Slaven Jurić

dr. sc. Slaven Jurić, izvanredni profesor (Katedra za teoriju književnosti i kulture)

konzultacije: ponedjeljkom od 13 do 14 sati (B-211)
e-mail: slaven.juric@ffzg.unizg.hr; tel. 4092-112 (kućni 2112)

Slaven Jurić rođen je 3. studenoga 1966. u Zenici (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1986. upisao je studij komparativne književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu upisao je i Poslijediplomski studij književnosti. Na Odsjeku je zaposlen 1995., na katedri za teoriju i metodologiju književnosti. Magistrirao je radnjom Prodor stranih stihova u hrvatsko pjesništvo devetnaestoga stoljeća. Okvir njegova znanstvenog interesa obuhvaća teoriju stiha i razdoblje od romantizma do modernizma. Doktorirao je temom Počeci hrvatskoga slobodnog stiha - s teorijom oblika.


Kritičke tekstove o suvremenoj poeziji i književnoteorijskoj literaturi objavljuje u Republici, Quorumu, Gordoganu, Vijencu, Zarezu, Vjesniku i na III. programu Hrvatskoga radija.

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

Knjige :

Rastućim skladom: prodor stranih stihova u hrvatsko pjesništvo druge polovice 19. stoljeća , Zagreb: Hrvatska svučilišna naklada, 2002.

Počeci slobodnog stiha : eksplicitna poetika - teorija - hrvatski formativni period, Zadar / Zagreb: Thema / FF press, 2006.

Znanstveni i stručni radovi:

 
Akcenatski (dioni) stihovi Augusta Šenoe i Rikarda Jorgovanića. »Umjetnost riječi«, Zagreb, 2-3, 1996. str. 101-115.

Elegija u hrvatskom romantizmu (profil žanra) u: Hrvatska književnost u doba preporoda : (ilirizam, romantizam)/ [ur. Nikola Batušić... et al.]. - Split, Književni krug, 1998. str. 345-54.

Polimetrija i poliritmija u hrvatskom pjesništvu druge polovice 19. stoljeća. u zborniku: Komparativna povijest hrvatske književnosti : (devetnaesto stoljeće)/ [ur. Mirko Tomasović... et al.]. Split, Književni krug, 1999.

4+6 vs 5+6 u hrvatskoj književnosti šezdesetih i sedamdesetih godina devetnaestoga stoljeća »Mogućnosti«, Split, 10/12, 1999. str. 86-94

Pjesničke pripovijesti Augusta Harambašića u: Razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti i kazalištu. [ur. N. Batušić... et al.]. Split, Književni krug, 2000. str. 18-26

Čistoakcenatski stih u hrvatskoj moderni (za zbornik Komparativna povijest hrvatske književnosti : (Moderna)/ [ur. Mirko Tomasović... et al.]. Split, Književni krug, 2000.

Preobraženje glasova u lirici A.B. Šimića u Dani hvarskog kazališta:hrvatska književnost i kazalište dvadesetih godina 20. stoljeća, ur. Nikola Batušić et al., Zagreb, Split: HAZU, Književni krug, 2003.

Tendencije u ranom hrvatskom slobodnom stihu , "Umjetnost riječi", 47 (2003), 1/2, str. 107-128.

Prema jegulji stvarnosti (Lirika Ranka Marinkovića) u Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova VI. (Europski obzori Marinkovićeva opusa), ur. M. Tomasović i V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2004.

"Suvremene teorije slobodnoga stiha. Mitovi i mogućnosti teoretskoga pristupa" u Umjetnost riječi 3/4, 2005 (XLIX), str.181-228.