<<<  back
 

 

<< natrag


Karl Kaser – Hannes Grandits – Siegfried Gruber.

Popis Like i Krbave 1712. godine. Obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugozapadnoj Hrvatskoj / Conscription of Lika and Krbava from 1712. Family, Landed Property and Ethnicity in Southwestern Croatia. SKD Prosvjeta. Zagreb, 2003, pp 420. German and Croatian.

 

The source published in this book is the first proto-statistical census of the inhabitants of Lika and Krbava region, conscripting around 25.000 persons and their landed properties. The source was entirely transcribed, statistically elaborated and sorted in tables at the Abteilung für Südosteuropäische Geschichte, Universität Graz. The original is kept in the Steiermärkisches Landesarchiv, Graz. In order to facilitate the usage of this data-base, the Triplex Confinium Team is preparing a CD-edition of the same source. The CD-rom will contain the data already published in the book and a number of additional information and maps.  

 

Izvor objavljen u ovoj knjizi je prvi protostatistički popis stanovništva Like i Krbave. Obuhvatio je preko 25.000 osoba i njihovih imanja. Izvor, koji je originalno pisan njemačkom goticom, u potpunosti je transkribiran, statistički obrađen i razvrstan u tablice na Odsjeku za jugoistočnoeuropsku povijest Sveučilišta u grazu (Abteilung für Südosteuropäische Geschichte, Universität Graz). Original izvora nalazi se u Štajerskom zemaljskom arhivu u Grazu. Da bi se olakšalo korištenje ove goleme baze podataka, istraživački tim Triplex Confiniuma priprema CD-rom izdanje istog izvora. CD-rom će sadržavati podatke koji su već objavljeni u knjizi, ali i niz novih informacija, podataka i karata koji zbog obima nisu mogli biti tiskani.  

 

CONTENT:

 

        Predgovor: Karl Kaser

        Uvod: Karl Kaser

        Pogovor: “Ljudi i prostor Like i Krabave 1712. godine” Drage Roksandića

 

 

  *Available in bookshops

Publisher: SKD Prosvjeta, Berislavićeva 10, 10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385-1-4872-480

 

 

 

<< natrag     <<<  back


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec