Zavod je od svojega osnutka do danas, uglavnom samostalno, ali dijelom i u suradnji s drugim izdavačima poput FF pressa, objavio oko 80 publikacija. Te su publikacije pretežno izravno vezane uz projekte, no objavljene su i zasebne monografije, rječnici i drugi priručnici. Od 1972. godine Zavod je, s Hrvatskim filološkim društvom, suizdavač časopisa Suvremena lingvistika . Od 1975. Zavod je objavio šest svezaka Biltena Zavoda za lingvistiku: