2008/2009. ljetni semestar (arhiva kolegija)

Popis kolegija - ljetni semestar 2008/2009.

Arhiviran popis literature za kolegije nalazi se ovdje.

Preddiplomski studij komparativne književnosti

I. godina studija, ljetni semestar

dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.
Opća povijest književnosti 1: Vrste antičke književnosti (P1)
Utorak, 12.30-14.00, A214, 2 sata predavanja
Utorak, 14.00-14.45, B-213, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Gordana Slabinac, red.prof.
Opća povijest književnosti 2: Umjetnički pravci avangarde (P2)
Srijeda, 17.00-18.30, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 18.30-19.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Tomislav Brlek, v.asistent
Teorija književnosti: Formalizam (T)
Utorak, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Željka Matijašević, izv.prof.
Opća povijest književnosti 2: Realizam (T/P)
Utorak, 17.00-18.30, A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 18.30-19.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Višnja Rogošić, zn. novakinja
Teatrologija: Uvod u teatrologiju (TE/F)
Ponedjeljak, 19.15-20.45, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 20.45-21.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Cvijeta Pavlović, doc.
Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici (K/P1)
Ponedjeljak, 15.30-17.00, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 17.00-17.45, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

 

II. godina, ljetni semestar

dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Opća povijest književnosti 1: Barok (P1)
Utorak, 10.15-11.45, A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 11.45-12.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Tomislav Brlek, v. asistent
Opća povijest književnosti 2: Hispanoamerički boom (P2)
Petak, 12.30-14.00, A-214, 2 sata predavanja
Petak, 14.00-14.45, B-211, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Slaven Jurić, doc.
Teorija književnosti: Slobodni stih (T)
Ponedjeljak, 17.45-19.15, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 19.15-20.00, B-211, 1 sat seminara

Syllabus

Tekst: Prolegomena teoriji slobodnog stiha (Zoran Kravar)

Kristina Grgić, zn. novakinja
Komparativna književnost: Petrarkizam u hrvatskoj lirici 16. stoljeća (K/P1)
Četvrtak, 14.00-15.30, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 15.30-16.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Nikica Gilić, doc.; Krunoslav Lučić, zn.novak
Filmologija: Uvod u filmologiju (TE/F)
Srijeda, 12.30-14.00, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 14.00-14.45, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.
Teorija književnosti: Teorija figura (T)
Četvrtak, 12.30-14.00, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 14.00-14.45, B-213, 1 sat seminara

Syllabus
Program i literatura
Primjeri

III. godina, ljetni semestar

dr.sc. David Šporer, v.asist.
Opća povijest književnosti 1: Poetika renesansne kulture (P1/T)
Četvrtak, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Dean Duda, izv.prof.
Opća povijest književnosti 2: Kafka (P2)
Petak, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Petak, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

Luka Bekavac, zn. novak
Teorija književnosti: Poststrukturalizam i dekonstrukcija (T)
Utorak, 14.00-15.30, A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 15.30-16.15, B-212, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Komparativna književnost: Manirizam (K/P1)
Četvrtak, 10.15-11.45., A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 11.45-12.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Lada Čale Feldman, red.prof.
Teatrologija: Igra, običaj, ritual, kazalište (TE/F)
Ponedjeljak, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Nikica Gilić. doc.
Filmologija; Filmske stilske epohe (TE/F)
Petak, 14-15.30, A-214, 2 sata predavanja
Petak, 15.30-16.15, A-214 , 1 sat seminara

Syllabus

 

Diplomski studij komparativne književnosti

Ljetni semestar studija

dr.sc.Andrea Zlatar Violić, red.prof.
Opća povijest književnosti 1: Teorijska recepcija srednjovjekovlja (P1/T)
Utorak, 15.30-17.00; A-214, 2 sata predavanja
Utorak, 17.00-17.45, B-213, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Slaven Jurić, doc.
Opća povijest književnosti 2: Koncepti romantizma (P2/T)
Petak, 10.15-11.45, A-214, 2 sata predavanja
Petak, 11.45-12.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Dean Duda, izv.prof.
Opća povijest književnosti 2: Noviji europski kriminalistički roman (T/P2)
Srijeda, 10.15-11.45, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 11.45-12.30, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Gordana Slabinac, red.prof.
Teorija književnosti: Novohistorički Shakespeare (T/P)
Četvrtak, 17.45-19.15, A-214, 2 sata predavanja
Četvrtak, 19.15-20.00, B-212, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. David Šporer, v. asistent
Teorija književnosti: Autor i autorska prava (T/P)
Srijeda, 8.00-9.30, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 9.30-10.15, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Željka Matijašević, izv.prof.
Teorija književnosti: Feminističke teorije - feminizam, rod, maskulizam (T)
Ponedjeljak, 14.00-15.30, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 15.30-16.15, B-212, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Lada Čale Feldman, red.prof.
Teatrologija: Izvedbeni studiji i kulturalna teorija (TE/F)
Ponedjeljak, 11.45-13.15, A-214, 2 sata predavanja
Ponedjeljak, 13.15-14.00, A-214, 1 sat seminara

Syllabus

dr.sc. Cvijeta Pavlović, doc.
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija (K/T)
Srijeda, 14.45-16.15, A-214, 2 sata predavanja
Srijeda, 16.15-17.00, A-214, 1 sat seminara

Syllabus