Matea Srebačić rođena je 1988. godine u Zagrebu. 2011. godine diplomirala je kroatistiku i lingvistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a 2012. na istome je fakultetu upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike.

Tijekom diplomskoga studija volontira na projektu Leksička semantika u izgradnji Hrvatskoga WordNeta pod vodstvom prof. dr. sc. Ide Raffaelli, a od 2012. godine zaposlena je kao stručni suradnik na FP7 projektu Xlike - Cross Lingual Knowledge Extraction, čiji je voditelj prof. dr. sc. Marko Tadić.

Od 2012. godine tajnica je časopisa Suvremena lingvistika.

U akademskoj godini 2013./2014. drži kolegij Kognitivni modeli semantičkih promjena  na Diplomskome studiju Lingvistike.

Dobitnica je dviju Nagrada Fakulteta za izvrsnost u studiju lingvistike, Rektorove nagrade za rad Leksičkosemantički odnosi imenica u Hrvatskome WordNetu s osvrtom na Langackerov model gradbe značenja pod mentorstvom prof. dr. sc. Ide Raffaelli, kao i nagrade za najbolji studentski rad na Language and Technology Conference 2013.,  održanoj u Poznańu.

Sudjelovala je na radionici NooJ – Linguistic Engineering Development Environment održanoj u ožujku 2009. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Odsjeka za informacijske znanosti, kao i na dvjema ljetnim školama: 1st NetWordS Summer School: Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon održanoj u srpnju 2012. u Dubrovniku i Late Summer School: Methodologies for the linguists of the future održanoj u listopadu 2013. u Dubrovniku.

Sudjelovala je na desetak domaćih i međunarodnih lingvističkih konferencija i bila članicom organizacijskog odbora međunarodne konferencije 9th Mediterranean Morphology Meeting te nekoliko radionica i ljetnih škola.

Bavi se hrvatskom morfologijom, semantikom i računalnom lingvistikom.

BIBLIOGRAFIJA:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=-2094