O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt

 

                                  

KNJIGE

<< home page

> casopisi
> clanci

 


ZBORNICI S KONFERENCIJA - ZBORNICI S KONFERENCIJA


 


Vidi sadržaj

Drago Roksandić (ur.)

 

Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Budimpešta, 21-22. ožujka 1997)

 

CEU Institute on Southeastern Europe. Budimpešta, 1998, 160. Tablice, ilustracije, karte. Engleski, njemački, talijanski.

 

* Rasprodano

 

 

Vidi sadržaj

Drago Roksandić - Nataša Štefanec (ur.)

 

Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Graz, 9-12. prosinca 1998.).

 

CEU History Department Working Paper Series 4.

Budimpešta, 2000, 288, 13 karata, 41 ilustracija. Engleski.

 

* Rasprodano

 

 

Vidi sadržaj

Drago Roksandić – Ivan Mimica - Nataša Štefanec – Vinka Bužančić (ur.)

 

Triplex Confinium (1500-1800): ekohistorija. Izvorni znanstveni radovi s treće međunarodne konferencije Projekta (Zadar, 3-7. svibnja 2000) 

 

Splitski književni krug, Znanstvena biblioteka - Zavod za hrvatsku povijest. Split-Zagreb, 2003, 451.

Brojne CB karte i ilustracije. Hrvatski, sažeci na engleskom i njemačkom.

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Književni krug Split, Ispod ure 3, Split, 

Tel: +00-385-21-342-226.

 MONOGRAFIJE - MONOGRAFIJE - MONOGRAFIJE - MONOGRAFIJE


 

Vidi sadržaj

Mirela Slukan

 

Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma - Cartographic Sources for the History of the Triplex Confinium - Kartographische Quellen zur Geschichte des Triplex Confinium

 

Hrvatski državni arhiv - Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu. Zagreb, 1999, 142, 16 ilustracija i starih karata visoke rezolucije. Trilingvalno izdanje: Hrvatski, engleski, njemački.

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg, 10000 Zagreb, Tel: +385-1-4801-915

 Vidi sadržaj

 

Nataša Štefanec

 

Heretik njegova veličanstva. Povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu 

 

Barbat d.o.o. Zagreb, 2001, 316, ilustracije i 8 karata. Hrvatski + latinski spjev.

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Barbat, Iblerov trg 9, 10000 Zagreb,

Tel: +385-1-4555-452

 

Vidi sadržaj

Zrinka Blažević

 

Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije. Ideološka koncepcija u djelima postkarlovačkog ciklusa Pavla Rittera Vitezovića (1652-1713.) 

 

Barbat d.o.o., Zagreb, 2002, 279. Hrvatski + latinski tekstovi.

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Barbat, Iblerov trg 9, 10000 Zagreb,

Tel: +385-1-4555-452

 Vidi sadržaj

Drago Roksandić

 

Triplex Confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti, 1500.-1800.

 

Barbat. Zagreb, 2003, 259, 17 karata + ilustracije. Hrvatski s engleskim sažecima.

   

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Barbat, Iblerov trg 9, 10000 Zagreb,

Tel: +385-1-4555-452

 Vidi sadržaj

Željko Holjevac

 

Gospić u Vojnoj krajini (1689. – 1712. – 1881.). Prilog slici gospićke prošlosti

 

Hrvatski zemljopis – ZHP Triplex Confinium – IDZ “Ivo Pilar” – MH Gospić. Zagreb, 2002, 104, 35 karata i ilustracija. Hrvatski sa sažecima na engleskom i njemačkom.

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Meridijani, Obrtnička 17, 10430 Samobor, 

Tel: +385-1-336-2367

 Vidi sadržaj

Drago Roksandić

 

Etnos, konfesija, tolerancija

 

SKD Prosvjeta. Zagreb, 2004, 480, CB ilustracije, grafikoni i tablice. Hrvatski. Izvori na staroslavenskom, latinskom i njemačkom

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: SKD Prosvjeta, Berislavićeva 10, 10000 Zagreb,  Tel: +385-1-4872-480

 Vidi sadržaj

Vidi sadržaj

Hrvoje Petrić

 

Koprivnica u 17. stoljeću - okoliš, demografske,  društvene i gospodarske promjene u pograničnom gradu

 

Bibliotheca historia Croatica, knj. 41. Meridijani (u suradnji s projektom "Triplex Confinium"). Samobor, 2005. Hrvatski.

