Lovro Škopljanac

dr. sc. Lovro Škopljanac, docent (Katedra za komparativnu povijest hrvatske književnosti)

konzultacije: petak od 10.30 do 11.30 sati (B-216 ili ovdje, uz prethodni dogovor)

e-mail: lskoplja@ffzg.hr; tel. 4092-116 (kućni 2116)

Rođen u Zagrebu 1984. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine diplomirao komparativnu književnost i anglistiku, a 2008. japanologiju i konferencijsko prevođenje. U srpnju 2009. godine primljen na Odsjek kao znanstveni novak pri Katedri za poredbenu povijest hrvatske književnosti. Doktorirao 2013. godine radom naslovljenim "Analiza prisjećanja na književna djela u empirijskih čitatelja". Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2012. godinu u kategoriji znanstvenih novaka (područje humanističkih znanosti) i Fulbrightove postdoktorske stipendije za ak. godinu 2016./2017. Od 2021. godine voditelj je Uspostavnoga istraživačkog projekta HRZZ-a "Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici" (https://pokus.ffzg.unizg.hr/) .

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

"What American Readers Remember: A Case Study", American Studies in Scandinavia, sv. 1, br. 55, 2023.

"Waka Tončija Petrasova Marovića", Umjetnost riječi, sv. 1, br. LXVI, 2022.

"Alle literarischen Familien gleichen einander: Eine Fallstudie slawischer und angloamerikanischer Lesepräferenzen", u Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft; Berlin, 2021.

"Recepcija romana Ivane Bodrožić i Sare Nović u čitateljskim porukama", u Emisija i recepcija; Zagreb, 2020.

"Usjek u hrvatskom antologijskom haikuu", [sic], sv. 11, br. 1, 2020.

"'U staru kipu': Ribanje i Pelegrin kao pozna djela", Kroatologija, sv. 11, br. 1, 2020.

"Cultural and Individual Memory of Literature: A Study of Croatian and American Readers", Comparative Literature Studies, sv. 56, br. 3, 2019.

"'Neustrašivo otkrivenje ljudske izopačenosti': Diskursi straha u romanima Ayn Rand", u Naracije straha; Zagreb 2019.

"Centri svjetske književnosti i hrvatski književni kanon", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanonSplit-Zagreb 2018.

"Na granici epa", u Kuća od knjiga: Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića; Hrvatska sveučilišna naklada, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, HAZU, Zagreb 2017.

"Fantastična temporalnost u romanima Harukija Murakamija i Luke Bekavca", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje; Split-Zagreb 2016.

"Empirijski čitatelji – stanje stvari", u Dani hvarskoga kazališta, br. 42, 2016.

"Sižejna izgradnja poeme u starijoj hrvatskoj književnosti", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta; Split-Zagreb 2015.

"'Kroz takvu priču zapamtim stvari koje možda inače ne bih'. Prepričavanje književnih tekstova", u O pričama i pričanju danas; Zagreb 2015.

"Čitateljsko pamćenje u svakodnevici i (Prvi svjetski) rat", u Dani hvarskoga kazališta br. 41, 2015.

"Poezija Kamova i Matoša iz očišta kognitivne poetike", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma; Split-Zagreb 2014.

"Književnost kao prisjećanje: Što pamte čitatelji"; Naklada Ljevak, Zagreb 2014.

"Percepcija Krleže kod neprofesionalnih čitatelja", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe; Split-Zagreb 2013.

"Literature Through Recall: Ways of Connecting Literary Studies and Memory Studies", Interdisciplinary Literary Studies, sv. 14, br. 2, 2012.

"Translating Male and Female Discourses in 'Between the Acts'", u Translating Virginia Woolf, Peter Lang, Bern 2012.

“Noć i dan – roman prijelaza”, pogovor u Virginia Woolf, Noć i dan; Centar za ženske studije, Zagreb 2012.

"Književne paralele hrvatskog i japanskog preporoda u 19. stoljeću", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. Romantizam - ilirizam - preporod; Split-Zagreb 2012.

“Biondi u službi njegova veličanstva Jamesa”, u Dani hvarskoga kazališta, br. 38, 2012.

“Konji europskih epova”, Forum, br. 7-9, 2011., i u Književna životinja - kulturni bestijarij, 2. dio, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2012.

“Ideologija 'Mladog Hrvata'”, Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910., 2011.

“Još o pravilnostima 'Judite'”, Republika, br. 7-8, 2011.

“Kognitivni subjekti Vidrićevih pjesama”, Umjetnost riječi, br. 1-2, 2011.

“Ispovijedi maske – književno samooblikovanje Yukija Mishime”, 15 dana, br. 1-2, 2010.

“Problemi uspostave kanona”, Književna republika, br. 4-6, 2010.

“Zoranićeve 'Planine' i Sidneyeva 'Arcadia' kao prvi romani u svojim književnostima”, Republika , br. 7-8, 2010.

“Percepcija i recepcija u kontekstu izvedbenih teorija” Kazalište, br. 39-40, 2009.

“More u japanskoj književnosti”, 15 dana, br. 4-5, 2009.

“Muški i ženski diskurs (Između činova)”, pogovor u: Virginia Woolf, Između činova, Centar za ženske studije, Zagreb 2009.

“Četiri japanska romana”, 15 dana, br. 3, 2008.

“Pisma u romanima Virginije Woolf”, Književna smotra XL , br. 147 (1), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2008.