Maša Grdešić

dr. sc. Maša Grdešić, docentica (Katedra za teoriju književnosti i kulture)

konzultacije: srijedom od 11.30 do 12.30 sati u B-212

e-mail: mgrdesic@ffzg.unizg.hr ; tel. 4092-113, kućni: 2113

Rođena 8. veljače 1979. u Zagrebu. Diplomirala 2003. komparativnu književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je iste godine upisala Doktorski studij književnosti. Od 2004. zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost, od 2011. kao viša asistentica, a od 2015. kao docentica. Doktorirala je 2010. s temom "Kulturalni studiji i feminizam: reprezentacije ženskosti u hrvatskom izdanju Cosmopolitana". Radila je kao članica redakcije književnog časopisa Quorum (2004-2006). Suradnica je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža te članica Programskog odbora znanstvenog skupa "Zagorka – život, djelo, naslijeđe". Bila je urednica na feminističkom portalu Muf.com.hr (2014-2018). Članica je CEEPUS mreže Women Writers in History i projekta Women Writers Route Vijeća Europe. Od 2022. članica je uredništva Knjiženstva, časopisa za studije književnosti, roda i kulture.

Područja interesa: teorija pripovijedanja, kulturalni studiji, feministička teorija.

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

Knjige:

Zamke pristojnosti. Eseji o feminizmu i popularnoj kulturi, Fraktura, Zagreb, 2020.

Uvod u naratologiju, Leykam International, Zagreb, 2015.

Cosmopolitika. Kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi, Disput, Zagreb, 2013.

Članci:

"Beyond the Madonna: The Woman Artist in Jagoda Truhelka's Plein air", Knjiženstvo, br. 12, 2022. https://doi.org/10.18485/knjiz.2022.12.12.1

"The Woman Reader in Rebecca Mead's My Life in Middlemarch", Cultural Studies, sv. 36, br. 5, 2022, str. 780-798. https://doi.org/10.1080/09502386.2021.2012708

"The Gender of Croatian Modernity", u Defiant Trajectories. Mapping out Slavic Women Writers Routes, ur. Katja Mihurko-Poniž, Biljana Dojčinović i Maša Grdešić, Forum of Slavic Cultures, Ljubljana, 2021, str. 10-21.

"'Jedan glas neke generacije': individualno i kolektivno u HBO-ovoj seriji Djevojke", Hrvatski filmski ljetopis, 95, 2019.

"'Šaptačka škrinja': izvedba fantastičnog u romanima Marije Jurić Zagorke", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016, str. 119-130.

"Pripovijedani monolog i problem navodnika u Povratku Filipa Latinovicza", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2013, str. 304-317.

"'I'm Not the Ladies!' Metatextual Commentary in Girls", Feminist Media Studies, br. 2, 2013. https://doi.org/10.1080/14680777.2013.771878

"Romansa u pismima: pripovjedni ton u Stankovačkoj učiteljici Ivana Perkovca i Branki Augusta Šenoe", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. (Romantizam – ilirizam – preporod), ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2012, str. 283-296.

"S onu stranu 'popularnog feminizma': razvoj feminističkih kulturalnih studija početkom 2000-ih", u Malleus maleficarum. Zagorka, feminizam, antifeminizam, ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011, str. 207-220.

"'Divno čudovište': uvod u Zagorkinu koncepciju androginije", u Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke, ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008, str. 357-388.

"'Pedagogije ženskog' u Zajedničkoj kupki Ranka Marinkovića", Umjetnost riječi, 1-2, 2008, str. 37-68.

"Popularna književnost i shopping: predodžbe ženskih žanrova u Gospođi Bovary i Tri kavaljera frajle Melanije", u Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova IX. (Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija), ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2007, str. 247-280.

"Što je Laura? Otkuda je ona?: ženski nered u romanu U registraturi Ante Kovačića", u Poetika pitanja. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara, ur. Dean Duda, Gordana Slabinac i Andrea Zlatar, FF Press, Zagreb, 2007, str. 251-266.

"Seks i grad – (a)političnost ženskih žanrova", Hrvatski filmski ljetopis, 46, 2006, str. 32-42.

"'Krimić kao literatura': Biografija utopljenice Branka Belana između egzistencijalizma i popularne književnosti", u Komparativna povijest hrvatske književnosti – zbornik radova VIII. (Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970), ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2006, str. 239-260.

"Melodramatska imaginacija i prosvjetiteljske tendencije u Vitezu slavonske ravni", pogovor knjizi Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni, Školska knjiga, Zagreb, 2006, str. 495-509.

"Plameni inkvizitori između 'historijske vjernosti' i romantične idealizacije", pogovor knjizi Marija Jurić Zagorka, Plameni inkvizitori, Školska knjiga, Zagreb, 2006, str. 695-706.

"Naš život u ružičastom", Quorum, 1, 2005, str. 131-139.

"Politička Zagorka: Kamen na cesti kao feministička književnost", u Komparativna povijest hrvatske književnosti – zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeća), ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2005, str. 214-236.

"'Oni nas vode na Balkan': Milan Šufflay u svjetlu antimodernizma", 15 dana, 4-5, 2004, str. 18-24.

"Budi vedra, budi smjela: teorijski i aktivistički diskurz hrvatskoga Cosmopolitana", Quorum, 2, 2004, str. 182-209.

"Dnevnik Bridget Jones: pokušaj reforme ružičastog geta", Quorum, 2, 2003, str. 178-202.

"Milan i njegov gospodar: Kunderino preispisivanje Diderotova Fatalista Jacquesa ", Književna smotra, br. 127, 2003, str. 27-36.

"Cosmopolitan 2001.: premalo feminizma za 25 kuna", Libra libera, 11, prosinac 2002, str. 9-23.