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Meridijani, Obrtnička 17, 10430 Samobor, 

Tel: +385-1-336-2367

 

   
IZVORI - IZVORI- IZVORI - IZVORI - IZVORI - IZVORI - IZVORI 


 

Vidi sadržaj

Karl Kaser – Hannes Grandits – Siegfried Gruber

 

Popis Like i Krbave 1712. godine. Obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugozapadnoj Hrvatskoj

 

SKD Prosvjeta. Zagreb, 2003, 420

 

Izvor objavljen u ovoj knjizi je prvi protostatistički popis stanovništva Like i Krbave. Obuhvatio je preko 25.000 osoba i njihovih imanja. Izvor, koji je originalno pisan njemačkom goticom, u potpunosti je transkribiran, statistički obrađen i razvrstan u tablice na Odsjeku za jugoistočnoeuropsku povijest Sveučilišta u grazu (Abteilung für Südosteuropäische Geschichte, Universität Graz). Original izvora nalazi se u Štajerskom zemaljskom arhivu u Grazu. Da bi se olakšalo korištenje ove goleme baze podataka, istraživački tim Triplex Confiniuma priprema CD-rom izdanje istog izvora. CD-rom će sadržavati podatke koji su već objavljeni u knjizi, ali i niz novih informacija, podataka i karata koji zbog obima nisu mogli biti tiskani.  

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: SKD Prosvjeta, Berislavićeva 10, 10000 Zagreb, Tel: +385-1-4872-480

 PRIRUČNICI - PRIRUČNICI - PRIRUČNICI - PRIRUČNICI - PRIRUČNICI
 

Vidi sadržaj

Marko Šarić

 

Zapadna Hrvatska: Prilozi za bibliografiju 

 

Prosvjeta. d.o.o. Zagreb, 2003, 248. Knjiga + CD-rom

  

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Prosvjeta d.o.o., Berislavićeva 10, 10000 Zagreb, Tel: +385-1-4872-477

 

Vidi sadržaj

Sanja Lazanin.

 

Uvod u njemačku paleografiju

 

Tipex d.o.o.. Zagreb, 2004, 124. Hrvatski s faksimilima i transkripcijama njemačkih tekstova

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Tipex d.o.o., Novakova 19, 10000 Zagreb, 

Tel: +385-1-4920-798

 
PRIJEVODI - PRIJEVODI - PRIJEVODI - PRIJEVODI - PRIJEVODI 
Vidi sadržaj

André Blanc

 

Zapadna Hrvatska. Studija iz humane geografije 

 

Prosvjeta d.o.o. Zagreb, 2003, 636. 

Prijevod s francuskog originala (Pariz, 1957) na hrvatski

 

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Prosvjeta d.o.o., Berislavićeva 10, 10000 Zagreb, Tel: +385-1-4872-477

 

Vidi sadržaj

Drago Roksandić (ur.)

 

Uvod u komparativnu historiju 

 

Golden Marketing - Tehnička knjiga. Zagreb, 2004, 304. Hrvatski.

