Dean Duda

dr. sc. Dean Duda, redoviti profesor (Katedra za teoriju književnosti i kulture)

konzultacijeutorkom od 11.00 do 12.00 sati (B-211) i dogovorom putem e-maila

e-mail: dean.duda@ffzg.unizg.hr; tel. 4092-112 (kućni 2112)

Dean Duda (Pula, 7. listopada 1963). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao komparativnu književnost i filozofiju, gdje je 1992. magistrirao i 1997. doktorirao. Na Odsjeku za komparativnu književnost radi od 1990. Zanima se književnom teorijom, kulturalnim studijima, popularnom kulturom, kulturom putovanja, poviješću i teorijom pripovjednih žanrova.

 

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

Knjige:

Priča i putovanje: hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr (MH, Zagreb 1998)

Kulturalni studiji: ishodišta i problemi (AGM, Zagreb 2002)

Hrvatski književni bajkomat (Disput, Zagreb 2010)

Kultura putovanja: uvod u književnu iterologiju (Ljevak, Zagreb 2012)      

prir. Putopisi (Riječ, Vinkovci 1999)  

prir. Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija (Disput, Zagreb, 2006) 

u suautorstvu Mali leksikon hrvatske književnosti (Naprijed, Zagreb 1998)

Lektira na dlanu I-II. (Sysprint, Zagreb 2001-2002)