Ana Tomljenović

dr. sc. Ana Tomljenović, docentica (Katedra za opću povijest književnosti)

konzultacije: srijeda od 11.30 do 12.30 sati (B-212)

e-mail: atomljen3@ffzg.hr; tel. 4092-114, kućni 2114

 

Rođena je 20. veljače 1982. u Zagrebu. Diplomirala je komparativnu književnost i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završene prve godine magistarskog programa Rodnih studija pri Centru za interdisciplinarne poslijediplomske studije Univerziteta u Sarajevu, upisuje Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma. Od 2007. radi kao vanjska suradnica, a od listopada 2008. je zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost.

Područja interesa: opća povijest i teorija književnosti

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

Knjiga:

&  Lada Čale Feldman, Uvod u feminističku književnu kritiku, Zagreb: Leykam international, 2012. 290 str.         

Urednica knjige:

& Andrea Milanko, Ivan Majić, Dosezi psihoanalize: Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015

 

Znanstveni radovi:

„S druge obale načela ugode: Ibsenova Gospođa s mora“, Umjetnost riječi, LX, br. 1-2, 2016. str. 55-76.

 

„Ibsenove sablasti u hrvatskoj književnosti: Begovićeva gospa od mora“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016. str. 131-146.

 

„Žena po zanimanju: histerija Ibsenove Hedde Gabler“, u: Dosezi psihoanalize: Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura, ur. Andrea Milanko, Ivan Majić i Ana Tomljenović, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. str. 55.-75.

 

& Lada Čale Feldman „Producing the Unknown, Preserving the Birthmark“, u: A Feminist Critique of Knowledge Production, ur. Silvana Carotenuto, Renata Jambrešić Kirin, Sanda Prlenda, Napulj, 2014. str. 127-142.

 

„Slovo o Oslu: Gavella i Ibsen“, u: Dani hvarskoga kazališta. Gavella – riječ i prostor, ur. Boris Senker i Vinka Glunčić-Bužančić , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, Zagreb – Split, 2013. str. 96-104.

 

 „Trik trokuta u Begovićevoj drami Bez trećega“, u: Dani hvarskoga kazališta. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu, ur. Dubravko Jelčić, Boris Senker i Milan Moguš, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, Zagreb – Split, 2011. str.187-199 .

 

„Duh stvaralačkog daha: Ibsenov Graditelj Solness i Begovićev Svadbeni let“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2011. str. 328-337.

 

 „Lacanova jezgra Realnog kao kategorija književne periodizacije“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2010. str. 469-476.

 

„Autorefleksivnost znanstvenog teksta“, u: Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama i jugoistočne Evrope, ur. Tatjana Rosić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008. str. 93-111.

 

Stručni radovi:

 

„Drama nakon Darwina ili o svijetu bez redatelja“ (prikaz knjige Theatre and Evolution from Ibsen to Beckett, Kristen Shepherd-Barr, New York: Columbia University Press), u: Umjetnost riječi, LX, br. 1-2, 2016., str. 135-138.

 

& Andrea Milanko, Ivan Majić „Dosezi i opsezi psihoanalize“, u: Dosezi psihoanalize: Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura, ur. Andrea Milanko, Ivan Majić i Ana Tomljenović, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, str. 9-12 .

 

„Na Tomasovićevu tragu“ (prikaz zbornika Poslanje filologa, ur. Tomislav Bogdan i Cvijeta Pavlović, Zagreb: FF Pres), u: Mogućnosti: književnost, umjetnost, kulturni problemi, 10-12, 2009, 217-219.