Pavao Pavličić

dr. sc. Pavao Pavličić, profesor emeritus

e-mail: pavao.pavlicic@ffzg.unizg.hr; tel. 4092-235; kućni 2235

Pavao Pavličić rođen je 1946. u Vukovaru. Od 1965. do 1969. u Zagrebu studirao komparativnu književnost i talijanski jezik s književnošću. Od 1970. asistent na Odsjeku za komparativnu književnost, Katedra za poredbenu povijest hrvatske književnosti. Doktorirao 1974. tezom Sesta rima u hrvatskoj književnosti. Od 1975. docent, od 1980. izvanredni, a od 1985. redoviti profesor. Vodio kolegije iz poredbene povijesti hrvatske književnosti te iz teorije književnosti i metrike. Sudjelovao na znanstvenim skupovima u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj i Mađarskoj.


Područja djelovanja
Na području književne povijesti najviše se bavio barokom i manirizmom, a kao versolog semantikom stiha. Objavio i više interpretacija iz starije i novije hrvatske lirike.

Sadašnji interesi
Poredbeni opis moderne hrvatske lirike.

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije): 

Knjige
1. Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti, Split 1978.
2. Književna genologija, Zagreb 1983.
3. Stih u drami & drama u stihu, Zagreb 1985.
4. Sedam interpretacija, Rijeka 1986.
5. Poetika manirizma, Zagreb 1988.
6. Stih i značenje, Zagreb 1993.
7. Barokni stih u Dubrovniku, Dubrovnik 1995.
8. Studije o Osmanu, Zagreb 1996.
9. Moderna hrvatska lirika, Zagreb 1999.
10. Hrvatski dramski stih, Split 2000
11. Barokni pakao : rasprave iz hrvatske književnosti , Zagreb : Naklada Pavičić, 2003