Cvijeta Pavlović

dr. sc. Cvijeta Pavlović, redovita profesorica u trajnom izboru (Katedra za komparativno proučavanje hrvatske književnost)

e-mail: cvijeta.pavlovic@ffzg.unizg.hr ; tel. 4092-235; kućni 2235

Konzultacije: ponedjeljkom od 10 do 10.30h  (B-215)

U vrijeme ispitnih rokova prof. C. Pavlović održava konzultacije prema dogovoru uz prethodnu najavu na adresu cvijeta.pavlovic@ffzg.unizg.hr

 

Cvijeta Pavlović rođena je u Zagrebu 1970. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je komparativnu književnost i romanistiku (1994.) te bibliotekarstvo (1994.). Stipendistica Odsjeka za romanistiku, za izradu diplomskog rada koristi studijski boravak u Ženevi (veljača 1993.). Stipendistica Francuske ambasade u Zagrebu, boravi na dodiplomskom jezičnom usavršavanju u Aix-en-Provence (srpanj 1993.). Od 1995. g. zaposlena na Katedri za komparativno proučavanje hrvatske književnosti Odsjeka za komparativnu književnost. Uže područje djelovanja usmjeruje na komparativnu povijest hrvatske književnosti s naglaskom na romansko-hrvatskim vezama i dodirima. Suradnik i voditelj više hrvatskih i međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata i radionica. Suradnik u Leksikonu hrvatskih pisacaLeksikonu svjetskih pisaca, Leksikonu svjetske književnostiHrvatskoj općoj enciklopedijiLeksikonu Marina DržićaHrvatskoj književnoj enciklopedijiLeksikonu književno-kulturnoga nazivlja i Leksikonu Antuna Gustava Matoša.

Šef Katedre za komparativno proučavanje hrvatske književnosti.

 

Izbor iz bibliografije:

Knjige:

Priča u pjesmi – pripovjedni postupci Šenoine epske poezije, Disput, Zagreb, 2005.

Šenoina poetika prevođenja, Matica hrvatska, Zagreb, 2006.

Hrvatsko-francuske književne veze. 15 studija, FF press, Zagreb, 2008.

Uvod u klasicizam, Leykam international, Zagreb, 2012.

Književnost ili prosvjetiteljstvo, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2022.

Uredničke knjige:

Hrvatska književnost tridesetih godina 20. stoljeća. Zbornik radova VII., Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug Split, 2005.

Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970., ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug Split, 2006.

Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Zbornik radova IX., Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug Split, 2007.

Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti. Zbornik radova X., Komparativna povijest hrvatske književnosti, Književni krug, Split, 2008.

Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur. Tomislav Bogdan i Cvijeta Pavlović, FF press, Zagreb, 2008.

Držić danas. Epoha i naslijeđe. Zbornik radova XI., Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2009.

Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi., Zbornik radova XII., Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović, Andrea Meyer-Fraazt i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2010.

Poetika i politika kulture nakon 1910. g., Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII., ur. Cvijeta Pavlović, Andrea Meyer-Fraatz i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2011.

Romantizam – ilirizam – preporod. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV., ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2012., ISBN 978-953-163-377-2, 363

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2013., ISBN 978-953-163-395-6.

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb – Split, 2014., ISBN 978-953-163-406-9.

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2015., ISBN 978-953-163-416-8.

Komparativna povijest hrvatske književnost. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016., ISBN 978-953-163-433-5.

Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića, ur. Cvijeta Pavlović, Hrvatska sveučilišna naklada, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017., ISBN 978-953-169-349-3.

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanon, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split –Zagreb, 2018., ISBN 978-953-163-472-4.

Emisija i recepcija. Uz 80. obljetnicu rođenja Mirka Tomasovića, Biblioteka Komparativna povijest hrvatske književnosti, knj. 1, ur. Cvijeta Pavlović, Matica hrvatska, Zagreb, 2020., ISBN 978-953-341-154-5.

Doba književnosti. U povodu 75. rođendana Pavla Pavličića, Biblioteka Komparativna povijest hrvatske književnosti, knj. 2, ur. Cvijeta Pavlović, Matica hrvatska, Zagreb, 2022., ISBN 978-953-341-211-5.

Studije:


Istina i priča Jagode Truhelka , u: Književni Osijek , pr. Stanislav Marijanović, Pedagoški fakultet Osijek, Osijek 1996.

August Šenoa: Pjesme i proza, pr. Cvijeta Pavlović, Riječ, Vinkovci 1997.

Bijedna Mara – romantički spjev Luke Botića , u: Dani hvarskoga kazališta: hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam) , ur . Nikola Batušić et al., Književni krug, Split 1998.

Romeo i Julija u Šenoinu prijevodu , u: Dani hvarskoga kazališta: hrvatska književnost od preporoda do Šenoina doba , knj. XXV., ur . Nikola Batušić et al., Književni krug, Split 1999.

August Šenoa i Scottov model povijesnog romana , u: Komparativna povijest hrvatske književnosti I. (XIX. stoljeće), ur . Dean Duda et al., Književni krug, Split 1999.

Jean Racine: Fedra, prev. Svevlad Slamnig, pr. Cvijeta Pavlović, SysPrint, Zagreb 2000.

Sabo Bobaljević i Amore fuggitivo, u: Književna smotra XXXII , br. 118 (4), 2000., Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2001.

Paradigme Marulićeve “Susane”, u: Colloquia Maruliana X , Književni krug, Split 2001.

Neoromantizam: Đuro Sudeta, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti IV. (Hrvatska književnost od 1914 do 1930 i njezin europski kontekst), Književni krug, Split 2002.

Bijedna Mara – dramatizacija Nike Bartulovića , u: Dani hvarskoga kazališta: hrvatska književnost i kazalište dvadesetih godina 20. stoljeća , ur . Nikola Batušić et al., HAZU, Književni krug, Zagreb – Split 2003.

Pripovjedni postupci Slamnigova Neprijatelja , u: Komparativna povijest hrvatske književnosti V. (Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošloga stoljeća), Književni krug, Split 2003.

Šenoa i Petrarca , u: Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti , Književni krug, Split 2006.

Slamnigova “mala škola” prevođenja , u: O Slamnigu – drugi , zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Osijek – Poznań 2006.

Juditine metamorfoze (Marulić – Gavran – Senker) , u: Colloquia maruliana XVI, Književni krug, Split 2007.

Slamnigowska “mała szkoła” przekładu , u: Nasza środkowoeuropejska arc combinatoria , redakcja naukowa Krystyna Pieniążek-Marković et al., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria filologia słowiańska nr 22, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2007.

Poezija na pozornici – Ilija Okrugić: “Saćurica i šubara” , u: Zbornik radova sa drugog znanstvenog skupa “Dani Ilije Okrugića” u Zemunu, 25.-26. svibnja 2007. – Znameniti Zemunci i Srijemci , Zagreb – Zemun, 2007.

Etc. (Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211695)