Željka Matijašević

dr. sc. Željka Matijašević, redovita profesorica (Katedra za opću povijest književnosti)

Konzultacije: utorkom do 16 do 17 sati. (B-212)

E-mail:  zmatijas@ffzg.hr; tel. 4092-113, kućni: 2113

Rođena je 1968. u Zagrebu gdje je završila XV. gimnaziju. 1993. stekla je diplomu Filozofskog fakulteta u Zagrebu (studij komparativne književnosti i francuskog jezika i književnosti).

Od 1995. do 2000. godine pohađala je magistarski i doktorski studij na Sveučilištu Cambridge (Trinity College), Faculty of Modern and Medieval Languages, gdje je stekla naslov magistra znanosti (M.Phil in European Literature) te doktora znanosti (Doctor of Philosophy). Njezina doktorska disertacija razmatra odnos lakanovske psihoanalize i filozofije.

Njezin je temeljni znanstveni interes psihoanalitička teorija te njezini dodiri s književnošću, filmom te kulturalnim i političkim teorijama; odnos psihoanalize i filozofije te psihoanalize i religije. Ostala znanstvena područja uključuju kontrakulturni pokret šezdesetih te new age pokret. Članica je Fondation Européenne pour la psychanalyse, Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog psihijatrijskog društva.

 

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

 

 

 

 

Znanstvene knjige

Lacan: ustrajnost dijalektike, Biblioteka Filozofska istraživanja, HFD Zagreb, 2005

Strukturiranje nesvjesnog: Freud i Lacan, AGM Zagreb, 2006

Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde, Leykam, Zagreb , 2011

Znanstveni radovi

“Podrijetlo lakanovske psihoanalize u filozofijskom subjektu”, Filozofska istraživanja, 84, 2002, str. 241-256.

“Metafizički nesporazumi Jacquesa Lacana”, Filozofska istraživanja, 85-86, 2002, str. 581-595.

“Želja zvana ‘Lacan’- post-filozofijski svijet”, Filozofska istraživanja, 87, 2002, str. 775-788.

“Lacan’s Philosophical Subject: The Localization of the Freudian Unconscious”, Synthesis philosophica, 34, 2002, str. 363-380.

“U posljednjoj fazi”, Hrvatski filmski ljetopis, 30, 2002, str. 230-235.

“Civilizacija ženskog predznaka, a nije matrijarhat” (Peti element Luca Bessona), Hrvatski filmski ljetopis, 31-32, 2002, str. 247-252.

“Isus u mrežastim čarapama” (Lomeći valove Larsa von Triera), Hrvatski filmski ljetopis, 33, 2003, str. 213-219.

Žižek sam protiv svih”, Hrvatski filmski ljetopis, 34, 2003, str. 151-155.

“Analiza pjesme Ivana Slamniga Radi se o tom da zaustavim konja”, u «Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova V. Krugovi i hrvatska književnost 50-ih godina prošlog stoljeća», ur. Pavlović. C. i Glunčić-Bužančić, V., Književni krug Split, 2003, str. 135-141.

Antigonin zahtjev“, Filozofska istraživanja, 88, 2003, str. 263-266.

“Antigone's Claim”, Synthesis philosophica, 35-36, 2003, str. 410-413.

“Žižekovo forsiranje Zbiljskog kao supstancije što izmiče hegelovskom subjektu”, Filozofska istraživanja, 88, 2003, str. 407-416.

Undressing Feminism“, Filozofska istraživanja, 93, 2004, str. 247-252.

Strogo kontrolirano prosvjetljenje“ (Igra Davida Finchera), Hrvatski filmski ljetopis, 39, 2004, str. 177-183.

Histerija i rod“, Filozofska istraživanja, 99, 2005; također objavljeno u zborniku Filozofija i rod, ur. Bosanac, G., Jurić, H., Kodrnja, J., HFD, 2005, str. 213-225.

Lica i naličja disfunkcionalne obitelji u Vrtlogu života Sama Mendesa“, Zbornik radova 3,2,1 –Kreni!, FF Press 2006, str. 183-193.

Carl Gustav Jung: znanstvenik ili prorok kolektivno nesvjesnog?“, Zbornik radova Poetika Pitanja, FF Press, 2007, str. 149-159.

Sigmund Freud: neuroze, psihoze i shvaćanje analize“, Zarez, 181, 2006, str. 50-53.

Krležino viđenje Freuda“, u „Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija“, ur. Pavlović. C. i Glunčić-Bužančić, V., Književni krug Split, 2007, str. 237-247.

Psihoanaliza i new age“, Filozofska istraživanja, 105, 2007, str. 47-57.

Toplakova ‚dobro’ strukturirana neuroza: pokušaj izlaska iz hipertrofije neurotskog analiziranja“, u „Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova X. Hrvatska moderna“, ur. Pavlović, C. i Glunčić-Bužančić V, Književni krug Split, 2008, str. 236-246.

Jaganjac božji koji pre-uzima grijehe svijeta: Identitet u Kamenu na cesti Marije Jurić Zagorke“, u Neznana junakinja-nova čitanja Zagorke, Centar za ženske studije, Zagreb 2008.

Na rubu filozofije: Derrida i Freud“ (u koautorstvu s Lukom Bekavcem), Filozofska istraživanja, 110, 2008, str. 397-414.

Nemoguća racionalizacija nesvjesnog: psihoanalitičko čitanje Forsterova Puta do Indije“, (u koautorstvu s Josipom Lahom), Književna smotra, br. 148 (2), 2008

“Popularno ledena psihoanaliza i zaborav boli” (Pervertitov vodič kroz film), Hrvatski filmski ljetopis, br. 60, 2009.

“Rascjep između kontrakulturne bezobjektne žudnje i kulturne objektne želje: Put Oslobođenja”, Hrvatski filmski ljetopis, br. 62, 2010.