 h

 

Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville

5. 2. 2018. u 11 h

12. 2. 2018 u 11 h

19. 2. 2018 u 11 h

 

Ljetni ispitni rok:

14. 6. 2018. u 11 h

5.7. 2018. u 11 h

12. 7. 2018. u 11 h

 

Jesenski ispitni rok:

10. 9. 2018. u 11 h

17. 9. 2018. u 11 h

24. 9. 2018. u 11 h

 

Svi se ispiti održavaju u prostoriji A- 214.

 


 

dr. sc. Andrea Zlatar Violić, red. prof.

 

Zimski ispitni rok:

7., 14. i 21. veljače

 

Ljetni ispitni rok:

13., 20. i 27. lipnja

 

Jesenski ispitni rok:

11., 18. i 25. rujna

 

Svi se ispiti održavaju u B-213 s početkom u 14 sati.