Kristina Grgić

dr. sc. Kristina Grgić, izvanredna profesorica (Katedra za komparativnu povijest hrvatske književnosti)

konzultacije: srijeda 10.15 do 11.15 sati (B-212). Moguće su i online konzultacije (ovdje) po dogovoru e-poštom.

e-mail: kgrgic2@ffzg.unizg.hr; tel. 4092-113; kućni 2113

Rođena 10. studenog u Bihaću (Bosna i Hercegovina). Diplomirala 2003. anglistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od rujna 2007. znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost, pri Katedri za poredbeno proučavanje hrvatske književnosti. Pohađala je doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma, pri kojemu je doktorirala 2013. g. na temu "Teorija i praksa komparativne književnosti u djelu Ivana Slamniga". Područja interesa: teorija i metodologija komparativne književnosti, poredbenopovijesna istraživanja hrvatske književnosti, s naglaskom na vezama s književnostima engleskoga govornog područja.

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

Knjiga:

"Trajni dijalog. Komparativna književnost u djelu Ivana Slamniga", Matica hrvatska, Zagreb, 2017.

 

Članci:

"Marinkovićev 'Kiklop' i anglofona književna kultura", u: "10. Dani Ranka Marinkovića. Kolo oko Marinkovića", Grad Komiža - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Komiža - Zagreb, 2023., str. 18-43.

"Usporedba lika Judite u staroengleskom i Marulićevu biblijskom epu", "Književna smotra", br. 206 (4) /2022.

"Pavličićeva fikcionalna 'teorija književnosti'", u: "Doba književnosti. U povodu 75. rođendana Pavla Pavličića", ur. Cvijeta Pavlović, Matica hrvatska, Zagreb, 2022."

'Presvlačenja' Judite na engleski jezik“, "Colloquia Maruliana", br. 31/2022.

"Simulacral Worlds in Angela Carter’s 'The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman' and Pavao Pavličić’s 'Evening Act'", "Journal of the Fantastic in the Arts", 32 (2021), 2.

"Prijevodi anglofonih književnosti u knjižnim izdanjima Matice hrvatske", "Književna smotra", LIII., br. 199 (1) / 2021.

"Croatian Translations of 'Paradise Lost'", "Sic: časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje", 11 (2021.)

"Zbirka 'Audenov Šop'", u: "Emisija i recepcija. Uz 80. obljetnicu rođenja Mirka Tomasovića", ur. Cvijeta Pavlović, Matica hrvatska, Zagreb, 2020.

"Engleski prijevodi 'Ribanja i ribarskog prigovaranja'", "Colloquia Maruliana", br. 28/2019.

"Engleski književni kanon u povijestima hrvatske književnosti“, u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanon", ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2018.

"'Valjana poezija izmišlja najviše': shakespeareska komedija 'Kako vam drago!' Milana Šenoe“, u: "Pozornici ususret. Zbornik radova u čast sedamdesetog rođendana Borisa Senkera", ur. Lada Čale Feldman i Višnja Kačić Rogošić, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017.

"Književnost koja govori o sebi samoj: Pavličićev pristup manirizmu", u: "Kuća od knjiga. Zbornika radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića", ur. Cvijeta Pavlović, Hrvatska sveučilišna naklada – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.

"Vrstovna odredba Kazalijeva 'Glasa iz pustinje'", u:"Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr", ur. Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2017.

"Popular, folk and high culture in the Croatian Reception of Irish Literature and Culture: Synge, Joyce, Irishness vs. Slaming, Senker, Mujičić" (u koautorstvu s Cvijetom Pavlović), "Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu", br. 1-2/2107.

"Motiv mrtve ljubavi u Jorgovanićevoj i Gjalskijevoj fantastičnoj prozi", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika u hrvatskoj književnosti: problem zbilje", ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016.

"Oblikovanje čitateljskoga ukusa u hrvatskim antologijama svjetske književnosti", u: "Dani hvarskoga kazališta. Sv. 42. Publika i kritika", ur. Boris Senker i Vinka Glunčić-Bužančić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, Zagreb – Split, 2016.

"Dekadencija u prijevodu: Charles Baudelaire i Oscar Wilde u tumačenju Antuna Šoljana i Ivana Slamniga" (u koautorstvu s Cvijetom Pavlović), "Književna smotra", XLVIII., br. 182 (4)/2016.

"Život kao (be)smislena priča: odgojni roman Dickensova Pipa i Kovačićeva Ivice", "Književna smotra", XLVII., br. 178 (4)/2015., str. 151-166

"'Smrt Smail-age Čengića' i 'byronska poema'", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta", ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2015.

"Intertekstualnost u Matoševoj poeziji", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma", ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2014.

"Krležijanski lik umjetnika od Slamniga do Mihalića", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe", ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2013.

"Vrazovi prepjevi s engleskog jezika", u: Pavlović, Cvijeta; Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. Romantizam - ilirizam - preporod", Knjižževni krug Split -– Odsjek za komparativnu knjižževnost Filozofskog fakulteta, Sveučiliššta u Zagrebu, Split –- Zagreb, 2011.

„"Poetičko-politički prijepor 1919. g.: Zofka Kveder i Tito Strozzi“", u: Pavlović, Cvijeta; Glunčić-Bužžančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), "Komparativna povijest hrvatske knjižževnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine", Knjižževni krug Split -– Odsjek za komparativnu knjižževnost Filozofskog fakulteta, Sveučiliššta u Zagrebu, Split –- Zagreb, 2011.

"Pjesnik kao prevoditelj", u: Bagić, Kreššimir (ur.), "Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. Kijevskih knjižževnih susreta", Općina Kijevo - Pučko otvoreno učilište Invictus – AGM, Kijevo-Zagreb, 2011.

"Hvar kao 'izgubljeni zavičaj' ŠŠoljanova pjesnišštva", u: Jelčić, Dubravko; Senker, Boris; Glunčić-Bužžančić, Vinka (ur.), "Dani hvarskoga kazališšta. Sv. 38. Hvar - knjižževnost i kazališšte", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Knjižževni krug Split, Zagreb - Split, 2012.

„Intertekstualnost kao oblik književnoga pamćenja: poezija Ivana Slamniga“, u: B. Senker, D. Jelčić i M. Moguš (ur.), Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split , Zagreb – Split , 2011.

“Slamnigov postmoderni bijeg”, u: N. Batušić, R. Bogišić, P. Pavličić i M. Moguš ( ur .), Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split , Zagreb – Split , 2010.

“Barokna književnost u Slamnigovoj koncepciji ‘nacionalne literarne tradicije'”, u: C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz ( ur .) Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi , Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb , 2010.

“Preobrazbe Plauta u Pjerinu i Komediji zabluda ”, u: Pavlović, Cvijeta i Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. Književni krug – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb , 2009., str. 331-356.

“Marija Jurić Zagorka i kanon modernizma”, u: Grdešić, Maša (ur.), Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura , Centar za ženske studije, Zagreb , 2009., str. 17-36.

“Antipetrarkizam i de(kon)strukcija pastorale u ‘gorkoj Arkadiji' Shakespearea i Držića”, Umjetnost riječi, LII., 3-4/2008., str. 151-176.

“ Sveti soneti Johna Donnea i preispitivanje renesansne tradicije”, u: Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur . T. Bogdan i C. Pavlović, FF Press, Zagreb , 2008.