Stulikon Zagreb 2013. logo

FAQ

Odgovori na često postavljena pitanja! Javite nam se s dodatnim pitanjima na e-mail adresu stulikon2013@gmail.com ili nanašu Facebook stranicu.

Je li studentima doktorskih studija dopušteno sudjelovati i izlagati rad na konferenciji?
Ne, prijava na konferenciju je otvorena samo studentima preddiplomskih (baccalaureus) i diplomskih (magister, master) studija. Ovo se odnosi i na izlaganje koautorskih radova. Slušanje konferencijskih izlaganja je otvoreno za sve!

Trebam li sažetak ili rad pisati na hrvatskom jeziku? Mora li moje izlaganje biti na hrvatskom jeziku?
Ne, sažetci radova se prijavljuju i radovi se objavljuju na jednom od južnoslavenskih jezika. Konferencijsko izlaganje mora biti na jednom od južnoslavenskih jezika. Rad se ne može izlagati na nejužnoslavensom jeziku, u prvom redu na engleskom.

Nejasni su mi datumi objavljeni u pozivu. Možete li mi ih dodatno pojasniti?
Bitni datumi:
12. 11. 2012. - Stulikon je izašao u javnost. Pokrenuta je službena stranica konferencije kao i Facebook profil. Poslani su pozivi svim sveučilištima i jezičnim fakultetima u regiji.
31. 12. 2012. - Krajnji rok prijave sažetka za izlaganje na konferenciji. Rok za prijavu sažetka rada produžen je do 15. 01. 2013! Do ovog datuma potrebno je napisati sažetak rada s potrebnim informacijama i poslati ga na e-mail adresu stulikon2013@gmail.com. Primjer prijave sažetka s komentarima na hrvatskom jeziku.
1. 3. 2013. - Krajnji rok za našu recenziju sažetaka. Do ovog datuma bit ćete obaviješteni je li vaš rad prihvaćen za izlaganje na 2. studentskoj lingvističkoj konferenciji!
1. 4. 2013. - Krajnji rok za registraciju. Do ovog datuma je potrebno potvrditi vaš dolazak i izlaganje na 2. studentskoj lingvističkoj konferenciji. Pravovremena registracija je nužna za vaše sudjelovanje na konferenciji i omogućava nam izradu programa izlaganja.

Hoće li završeni radovi biti objavljeni u zborniku?
Da, planira se objavljivanje konferencijskog zbornika po završetku 2. studentske lingvističke konferencije. Više informacija bit će dostupno kasnije.

Moram li prijaviti završnu verziju rada prije početka konferencije?
Ne, rad prije konferencije mora biti završen i spreman za izlaganje. Završna verzija rada, koja će se objaviti u zborniku, predaje se nakon konferencije. O točnom datumu bit ćete obaviješteni kasnije.

Možete li mi pomoći sa smještajem za vrijeme konferencije?
Postigli smo dogovor s Chillout hostelom u Zagrebu. Ako niste rezervirali smještaj na vrijeme, obratite se Hostelu e-poštom na adresu: info@chillout-hostel-zagreb.com, s naznakom "Stulikon".