Krunoslav Lučić

dr. sc. Krunoslav Lučić, docent (Katedra za filmologiju)


konzultacije: petkom od 13:45 do 14:45 (B-216)
e-mail: klucic2@ffzg.unizg.hr ; tel. 4092-116, kućni 2116

 

Krunoslav Lučić (1981) diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu 2014. doktorirao temom Suvremena teorija filmskoga stila i stilistički opis hrvatskoga dugometražnoga igranoga filma nakon Drugoga svjetskoga rata. Od 2008. radi kao znanstveni novak, a od 2019. kao docent na Odsjeku za komparativnu književnost (pri Katedri za filmologiju, čiji je predstojnik) gdje predaje filmološke kolegije. Od 2016. kao vanjski suradnik predaje teoriju montaže na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a ujedno je održavao i brojna javna predavanja posvećena filmskoj umjetnosti u raznim kulturnim i obrazovnim institucijama. Od 2008. radio je kao suradnik na znanstvenom projektu Stilistički opis hrvatske filmske baštine, sudjelovao na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u Zagrebu, Splitu, Omišu, Grazu i Erfurtu, bio gostujući predavač na Sveučilištu u Giessenu te objavljivao znanstvene i stručne radove iz filmologije i srodnih područja u domaćim i stranim publikacijama (npr. Hrvatski filmski ljetopis, Filozofska istraživanja, Umjetnost riječi, Apparatus, Images, Arti musices, Libri & Liberi, In Medias Res). Bio je višegodišnji član selekcijske komisije PSSST! festivala nijemoga filma u Zagrebu, suradnik 14. Zagreb film festivala te 66. Pula film festivala. Od 2018. član je uredništva stručnog filmološkog časopisa Hrvatski filmski ljetopis, a od 2023. i njegov glavni urednik.

CroRIS https://www.croris.hr/osobe/profil/27926

 

Autorske knjige

Filmski stil: teorijski pristup i stilistika hrvatskog igranog filma, Zagreb: Hrvatski filmski savez, 2017.

Povijest rane i klasične teorije filma, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF press, 2024. (https://doi.org/10.17234/9789533791487)

 

Znanstveni i stručni radovi

 

 1. “Suvremena teorija filma i psihoanaliza: problem filmskog šava”, u: Mikulić, Borislav, Žitko, Mislav i Damnjanović, Srđan (ur.), Psihoanaliza i njezine sudbine, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021, str. 159-181.
 2. „Recepcija hollywoodskog filma u hrvatskoj filmskoj kritici“, u: Pavlović, Cvijeta (ur.), Emisija i recepcija, Zagreb: Matica hrvatska, 2020, str. 151-169.
 3. „Razumijevanje medija u ranoj i klasičnoj teoriji filma“, In Medias Res, vol. 8, br. 14, str. 2231-2246, 2019. (pretisak u: Alić, Sead i Milković, Marin (ur.), Mediji kao središnji problem sadašnjosti, Zagreb: Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2019, str.101-121.
 4. “Autobiofilmografski dokumentarizam i intertekstualnost u filmu Dobro jutro Ante Babaje.”, u: Fiction in Central and Eastern European Film Theory and Practice (ed. by J. Alexander Bareis and Mario Slugan). Special Issue of Apparatus. Film, Media and Digital Cultures in Central and Eastern Europe, br. 8, 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.17892/app.2019.0008.158.
 5. „Stylistic Heritage and Tendencies in Contemporary Croatian Cinema“, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, vol. 23, br. 32, , str. 57-76, 2018.
 6. „Filmski kanon, klasici i pitanje povijesne revalorizacije“, u: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova  XX. Književni kanon, Split - Zagreb: Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 236-249.
 7. „Kognitivni temelji razumijevanja filmskoga stila“, In Medias Res, vol. 7, br. 12, (2018), str. 1891-1912. ISSN: 1848-6304. (pretisak u: Alić, Sead i Milković, Marin (ur.), Sporedna uloga istine u medijima, Zagreb: Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2018, str. 171-197.
 8. „Filmska genologija i stilistika“, u: Glunčić-Bužančić, Vinka i Kristina Grgić (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr, Split - Zagreb: Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 312-324.
 9. „The Representation of Minorities in Contemporary Croatian Film“, Umjetnost riječi, god. LX, br. 3-4, (2016), str. 231-260.
 10. „Artikulacije tijela i tjelesnosti u filmu“, Filozofska istraživanja, god. 35, sv. 3, br. 139, (2015), str. 521-531.
 11. „Filmologija, stilistika i pitanje stila“, u: Ryznar, Anera (ur.), Svijet stila, stanja stilistike, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. (URL: http://stilistika.org/svijet-stila-stanja-stilistike; http://stilistika.org/lucic)
 12. „Zoomorfne i antropomorfne figure u znanstvenofantastičnome filmu i filmu strave“, Hrvatski filmski ljetopis, god. 20, br. 77-78, (2014), str. 12-29.
 13. „Figure ideološkog viška u tranzicijskom hrvatskom igranom filmu“, u: Hansen-Kokoruš, Renate (Ed.), Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2014, str. 121-135.
 14. „Stilizacijske funkcije u hrvatskom dokumentarnom i eksperimentalnom filmu: dva primjera nenarativnih tipova filmskog izlaganja“, Hrvatski filmski ljetopis, 2013, god. 19, br. 73-74, str. 109-125.
 15. „Stilistički aspekti klasičnog i modernističkog hrvatskog igranog filma na Festivalu u Puli“, u: Gilić, N. i Vidačković, Z. (ur.), 60 godina Festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, Zagreb: Matica hrvatska, 2013, str. 57-80.
 16. „Die Figur des Kindes und des Jugendlichen im kroatischen Autoren-, Genre- und Kinderspielfilm nach dem Zweiten Weltkrieg“, u: Hansen-Kokoruš, R. & Popovska, E. (Hrsg.), Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013, str. 351-380.
 17. „Pripovjedno organiziranje individualne traume u fikcionalnom filmu“, Hrvatski filmski ljetopis, 2011, god. 17, br. 67, str. 42-53.
 18. „Seks, nasilje i videovrpce: etika filmskog iskazivanja u filmovima Michaela Hanekea“, Hrvatski filmski ljetopis, 2011, god. 17, br. 65-66, str. 116-128.
 19. „Rani hrvatski dokumentarni film: poetika nefikcionalnih izlagačkih struktura“, u: Pavlović, C., Glunčić-Bužančić, V. i Meyer-Fraatz, A. (ur.), Poetika i politika kulture nakon 1910. godine – Zbornik radova XIII., Split; Zagreb: Književni krug; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011, str. 389-408.
 20. „Recepcija teorije filmskog medija na počecima hrvatske filmologije: Ljubomir Maraković i Ranko Marinković“, u: Pavlović, C., Glunčić-Bužančić, V. i Meyer-Fraatz, A. (ur.), Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi – Zbornik radova XII., Split; Zagreb: Književni krug; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 394-419.
 21. „Metafilmske strukture i oblici (samo)svijesti u hrvatskom i svjetskom filmu“, Hrvatski filmski ljetopis, 2009, god. 15, br. 57-58, str. 65-91.
 22. „Jan Mukařovský i strukturalistička teorija filma u kontekstu filmološke tradicije“, Hrvatski filmski ljetopis, 2007, god. 13, br. 49, str. 48-58.
 23. „Glazba kao oblik popularne fikcije: Aspekti vokalno-instrumentalne popularne glazbe u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova“, Arti musices, god. 38, br. 1, (2007), str. 119-142.

