Nikica Gilić

dr. sc. Nikica Gilić, redoviti profesor (Katedra za filmologiju)

Konzultacije:

  • utorkom od 17:30 do 18:30 sati
  • četvrtkom od 13:45 do 14:45 sati.

Konzultacije i nakon predavanja.

e-mail: ngilic@ffzg.unizg.hr; tel. 4092-116 (kućni 2116)

 

Rođen je 1973. u Splitu, a 1992. je upisao komparativnu književnost i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1997., upisavši potom poslijediplomski studij književnosti, a od 1998. radi na Odsjeku za komparativnu književnost. Godine 2019. izabran je u zvanje redovitog profesora. Magistrirao je 2003. temom "Filmološki aspekti naratologije", a doktorirao 2005. temom "Filmska genologija i tipologija filmskog izlaganja" (u oba rada mentor mu je bio profesor Ante Peterlić). Zanimaju ga povijest filma, filmska genologija, filmska naracija, postmoderna i druge teme.

Predaje kolegije iz teorije i povijesti filma na Odsjeku za komparativnu književnost i Akademiji dramske umjetnosti. Sudjelovao je na više međunarodnih simpozija (u Splitu, Zagrebu, Zadru, Omišu, Szegedu, Berlinu, Temišvaru, Parizu, Londonu, Prestonu, Washingtonu, Chicagu, Bostonu, Beogradu, Lubliniecu, Grazu i Beču), kao i na domaćim simpozijima (u Zagrebu, Komiži i Rovinju). Držao je brojna javna predavanja o filmskoj umjetnosti i sudjelovao na popularizacijskim tribinama u zemlji i inozemstvu. Često sudjeluje u javnoj promociji struke u medijima. Održao je gostujuća predavanja na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu, potom na sveučilištima u Regensburgu i u Konstanzu (Njemačka), u Beču i  u Grazu (Austrija), te na Sveučilištu T. Masaryka u Brnu (Češka) i Sveučilištu Adama Mickiewicza u Poznanju (Poljska).

Samostalno ili u komentorstvu je vodio osamnaest obranjenih doktorskih disertacija, dva znanstvena magistarska rada, nekoliko završnih radova na starom doktorskom studiju, te više od sedamdeset diplomskih te bolonjskih magistarskih radova. Bio je glavni urednik Hrvatskog filmskog ljetopisa (2010-2022), i dalje je član uredništva, a član je i uredništva Književne smotre te internetskog znanstvenog časopisa Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe. Član je savjeta časopisa Ubiq te Vijeća festivala Animafest Zagreb. Bio je predsjednik Upravnog vijeća Zagreb filma, umjetnički savjetnik za dokumentarni film pri HAVC-u te član žirija više filmskih festivala i revija (npr. Pula, ZagrebDox, Dani hrvatskog filma u Zagrebu, Balkanima u Beogradu, Mediteran film festival u Širokom Brijegu...). Bio je i član Nadzornog odbora, a potom i Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, kao i Vijeća Društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu te Radničkog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Predsjednik je Nadzornog odbora Hrvatskog društva filmskih kritičara, a bio je i član Vijeća te stručne udruge. Godine 2015. postao je pridruženi istraživač na Doktorskoj školi za Istočnu i Jugoistočnu Europu Sveučilišta u Regensburgu i Sveučilišta Ludwig-Maximilans u Münchenu (Njemačka), a godine 2023. je, kao dobitnik stipendije CEEPUS (CIII-PL-012) austrijske državne zaklade OeAD, na Sveučilištu u Beču održao kolegij Modernizam u hrvatskom filmu u sklopu diplomskog studija južne slavistike.

 

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

 

Autorske knjige

Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, 2010, Zagreb, Leykam International (drugo izdanje: 2011).

Uvod u teoriju filmske priče, 2007, Zagreb, Školska knjiga.

Filmske vrste i rodovi, 2007 Zagreb, AGM; internetsko izdanje 2013:
http://www.elektronickeknjige.com/gilic_nikica/filmske_vrste_i_rodovi/index.htm

 

Uredničke knjige

Global Animation Theory. International Perspectives at Animafest Zagreb, 2019, ur. F. Bruckner, N. Gilić, H. Lang, D. Šuljić, H. Turković, New York et al., Bloomsbury

Partisans in Yugoslavia. Literature, Film and Visual Culture, 2015, ur. M. Jakiša i N. Gilić, Bielefeld, transcript.

60 godina festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, 2013, ur. N. Gilić i Z. Vidačković, Zagreb, Matica hrvatska

3-2-1, KRENI! Zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića, 2006, ur. N. Gilić, Zagreb, Odsjek za komparativnu književnost i FF Press, Filozofski fakultet.

Filmski leksikon, 2003, ur. Bruno Kragić, Nikica Gilić, Zagreb, LZ “Miroslav Krleža”.

 

Znanstveni i stručni radovi (izbor)

„Modernizm a film autorski lat sześćdziesiątych w Chorwacji“, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Vol XXV, No 34, str. 148-154. Poznań, 2019.

