2008/2009. zimski semestar (arhiva kolegija)

Popis kolegija - zimski semestar 2008/2009.

Arhiviran popis literature za kolegije nalazi se ovdje.

Preddiplomski studij komparativne književnosti

I. godina studija, zimski semestar

dr.sc. Dean Duda, izv.prof.
Opća povijest književnosti 1: Antički roman (P1)
Petak, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Petak, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Dr.sc. Tomislav Brlek, v.asist.
Opća povijest književnosti 1: Roman do realizma (P1)
Utorak, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Dr.sc. Slaven Jurić, doc.
Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme (T)
Petak, 10.15-11.45, A-214, 2 sata predavanja
Petak, 11.45-12.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Maša Grdešić, zn.novakinja
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju (T)
Utorak, 14.00-15.30, A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 15.30-16.15, B-212, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti (T/P)
Utorak, 12.30-14.00, A214, 2 sata predavanja
Utorak, 14.00-14.45, B-213, 1 sat seminara

Syllabus

Kristina Grgić, zn. novakinja
Komparativna književnost: Renesansni ep (K/P1)
Četvrtak, 19.15-20.45, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 20.45-21.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Dr.sc. David Šporer, v.asistent
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti (T )
Četvrtak, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

 

II. godina, zimski semestar

dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.
Opća povijest književnosti 1: Biblija i književnost (P1)
Utorak, 15.30-17.00; A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 17.00-17.45, B-213, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Slaven Jurić, doc.
Opća povijest književnosti 2: Romantička proza (P2)
Ponedjeljak, 17.45-19.15, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 19.15-20.00, B-211, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Željka Matijašević, doc.
Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza (T)
Utorak, 17.00-18.30, A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 18.30-19.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Branislav Oblučar, zn. novak
Komparativna književnost: Suvremeno hrvatsko pjesništvo (K/P2)
Ponedjeljak, 10.15-11.45, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 11.45-12.30, B-213, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Gordana Slabinac, red.prof.
Teorija književnosti: Roman - povijest žanra (T/P)
Srijeda, 17.00-18.30, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 18.30-19.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Cvijeta Pavlović, doc.
Komparativna književnost: Tumačenje soneta (K/P1)
Ponedjeljak, 15.30-17.00, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 17.00-17.45, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Višnja Rogošić, zn. novakinja
Teatrologija: "Izmišljeno kazalište" (TE/F)
Ponedjeljak, 19.15-20.45, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 20.45-21.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

 

III. godina, zimski semestar

OBRAZAC PRIJAVE ZA KOLEGIJE (DOC.)

dr.sc. David Šporer, v.asist.
Opća povijest književnosti 1: Metodologija novog historizma (P1/T)
Srijeda, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Gordana Slabinac, red.prof.
Teorija književnosti: Pojmovnik moderniteta (P2/T)
Četvrtak, 17.45-19.15, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 19.15-20.00, B-212, 1 sat seminar
a
Syllabus

dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.
Opća povijest književnosti 2: Tolkien i njegovi tumači (P)
Četvrtak, 16:15-17.45, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 17.45-18.30, B-213, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Komparativna književnost: Moderna hrvatska poezija (K)
Utorak, 10.15-11.45, A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 11.45-12.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Cvijeta Pavlović, doc.
Teorija književnosti: Književno prevođenje (K/T/P1)
Srijeda, 14.45-16.15, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 16.15-17.00, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc.Lada Čale Feldman, red.prof.
Teatrologija: Gluma i drama(TE/F)
Ponedjeljak, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Nikica Gilić, doc.
Filmologija: Klasične teorije filma (TE/F)
Četvrtak, 14.00-15.30, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 15.30-16.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Krunoslav Lučić, zn.novak(prijave za kolegij predaju se prof. Giliću i Krunoslavu Lučiću)
Filmologija: Uvod u filmologiju (TE/F)
Srijeda, 12.30-14.00, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 14.00-14.45, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Diplomski studij komparativne književnosti

Zimski semestar studija

dr.sc.Zoran Kravar, red.prof.
Opća povijest književnosti 2: Antimodernizam (P2)
Četvrtak, 12.30-14.00, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 14.00-14.45, B-213, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Tomislav Brlek, v.asistent
Opća povijest književnosti 2: Pusta zemlja i povijest književnosti (P2)
Petak, 12.30-14.00, A-214, 2 sata predavanja
Petak, 14.00-14.45, B-211, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Željka Matijašević, doc.
Teorija književnosti: Jung i arhetipska kritika (T)
Ponedjeljak, 14.00-15.30, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 15.30-16.15, B-212, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Dean Duda, izv.prof.
Teorija književnosti: Popularna književnost (T)
Srijeda, 10.15-11.45, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 11.45-12.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Komparativna književnost: Vrijeme u pjesmi (K/T)
Četvrtak, 10.15-11.45., A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 11.45-12.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Lada Čale Feldman, red.prof.
Teatrologija: Europske glumice i njihovi dramatičari (TE/F)
Ponedjeljak, 11.45-13.15, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 13.15-14.00, A-214, 1 sat seminar
a
Syllabus

dr.sc. Nikica Gilić, doc.
Filmologija: Hrvatski film (TE/F)
Petak, 14-15.30, A-214, 2 sata predavanja
Petak, 15.30-16.15, A-214 , 1 sat seminara

Syllabus