Krunoslav Lučić

dr. sc. Krunoslav Lučić, docent (Katedra za filmologiju)


konzultacije: petkom od 11:30 do 12:30 (B-216)
e-mail: klucic@ffzg.hr ; tel. 4092-116, kućni 2116

Rođen 4. lipnja 1981. u Zagrebu. Diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši u travnju 2008. diplomski rad s filmološkom temom (Semiotički aspekti klasične teorije filma: problemi filmskog značenja i reprezentacije zbilje). Od listopada 2008. godine zaposlen kao znanstveni novak na Odsjeku za komparativnu književnost (pri Katedri za filmologiju). Radio kao član uredništva studentskih časopisa K. i Čemu (glavni urednik). Tijekom studija primio je Rektorovu nagradu i Nagradu za izvrsnost u studiju. Objavljivao autorske tekstove u časopisima Hrvatski filmski ljetopis, Arti musices, K., Iluzija, Diskrepancija.

Područja interesa: teorija filma, povijest teorije filma, semiotika filma, filmska naracija, kognitivistička filmologija, teorija filmskog iskazivanja.

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

“Uvjeti predaje”, Hrvatski filmski ljetopis , god. 13, br. 50, str. 131-133, Zagreb , 2007 (ogled o filmu).

“Jan Mukařovský i strukturalistička teorija filma u kontekstu filmološke tradicije”, Hrvatski filmski ljetopis , god. 13, br. 49, str. 48-58, Zagreb , 2007.

“Konvergencije modela proučavanja umjetnosti: strukturalizam i novi historizam”, Iluzija , god. 7, poseban broj, str. 22-29, Ljubljana , 2007.

“Glazba kao oblik popularne fikcije: Aspekti vokalno-instrumentalne popularne glazbe u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova”, Arti musices , god. 38, br.1, str. 119-142, Zagreb , 2007.