„Multimedijski svjetovi Zorka Sirotića“, Čisti amaterizam. 91 godina Kinokluba Zagreb, ur. L. Ostojić, Zagreb: Kinoklub Zagreb, 2019, str. 72-81.

„Eksperiment, avangarda, alternativa: zaigrani odnos s tradicijom“, Čisti amaterizam.91 godina Kinokluba Zagrebur. L. Ostojić, Zagreb: Kinoklub Zagreb, 2019, str. 116-125.

 „Kanoniziranje filma u sustavu umjetnosti u Hrvatskoj“, Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanon, ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, A. Meyer-Fraatz, Split, Zagreb: Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga  fakulteta u Zagrebu, 2018. str. 223-235. (suatorica Mihaela Majcen Marinić)

„Localised dystopia in Croatian and Serbian cinema”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication Vol XXIII, 32; 39-47. Poznań, 2018.

"Post-Yugoslav Film and the Construction of New National Cinemas", Contemporary Southeastern Europe, 2017, 4(2), 102-120.

http://www.suedosteuropa.uni-graz.at/cse/en/article/nikica-gilic/post-yugoslav-film-and-construction-new-national-cinemas

"Dang Dai DianYing: Vatroslav Mimica de Ying Xiang Shi Xue: Zagreb Dong Hua Xue Pai zhi Zhen Shi Dian Fan", Zhao Xue Tong(trans), Contemporary Cinema, 2017 (11), No. 260, str. 125-128.

"Dang Dai DianYing: Donghua dianying deSagelebu xuepai: jiti zhuyi yujingzhong de geti shi xingzhanfang", Guo Chunning(trans), Contemporary Cinema, 2016 (11), No. 248, str. 195-197.

"Narrative and Genre Influences of the Classical Narrative Cinema in the Partisan Films of Živorad-Žika Mitrović", Partisans in Yugoslavia. Literature, Film and Visual Culture, ur. M. Jakiša i N. Gilić, Bielefeld: transcript, 2015, str. 227-244.

"„New Croatian Cinema. Literature and Genre in the Post-Yugoslav Era", Small Cinemas in Global Markets. Genres, Identities, Narratives, ur. Lenuta Giukin, Janina Falkowska, David Desser, Lanham, Boulder, London, New York: Lexington, 2015, str. 151-–170.

„Rane 1970-e i filmski slučaj Tomislava Radića“, u Poznańskie studie slawistyczne, Numer 6, 2014, str. 91 – 104. Poznań (skraćena i prerađena verzija objavljena u knjizi Otpor. Zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. T. Pišković i T. Vuković, Zagreb, 2014).

„Promjene u prikazu rata u novijem hrvatskom igranom filmu – stil, umjetnost, ideologija“, u Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia, Grazer Studien zur Slawistik, Band 6, ur. Renate Hansen-Kokoruš, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2014, str. 11 – 32.

Oficir s ružom i Najbolji Dejana Šorka – dvije vojničke naracije”, u 60 godina festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, ur. N. Gilić i Z. Vidačković, Matica hrvatska, Zagreb 2013, str. 117 – 132.

„Televizijska obrada Krležine poetika – Tomo Bakran Ive Štivičića i Eduarda Galića“, u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od bteksta do popularne predodžbe, ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Split, Zagreb, 2013, str. 362 – 372.

„O žanrovskom i umjetničkom filmu u genološkoj koncepciji Hrvoja Turkovića“, u Hrvatski filmski ljetopis, 2013 (XIX), br. 73-74, str. 27 – 34.

“Film Živi i mrtvi Kristijana Milića – poteškoće “zauzimanja strana” u ratu u Bosni i Hercegovini (te u okolnim državama)”, KINO!, 2012 (V), br. 17/18., str. 146-156 i 359. Ljubljana.

“Elementi romantizma Sna doktora Mišića kao poticaj televizijskom romantizmu 1970-ih”, Komparativna povijest hrvatske književnosti, zbornik radova XIV. Romantizam – ilirizam – preporod, ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, A. Meyer-Fraatz,Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Split, Zagreb, 2012, str. 329-344.

„Crveni i zeleni kadar – Čaruga Rajka Grlića (i Ivana Kušana) kao slika epohe“, Komparativna povijest hrvatske književnosti, zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine, ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, A. Meyer-Fraatz,Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu Split, Zagreb, 2011, str. 371-380.

„Filmski medij“, u Uvod u medije, ur. Zrinjka Peruško, Zagreb, Hrvatsko sociološko društvo/Jesenski i Turk, 2011. Str. 87-108.

„Zašto Surogatov Oscar nije važan?“, Surogat stvarnosti. Pedeset godina hrvatske animacije, ur. M. Kiš i K. Pudar, HDLU, Zagreb, 2011. Str. 32-37.

“Revolution, cinema, painting: creative recycling of images in the films of Tom Gotovac (Antonio Lauer)”, Studies in Eastern European Cinema , 2010 (I), br. 1, str. 71-84. Birmingham. (http://www.atypon-link.com/INT/toc/seec/1/1)

Ne okreći se sine Branka Bauera: stil i ideologija ratne (partizanske) melodrame”, KINO! , 2010 (III), br. 10., str. 82-91, 327-8. Ljubljana.