 

Ostali radovi

 1. „Prilozi teoriji filmskog izlaganja”, Hrvatski filmski ljetopis, 2021, god. 27, br. 108, str. 156-164. (prikaz knjige H. Turkovića, Tipovi filmskog izlaganja: prilozi teoriji izlaganja, Zagreb: HFS, 2021)
 2. „Stil i pripovijedanje prostora i vremena u igranom art filmu”, KinoKlub Zagreb, 2021, https://kkz.hr/vijesti/stil-i-pripovijedanje-prostora-i-vremena-u-igranom-art-filmu
 3. „Filozofija pokretnih slika (II.), Filozofska istraživanja, 2020, god. 40, sv. 4, br. 160, str. 659-663.
 4. „Filozofija pokretnih slika (I.)“, Filozofska istraživanja, 2020, god. 40, sv. 3, br. 159, str. 433-437.
 5. „Ključna knjiga o hrvatskom modernizmu“, Hrvatski filmski ljetopis, 2017, god. 23, br. 90-91, str. 263-272. (prikaz knjige T. Šakića Modernizam u hrvatskom igranom filmu, Zagreb: Disput, 2016)
 6. „O putevima filmske borbe“, Hrvatski filmski ljetopis, 2017, god. 23, br. 89, str. 183-188. (prikaz knjige A. L. Reesa Povijest eksperimentalnog filma i videa: od kanonske avangarde do suvremene britanske prakse)
 7. „Glenn Miller Movies“, Hrvatski filmski ljetopis, 2015, god. 21, br. 84, str. 214-218. (kritički prikaz dvaju eksperimentalnih filmova T. Gotovca)
 8. „Komunisti i Indijanci: politički vestern onkraj granica hladnoga rata“, Hrvatski filmski ljetopis, 2015, god. 21, br. 82-83, str. 199-203. (prikaz elektroničkog časopisa Frames Cinema Journal s tematom o istočnoeuropskom vesternu)
 9. „Moj zanat (Mladen Matičević, 2014)“, Hrvatski filmski ljetopis, 2015, god. 21, br. 81, str. 114-117. (kritika dokumentarnog filma o A. Dediću)
 10. „European Conference on Children’s Film (ECCF) and the KIDS Regio Forum“, Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, 2014, god. 3, br. 2, str. 484-487. (prikaz dviju konferencija održanih u Erfurtu, Njemačka i posvećenih filmu za djecu)
 11. „Jasno ocrtana mreža filmskih vrsta“, Vijenac, 2012, br. 479-481; str. 43. (prikaz knjige Hrvoja Turkovića Nacrt filmske genologije, Zagreb: Matica hrvatska, 2010)
 12. „Tomu u čast (Hrvatski filmski ljetopis, br. 64, zima 2010. Hrvatski filmski savez)“, Vijenac, 2011, br. 453-455. (prikaz časopisa posvećenog T. Gotovcu)
 13. „Uvjeti predaje (The Proposition, J. Hillcoat, 2005)“, Hrvatski filmski ljetopis, 2007, god. 13, br. 50, str. 131-133. (filmska kritika)