 

 

* Dostupno u knjižarama

Izdavač: Golden Marketing-Tehnička knjiga,

Jurišićeva 10, 10000 Zagreb

 

ČASOPISI

> knjige
> clanci
 

Vidi sadržaje

Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 

Economic- and Ecohistory Scientific Research Journal for Economic and Environmental History 

(2005.-)

 

Nakladnici

> Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Izdavačka kuća Meridijani, Obrtnička 17, 10430 Samobor, tel: 01-33-62-367, fax: 01-3360-321; meridijani@meridijani.com; www.meridijani.com 

 

Sunakladnici:

> Sekcija za gospodarsku povijest Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti Zagreb (moderator: Hrvoje Petrić)

> Međunarodni istraživački projekt "Triplex Confinium-Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu", Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Urednici: Mira Kolar-Dimitrijević, Hrvoje Petrić

 

Uredništvo: Dragutin Feletar, Željko Holjevac, Mira Kolar-Dimitrijević, Dubravka Mlinarić, Nenad Moačanin, Hrvoje Petrić, Drago Roksandić, Mirela Slukan-Altić, Ivica Šute

 

Međunarodno uredničko vijeće: Drago Roksandić, predsjednik (Zagreb, Hrvatska), Daniel Barić (Le Havre-Pariz, Francuska), Slaven Bertoša (Pula, Hrvatska), Zrinka Blažević (Zagreb, Hrvatska), Boris Golec (Ljubljana, Slovenija), Hrvoje Gračanin (Zagreb, Hrvatska), Andrej Hozjan (Maribor, Slovenija), Halil Inalcik (Ankara, Turska), Egidio Ivetic (Padova, Italija), Aleksandar Jakir (Marburg, Njemačka), Karl Kaser (Graz, Austrija), Isao Koshimura (Tokio, Japan), Marino Manin (Zagreb, Hrvatska), Kristina Milković (Zagreb, Hrvatska), Ivan Mirnik (Zagreb, Hrvatska), Géza Pálffy (Budimpešta, Mađarska), Daniel Patafta (Rijeka, Hrvatska), Gordan Ravančić (Zagreb, Hrvatska), Marko Šarić (Zagreb, Hrvatska), Nataša Štefanec (Zagreb, Hrvatska), Mladen Tomorad (Zagreb, Hrvatska), Jaroslav Vencalek (Ostrava, Češka), Milan Vrbanus (Zagreb, Hrvatska), Zlata Živaković Kerže (Osijek, Hrvatska)

 Vidi sadrzaj

Vidi sadržaje

Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja

 

Nakladnici

> Izdavačka kuća Meridijani, Obrtnička 17, 10430 Samobor, tel: 01-33-62-367, fax: 01-3360-321; meridijani@meridijani.com; www.meridijani.com 

 

Sunakladnici:

> Grad Koprivnica 

> Koprivničko-križevačka županija

> "Podravka" Koprivnica 

> "Podravska banka" Koprivnica 

> "Ina-Naftaplin" Đurđevac-Molve 

> "Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu (od 7. broja)

> Časopis se izdaje uz potporu MZOŠ. 

 

Odgovorni urednik: Dragutin Feletar 

 

Urednik: Hrvoje Petrić

 

Uredništvo: Dragutin Feletar, Mira Kolar-Dimitrijević, Željko Krušelj, Lučka Lorber, Hrvoje Petrić 

 

ČLANCI 

> knjige

> casopisi1. 

 

Tematska cjelina

"Triplex Confinium" 

u

RADOVI 

Zavoda za hrvatsku povijest

 

Vidi sadržaj

 

"Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma   Izlaganja s kolokvija održanog u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, 29. listopada 1998. godine.   

RADOVI Zavoda za hrvatsku povijest. Br. 32-33. Zagreb, 1999-2000, 323-419. 

Hrvatski, sažeci na engleskom i njemačkom.

 

* Dostupno u Zavodu za hrvatsku povijest 

Izdavač: Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, 

Tel: +385-1-6002-370

 

 

 

 

2. 

Drago Roksandić - Olga Diklić

 

"Priručnik o vojnim krajinama u Dalmaciji (Summario a materia di Craine) u Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Zagreb, 1999, 11-41, 1 ilustracija. Hrvatski, talijanski.

 

Popis članaka u izradi ...

 

 


Popis publikacija Međunarodnog istraživačkog projekta Triplex Confinium dostupan je i na službenim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, http://bib.irb.hr/ (pod Pregledavanje radova). Projekt Triplex Confinium registriran je pod br. 0130823.


<< home page

 


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec