logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Obavijest studentima

March 14th, 2017
Obavještavaju se studenti da je uveden novi način izdavanja potvrda o statusu studenta i prijepisa ocjena.
Studenti odsad mogu zatražiti navedene potvrde i prijepise putem Studomata te ih odmah nakon toga preuzeti u Studentskoj službi.
Potvrdu ili prijepis je potrebno zatražiti samo jednom. U slučaju poteškoća oko izdavanja prijepisa ocjena, studenti se trebaju javiti u Studentsku službu, referentu zaduženom za njihovu godinu studija.
Za potvrdu i prijepis ocjena za potrebe studentske razmjene (Erasmus+, CEEPUS i sl.) javiti se na šalter 5, Davoru Iličiću.
Studomati su uređaju koji se nalaze na prostorima Fakulteta, te je moguće isključivo putem njih zatražiti izdavanje potvrda.

Obavijest studentima o upisima u ljetni semestar ak. god. 2016./2017.

February 24th, 2017

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2016./2017.  započinju u ponedjeljak 27. veljače 2017., a završavaju u petak 24. ožujka 2017. u 14.00 sati.

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis sljedećim redoslijedom:

  • Upis u ISVU sustav (putem Studomata)
  • Upis u Studenskoj referadi (nakon provjere upisa u ISVU, ovjerava se indeks)

Studenti koji plaćaju participaciju, dužni su prilikom upisa u Studentskoj službi, priložiti potvrdu o uplati preostalog iznosa participacije.

POMOĆ PRI UPISU
Tijekom prva tri dana upisa, od 27. veljače do 1. ožujka 2017. u knjižnici će biti osigurana podrška studentima koji trebaju pomoć pri upisu putem Studomata.
Računala u prizemlju knjižnice, desno od ulaza, imat će funkcionalnost Studomata, a podrška će biti dostupna u vremenu od 9h do 15h.

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se ručno u Studentskoj referadi.

NAPOMENE:
* Odabir kolegija iz CZON-a
Studenti koji su se prethodno prijavili na kolegije u Centru za obrazovanje nastavnika, dužni su preko Studomata odabrati iste te kolegije.
Studentima koji bez prethodne prijave u Centru za obrazovanje nastavnika odaberu preko Studomata neki od tih kolegija, odabir tog kolegija bit će poništen.
Na web stranici Ureda za ISVU bit će objavljen popis studenata kojima su obrisani kolegiji.

** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU.
Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu.
Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

 

Obavijest studentima

December 8th, 2016
Poštovani studenti,

uvedena je nova procedura za izdavanje svih potvrda i prijepisa ocjena
putem studomata.

Molimo vas da svaku potvrdu zatražite preko studomata.

Potvrde se podižu drugi dan u Info centru.

Obavijest studentima 

October 10th, 2016
Zbog učestalih krivih uplata iznosa participacija studenta, mole se studenti preddiplomskih i diplomskih studija da se prije uplate, jave u Studentsku službu, gdje će dobiti točan iznos participacije.

Preuzimanje x-ica za brucoše

October 3rd, 2016

Studenti 1. godine preddiplomskih studija, upisanih na razredbenom postupku u srpnju, mogu preuzeti svoje x-ice na posebno organiziranom pultu nasuprot info-centra od sutra, 4. listopada 2016.

X-ica se preuzima uz predočenje osobne iskaznice.

Naknadno fotografiranje za x-icu

October 3rd, 2016

Studenti brucoši koji se nisu slikali za studentsku x-ice to će moći obaviti 5. i 6. listopada 2016. u dvorani D-VII od od 15 do 19 sati.

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2016./2017.

September 27th, 2016

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2016./2017. počinju u srijedu, 28. rujna 2016. godine.

Za upis u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija potrebno je:

  • indeks
  • potvrda o plaćenoj upisnini
  • potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Upisnina za ak. god. 2016./17. iznosi 200,00 kn i odnosi se na sve studente koji upisuju višu godinu studija. Iznos se uplaćuje općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB studenta.

Iznos participacije za ak. god. 2016./17. uplaćuje se općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177, s pozivom na broj 1005-OIB studenta. Participacija u troškovima studija za više godine studija određuje se prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2015. godine, za ak. god. 2016./2017. iznosi 7.200,00 kuna i uplaćuje se u cijelosti.

Upisi će se provoditi prema uvjetima iz Odluke o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2015./2016. s tim da prestaju važiti članci 8. i 10. Odluke, temeljem upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta u Zagrebu.

Sukladno istoj uputi, prilikom obračuna subvencije za 2016./2017. priznavati će se stečeni bodovi u statusu mirovanja, ali ih se neće pribrajati kvoti stečenih bodova u aktivnoj godini prije mirovanja (da bi student na taj način stekao pravo na subvenciju), već u prvoj aktivnoj godini nakon mirovanja te će vrijediti sljedeća pravila:

  • ECTS bodovi stečeni u akademskoj godini u mirovanju pribrajaju se ECTS bodovima stečenim u prvoj aktivnoj akademskoj godini;
  • ako student upiše mirovanje u akademskoj godini za koju je stekao pravo na subvenciju participacije istu koristi u prvoj sljedećoj aktivnoj akademskoj godini;
  • ako student upiše mirovanje u akademskoj godini za koju nije stekao pravo na subvenciju participacije nema pravo na subvenciju niti u prvoj sljedećoj aktivnoj akademskoj godini.

Napomena studentima diplomskih studija:

Studenti viših godina diplomskih studija upis na obvezne i izborne kolegije zimskog semestra ak. god. 2016./2017. moći će obaviti od utorka 11. listopada 2016. od 9 sati i to zaključno do 28. listopada 2016.

Važne napomene svim studentima:

  1. Prema čl. 33 Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 18. svibnja 2015.), u prva četiri tjedna nastave student može ODJAVITI/ISPISATI odabrani izborni kolegij i izabrati drugi ako iz opravdanih objektivnih razloga (npr. kolizija u satnici) ne može izvršiti obveze predviđene na upisanom izbornom kolegiju.

Student odjavljuje/ispisuje izborni kolegij u Studentskoj službi, a upis drugog izbornog kolegija obavlja se na Studomatu.

2. Student je dužan u istom propisanom roku obaviti upis i u Studentskoj službi. Bez upisa u Studentskoj službi upis nije dovršen. Naknadni upisi u Studentskoj službi neće se odobravati.

 

 

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2016/2017

September 24th, 2016

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine
2016/2017, počinju u srijedu, 28. rujna 2016. godine.

Više informacija bit će objavljeno u ponedjeljak 26. rujna 2016.

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2015/2016

September 22nd, 2015

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2015/2016., počinju u srijedu, 23. rujna 2015. godine.

Za upis u višu godinu preddiplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u Info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Za upis u višu godinu diplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Upisnina za ak.god. 2015/16. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB

Iznos participacije za akademsku godinu 2015/16 uplaćuje se općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta,HR1823600001101311177, s pozivom na broj 1005-OIB Participacija troškova studija za više godine studija određuje se prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2015. godine, za akademsku godinu 2015/2016 iznosi 7.200,00 kuna i uplaćuje se u cjelosti.

Molbe za obročno plaćanje, podnose se putem Urudžbenog ureda (soba D-01) prodekanu za poslovanje do najviše četiri rate.

Upisi će se provoditi prema odluci Dekana i Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2015. godine.

Obavijest studentima

July 13th, 2015

Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN Narodne novine: 80/13 i 137/13) čl. 7 st. 13/e, upozoravaju se studenti da u roku od 30 dana od dana položenog zadnjeg, odnosno, završnog ispita, javiti se u nadležni ured HZZO-a, kako bi ostvarili pravo na obvezno zdravstveno osiguranje.

Studenti su dužni nakon položenog zadnjeg, odnosno, završnog ispita/rada, ispuniti i ovjeriti u tajništvu odsjeka obrasce koji se nalaze na mrežnim stranicama Studentske službe (http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/), te ih donijeti u Studentsku službu kako bi im se izradila potvrda o završetku studija. Ovjereni obrasci trebaju biti predani u Studentsku službu nakon ovjere odsjeka.