Andrea Zlatar Violić

dr. sc. Andrea Zlatar Violić, redovita profesorica (Katedra za opću povijest književnosti)

e-mail: azviolic@ffzg.unizg.hr; tel. 4092-200, kućni 2200

Rođena je 13. travnja 1961. godine u Zagrebu, gdje je polazila osnovnu i srednju školu (klasična gimnazija). Studirala je komparativnu književnost, filozofiju i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik je Rektorove nagrade i boravila je na kraćim stručnim stipendijama u inozemstvu. Godine 1988. magistrirala je iz područja književnosti (tema Marulićeva “Davidijada”) a 1992. obranila doktorsku disertaciju (tema Modeli srednjovjekovne autobiografije: ispovijest i životopis). Radi na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 1986. godine, sada u svojstvu redovitog profesora, gdje je uključena u nastavnu i znanstvenu djelatnost (projekti istraživanja suvremene hrvatske književnosti u europskom kontekstu). Redovito sudjeluje radu znanstvenih skupova iz područja povijesti i teorije književnosti.

Usporedo sa znanstvenonastavnom djelatnošću Andrea Zlatar Violić bavi se od početka osamdesetih godina uredničkim i novinskim poslovima (Omladinski radio, Studentski list, Gordogan, Vijenac, Zarez). Uz znanstvene radove objavljuje i esejistiku (knjiga Veliko spremanje. Dnevnik učene domaćice, 1995.)

Interesno područje:

Autobiografija i oblikovanje autobiografskog / fikcionalnog / biografskog identiteta u tekstovima moderne književnosti; istraživanje kulturalnog identiteta u zemljama u tranziciji kroz forme tekstualnog oblikovanja

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

Knjige:

Istinito, lažno, izmišljeno. Ogledi o fikcionalnosti (1989)

Marulićeva “Davidijada” (1991)

Autobiografija u Hrvatskoj (1998)

Ispovijest i životopis (2000)

Tijelo, tekst, trauma, Zagreb, Ljevak 2004.

Prostor grada, prostor kulture, Zagreb, Naklada Ljevak, 2008.

Važniji znanstveni radovi objavljeni u inozemstvu:

Formen autobiographischen Erzahlens in der zeitgenossischen Kroatischen Literatur” (mit besonderer Berucksichtigung der Prosa von Irena Vrkljan und Slavenka Drakulic), in: Diskurs der Schwelle, Peter Lang, 1996.

“Die Autobiographie in Kroatien. Der Entwurf einer Gattungsgeschichte und eine Typologie der erzahlformen”, Bios, Zeitschrift fur biographieforschung und oral History, 1996/2.

Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama (1998-2001):

Culture and Conflict, Dubrovnik (2001)

Europe: New Visions, New Divisions (Vienna - Bratislava, 2000)

My Private Europe (Belgrade, 2000)

Contemporary British Literature (Cambridge, 2000)

Borders and Margins (Klagenfurt, 2000)

History and Fiction (Paris, 1998)