Milivoj Solar

dr. sc. Milivoj Solar, profesor emeritus (Katedra za teoriju književnosti i kulture)
konzultacije: termine provjeriti u administraciji (tel. 4092-115)
e-mail: milivoj.solar@zg.t-com.hr  , milivoj.solar@ffzg.unizg.hr

tel. 4092-200; kućni 2200

Milivoj Solar rođen je 8. travnja 1936. u Koprivnici, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je filozofiju i jugoslavistiku, a doktorirao je 1964. disertacijom o Franu Galoviću. Od 1963. radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao asistent, docent i izvanredni profesor, a od 1976. redoviti je profesor na Katedri za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti u Odsjeku za komparativnu književnost. Predavao je kao gost i na drugim sveučilištima. Krajem osamdesetih (1987-1990) bio je republički ministar prosvjete i kulture.


Objavio je brojne radove u znanstvenim književnim i stručnim časopisima, a za rasprave iz književne teorije dobio je Nagradu grada Zagreba 1972. godine te nagrade Božidar Adžija 1975. i Vladimir Nazor 1977. O njegovim radovima objavljeno je stotinjak prikaza i osvrta u knjigama te domaćim i stranim časopisima i novinama.

Knjige:

Pitanja poetike, Školska knjiga, Zagreb, 1971.

Ideja i priča, Liber, Zagreb, 1974, 1980.

Književna kritika i filozofija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1976.

Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1976.; dvadeseto izdanje 2005.

Uvod u filozofiju književnosti, Teka, Zagreb, 1978.

Smrt Sancha Panze, MH, Zagreb, 1981.

Suvremena svjetska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1982, 1990, 1997.

Mit o avangardi i mit o dekadenciji, Nolit, Beograd, 1985.

Eseji o fragmentima, Prosveta, Beograd, 1985.

Filozofija književnosti, Liber, Zagreb, 1985.

Roman i mit, August Cesarec, Zagreb, 1988.

Teorija proze, SNL, Zagreb, 1989.

Laka i teška književnost, MH, Zagreb, 1995.

Vježbe tumačenja. Interpretacije lirskih pjesama, MH, Zagreb, 1997.

Edipova braća i sinovi, Naprijed, Zagreb, 1998.

Granice znanosti o književnosti, Zagreb : Naklada Pavičić, 2000.

Povijest svjetske književnosti: kratki pregled, Zagreb : Golden marketing, 2003.

Predavanja o lošem ukusu: obrana estetičkog uma, Zagreb: Politička kultura, 2004.

Ideja i priča (Izabrana djela 1), Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2004.

Uvod u filozofiju književnosti (Izabrana djela 2), Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2004.

Retorika postmoderne, Zagreb: MH, 2005

Vježbe tumačenja, 2. prošireno izdanje, Zagreb: Matica hrvatska, 2005.

Laka i teška književnost, 2. izdanje, Zagreb: Matica hrvatska, 2005.

Smrt Sancha Panze, ( Izabrana djela 3), Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2006.

Rječnik književnoga nazivlja, Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2006.