Boris Senker

dr. sc. Boris Senker, profesor emeritus

mail: bsenker@ffzg.unizg.hr; tel. 4092-235; kućni 2235

Boris Senker rođen je u Zagrebu 1947. Maturirao je 1966. na Gimnaziji u Puli. Komparativnu književnost i anglistiku studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1971. diplomirao, a 1982. doktorirao obranivši disertaciju o kazališnom radu Milana Begovića. Na Odsjeku za komparativnu književnost radi od 1971.; za redovitoga profesora na Katedri za teatrologiju izabran je 1996. Voditelj je Poslijediplomskoga i doktorskoga studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. Od 1990. vanjski je urednik u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu, prvo Bibliografije kazališta , objavljene 2004., potom Kazališnoga leksikona . Bio je član uredništva časopisa Prolog i istonaslovne biblioteke te u dva navrata (1985.-1990. i 1995.-2000.) vodio kazališnu kroniku u Republici . Kao stipendist Fulbrightove zaklade boravio je od siječnja do lipnja 1985. u New Yorku (NYU). Sudjelovao je na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, Italiji, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Uža su područja njegova stručnog zanimanja drama i kazalište u renesansi i XX. stoljeću te kazališna režija.

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

Knjige

Redateljsko kazalište , Zagreb , 1977. (drugo, prošireno izdanje 1984.)

Sjene i odjeci , Zagreb , 1984.

Kazališni čovjek Milan Begović , Zagreb , 1985.

Begovićev scenski svijet , Zagreb , 1987.

Pogled u kazalište , Zagreb ,1990.

Hrvatski dramatičari u svom kazalištu , Zagreb , 1996.

Zapisi iz zamračenog gledališta , Zagreb , 1996.

Hrestomatija novije hrvatske drame. I. dio (1895-1940) , Zagreb , 2000.

Hrestomatija novije hrvatske drame. II. dio (1941-1995) , Zagreb , 2001.

Kazališne razmjene , Zagreb , 2002.

Pozornici nasuprot , Zagreb , 2003.

Bard u Iliriji: Shakespeare u hrvatskom kazalištu , Zagreb , 2006.

Uvod u suvremenu teatrologiju, Leykam, Zagreb , 2010.