“Tragovi modernizma 1960-ih u novijem hrvatskom igranom filmu”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XII, Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi , ur. C . Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Split – Zagreb, Književni krug i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2010., str. 420-429.

“Znanstvena fantastika između slova i slike (o nekim problemima žanrovskog stvaralaštva u književnosti i filmu)”, Književna smotra , 2009 (XLI), br. 154 (4), str. 25-32.

“Figure slobode: Držić i Dubrovnik (povodom Bulajićevog Libertasa )”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XI , Držić danas. Epoha i naslijeđe , ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2009, str. 407-418.

“Modernizam i autorski film 1960-ih u Hrvatskoj”, u: Prostor u jeziku / Književnost i kultura šezdesetih , ur. T. Bogdan et al. Zagreb, Zagrebačka slavistička škola, 2009, str. 121-126.

“Novija recepcija hrvatskog igranog filma 1950-ih – slučaj filma H-8... Nikole Tanhofera”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova X , Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti , ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2008, str. 122-134.

“Film kao poezija: Do posljednjeg daha ”, u: Poslanje filologa , ur. C. Pavlović i T. Bogdan, Zagreb, FF Press – Filozofski fakultet, 2008.

“Filmska fantastika i znanstvena fantastika u kontekstu teorije žanra”, Ubiq , 2 (I), Zagreb, 2008, str. 200-213.

“Klasifikacijski dodiri književne i filmske teorije: kratki uvod”, Književna smotra , 2007 (XXXIX), br. 143, str. 3-10.

“Iluzija stvarnosti: Godišnja doba Petra Krelje kao granični film”, Hrvatski filmski ljetopis , 2006 (XII), br. 48, str. 48-55, 197.

”O konstrukciji i čitanju zvijezda”, Književna smotra , br. 139, 2006, str. 59-69.

“Filmska fikcionalnost i problem klasifikacije”, Umjetnost riječi 3/4, 2005 (XLIX), str. 229-242.

“Predratna psihoza: slike tridesetih u Izbavitelju Krste Papića”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VII , Hrvatska književnost tridesetih godina 20. stoljeća , ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2005.

“Film Goli čovjek Obrada Gluščevića kao marinkovićevski teatar”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VI, Europski obzori Marinkovićeva opusa , ur. M. Tomasović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2004.

“Naratologija i filmska priča”, Hrvatski filmski ljetopis , X (2004), br. 37.

“Filmološki formalizam i velike teorije (Prilog polemici o kulturalnim studijima)”, Hrvatski filmski ljetopis , IX (2003), br. 35.

“‘Kameni horizonti' – model socrealističke prezentacije i hrvatska kultura pedesetih”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova V, Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošlog stoljeća , ur . M. Tomasović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2003, str. 159-169.

“Kritička naratologija na djelu (S. Vojkovic: Subjectivity in the New Hollywood Cinema )”, Hrvatski filmski ljetopis , VIII (2002), br. 29, str. 155-160.

“Polemika i priča Predraga Raosa”, Nova Istra , VII (2002), str. 146-149.

“Tržišno i književno kodiranje rane i suvremene filmske publicistike u Hrvatskoj”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova IV, Hrvatska književnost od 1914. do 1930. i njezin europski kontekst , ur . M. Tomasović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2002, str. 134-147.

“Filmološki kognitivizam i teorijski model Hrvoja Turkovića”, Zarez , II (2000), br. 34, str. 34-5.

“Periodizacijska problematika filmskog postmodernizma”, Hrvatski filmski ljetopis , VI (2000), br. 23, str.132-141.

“Recepcija moderne/modernizma u hrvatskim časopisima od 1970-1990.”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova II, Moderna , ur. M. Tomasović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2000, str. 123-144.

“Nostalgični modus postmoderne i nostalgija kao tema i značajka kraja (filmskog) stoljeća”, Hrvatski filmski ljetopis , VI (2000), br. 21, str. 60-64.

Notturno , položaj novele i filma u mijeni stilskih formacija”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova I, XIX. stoljeće , ur. D. Duda i dr., Split, Književni krug, 1999, str. 226-237.

“Ekranizacija Notturna Ksavera Šandora Gjalskog”, Hrvatski filmski ljetopis , IV (1998), br. 16, str. 97-102.

Aliens ( Tuđinci ):­ Interpretacija”, Hrvatski filmski ljetopis , IV (1998), br. 13, str. 127-134.

“Pripovjedač i podrazumijevani autor u teorijskom modelu Seymoura Chatmana”, Hrvatski filmski ljetopis , III (1997), br. 11, str. 83-92.

“Postmoderno i postmodernistično u suvremenome filmu”, Hrvatski filmski ljetopis , II (1996), br. 5, str.110-113.

“Miller i Mamet – utjecaj postmodernizma na različita čitanja američkog sna”, Republika , LII (1996), br. 1/2, str. 39-48.