logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Akademski kalendar

Akademski kalendar 2017./2018.

O D L U K U o akademskom kalendaru za ak. godinu 2017./2018.

ZIMSKI SEMESTAR:
Upisi u zimski semestar: 25. rujna 2017. – 13. listopada 2017. (3 tjedna)
Trajanje nastave: 2. listopada 2017. – 26. siječnja 2018.
1. dio semestra: 2. listopada 2017. – 22. prosinca 2017.
2. dio semestra: 8. siječnja 2018. – 26. siječnja 2018.
Zimski ispitni rok: 29. siječnja 2018. – 23. veljače 2018. (4 tjedna)

LJETNI SEMESTAR:
Upisi u ljetni semestar: 26. veljače 2018. – 9. ožujka 2018. (2 tjedna)
Trajanje nastave: 26. veljače 2018. – 8. lipnja 2018.
Ljetni ispitni rok: 11. lipnja 2018. – 13. srpnja 2018. (5 tjedana)
Jesenski ispitni rok: 27. kolovoza 2018. – 28. rujna 2018. (5 tjedana)

 


 

Akademski kalendar 2018./2019.

O D L U K U o akademskom kalendaru za ak. godinu 2018./2019.

ZIMSKI SEMESTAR:
Upisi u zimski semestar: 10. rujna 2018. – 5. listopada 2018.
Trajanje nastave: 1. listopada 2018. – 25. siječnja 2019.
1. dio semestra: 1. listopada 2018. – 21. prosinca 2018.
2. dio semestra: 7. siječnja 2019. – 25. siječnja 2019.
Zimski ispitni rok: 28. siječnja 2019. – 22. veljače 2019. (4 tjedna)

LJETNI SEMESTAR:
Upisi u ljetni semestar: 11. veljače 2019. – 8. ožujka 2019. (4 tjedna)
Trajanje nastave: 25. veljače 2019. – 7. lipnja 2019.
Ljetni ispitni rok: 10. lipnja 2019. – 12. srpnja 2019. (5 tjedana)
Jesenski ispitni rok: 26. kolovoza 2019. – 20. rujna 2019. (4 tjedna).